Živá, rozpustilá, bezstarostná jako dítě, v mládí elegantní a mimořádně přitažlivá, ale marnivá a obestřená skandály, v závěru života především nešťastná a s osudem smířená žena, která konečně dozrála a zmoudřela. Jenže bylo již pozdě…

Marie Antoinetta Narodila se jako patnácté dítě Marie Terezie, které bylo v té době už 38 let. A ve věku necelých 38 let právě život Marie Antoinetty tak neslavně skončil. Dívenka, které v rodině říkali Antonie, prožila v Schönbrunnu celkem nespoutané dětství, i když matka císařovna na její výchovu, poslušnost a zbožnost přísně dohlížela.

Zatímco ale ostatní císařské děti v deseti letech hovořily několika cizími jazyky a zvládaly velké kvantum učiva, Antonie toho moc neuměla. Stěží spočítala jednoduché příklady, uměla pár italských a francouzských slovíček, pravopis jí neříkal vůbec nic. Milovala ale hudbu (vzdělával ji sám skladatel Christoph Willibald Gluck) a celé dny by jen tancovala. Už brzy po narození s ní měla matinka konkrétní sňatkový plán. Bylo potřeba stvrdit spojenectví s Francií a ukončit tak více než stoleté nepřátelství.

Schonbrunn

Zámek Schönbrunn ve Vídni, rodiště Marie Antoinetty

Zpočátku nebylo jasné, kdo se vlastně s Marií Antonií ožení. Zájem měl totiž i sám ovdovělý Ludvík XV., ale pak naznal, že se raději spokojí se svou milenkou madame du Barry a že habsburskou princeznu přenechá svému vnukovi a následníkovi – dauphinovi Ludvíkovi XVI.

Když tedy Marie Terezie obdržela oficiální žádost o ruku své dcery, byla šťastná a okamžitě odeslala písemný souhlas. A začaly přípravy na svatbu století! Jeden malý problém tu však byl. Antonie byla hodně drobná, a i když se ve čtrnácti letech její postava začala měnit, stále ještě nebyla ženou. A to prý byla zásadní podmínka francouzského dvora. Naštěstí dva měsíce před stanoveným datem svatby se toužebně očekávaná menstruace poprvé dostavila. Marie Terezie si tedy mohla oddechnout. Nicméně toto téma později matka s dcerou řešily ve svých častých dopisech a pro tento termín zvolily krycí název „generál Krottendorf“.

Marie Terezie rozhodně nešetřila na výbavě své dcery. Částka 400.000 dukátů byla obrovská vzhledem ke špatnému stavu státních financí. Ale i dědeček Ludvík XV. se ukázal. Poslal do Vídně namlouvací průvod o 117 osobách. Takovou nádheru Vídeň už dlouho neviděla!

Svatba v zastoupení se uskutečnila v augustiánském kostele ve Vídni. Po velkolepých oslavách a plesech se čtrnáctiletá nevěsta se slzami rozloučila a vydala se z rodného města na západ. S matkou se už nikdy nesetkala. Na hranicích došlo k jejímu slavnostnímu předání Francouzům a z Marie Antonie se stala Marie Antoinetta, dauphine, manželka následníka trůnu.

Na hranice ji doprovodila ještě rakouská družina. Ve speciálně vybudovaném domě pak musela svléci vše, co bylo rakouské, a obléci se jako Francouzka.

Versailles

Zámek Versailles

Svatba samotná se pak uskutečnila v zámecké kapli ve Versailles. Na honosné hostině, které se účastnilo 6 000 VIP hostí, jedla Marie Antoinetta jen málo, zatímco její mladý manžel byl známý svým apetitem. Při té příležitosti Ludvík XV. upozornil svého vnuka, aby se před nocí nepřejídal. A ten mu naivně odpověděl, že se mu po dobré večeři lépe spí. Svatební noc se nekonala.

Slavnosti pokračovaly i v následujících dnech. V jejich závěru se konal velký ohňostroj na dnešním Place de la Concorde, který skončil obrovskou tragédií. V nastalém zmatku bylo umačkáno a ušlapáno více než 100 lidí. To nebylo dobré znamení!

Place de la Concorde

Paříž - Place de la Concorde

V ložnici mladých manželů se nic nekonalo nejen o svatební noci, ale ani později. Velké starosti si samozřejmě dělala nejen Marie Antoinetta, celá Francie, ale také matka ve Vídni. Neustále Marii Antoinettě v dopisech připomínala, jak musí být něžná, mírná a trpělivá, nesmí projevovat špatnou náladu. Tyto matčiny dobře míněné rady Antoinetta nebrala rozhodně na lehkou váhu, ani když se po čtyřech letech manželství stala královnou.

Celých sedm let však musela čekat, než se těžkopádný Ludvík odhodlal k drobné operaci, která jeho problémy vyřešila. Je všeobecně známé, že to bylo díky „konzultaci“ s Mariiným bratrem Josefem, který přijel inkognito jako hrabě Falkenstein do Paříže a svému švagrovi s úspěchem domluvil. A bylo na čase! Už si totiž dělala z Ludvíkových problémů legraci celá Evropa.

Během těch sedmi let se Antoinetta oddávala nezřízenému životu, libovala si v módních výstřelcích, pořádala nákladné hostiny, chodila na plesy do Opery, navštěvovala divadla a dostihy, oddávala se hazardu, při němž prohrávala vysoké částky. Potrpěla si na veselou společnost. Její přátelé ji zbožňovali. Pro ženy byla módní ikonou, napodobovaly její šaty, šperky, účesy. Obdivovali ji i muži.

Obyčejní Francouzi ji ale viděli úplně jinak. Pro ně byla nenáviděnou Rakušankou, která docela slušně „luxovala“ státní pokladnu. Titulovali ji Madame Deficit. Nutno říci, že k tomuto svému „mediálnímu“ obrazu svým stylem života významně přispěla.

Paradoxně jí nejspíš nejvíce uškodila ona hodně známá náhrdelníková aféra. A přitom v tom byla Marie Antoinetta nevinně. Stala se obětí rozsáhlých intrik protřelé samozvané „hraběnky“ de La Motte. Sama Antoinetta náhrdelník odmítla kvůli jeho neúměrně vysoké ceně. Mimochodem rodina dalšího zainteresovaného – kardinála Rohana – musela náhrdelník splácet až do roku 1863.

Měnit se Marie Antoinetta začala pomalu a postupně až po narození dětí. První dcera Marie-Thérèse přišla na svět po osmi letech manželství a jako jediná přežila revoluci. Narození následníka trůnu se babička Marie Terezie bohužel nedočkala. Tento vymodlený synek ale umírá měsíc před dobytím Bastily ve věku osmi let na kostní tuberkulózu. Druhý syn Ludvík Karel se narodil už v době, kdy Marie Antoinetta ztratila veškerou přízeň francouzského lidu. Posledním dítětem byla dcera Sophie-Béatrice, která ale zemřela v necelém roce na zápal plic.

Marie Antoinetta také prodělala několik potratů. Určitě si přála mít fungující velkou rodinu, kterou znala ze svého dětství. Bohužel jí to nebylo dopřáno. Své děti ale nesmírně milovala.

Versailles - Malý Trianon

Versailles - Malý Trianon

V osmdesátých letech už Antoinetta nevyhledávala žádné hlučné radovánky. Největší potěšení nacházela v Malém Trianonu a v blízké vesničce Hameau, kterou sama nechala ve versailleském parku vybudovat. Tato vzorová vesnička představovala skutečně fungující malou farmu. Byla vzorně udržována v přísné čistotě, aby ji mohla Marie Antoinetta i se svými dětmi a nejbližšími společnicemi kdykoli navštěvovat. Uchylovala se sem před přísnými regulemi zámeckého protokolu.

Versailles - vesnička Hameau de la Reine

Versailles - vesnička Hameau de la Reine

Když vypukla revoluce, královští manželé zdaleka nemohli tušit, co je v nejbližší době čeká. Král to zpočátku považoval za banální vzpouru. Jak hluboce se ve své dobrotě i naivitě mýlil!  Poslední kapkou byl špatně organizovaný útěk královské rodiny Saint Denisdo zahraničí, o němž vědělo nejspíš více lidí, než bylo potřeba.

Smutný konec tohoto nejkrvavějšího období francouzských dějin (totalitní učebnice to nazývaly nejslavnější dobou francouzské historie) netřeba příliš rozebírat. Osud byl k Antoinettě i Ludvíkovi opravdu krutý...

Život obou skončil pod gilotinou na náměstí Revoluce, dnes Place de la Concorde, právě tam, kde o 23 let dříve vyvrcholily oslavy počátku jejich manželství.

Náhrobek v katedrále Saint Denis, pohřebišti fr. králů

Náhrobek v katedrále Saint Denis v Paříži, pohřebišti francouzských králů

Reklama