Marie Alžběta (1743-1808) se narodila jako šestá v pořadí a své jméno zdědila po své starší sestřičce, která zemřela coby tříletá. Učení moc „nedala“. Ne že by jí chybělo nadání, ale nebyla pečlivá ani pozorná a nedokázala se soustředit na vážnější práci. Nebavily ji cizí jazyky ani umělecké obory, o to víc se starala o svou krásu. Neustále se pozorovala v zrcadle, přemýšlela, jaké šaty si obleče, milovala dvorské zábavy, ráda koketovala s muži, kteří se ocitli na rakouském dvoře. Svým ironickým chováním se velice podobala bratru Josefovi, kterého ovšem nesnášela. Antipatie byly ale oboustranné, za což je matka oba často kárala.

64db5770eeee4obrazek.png
Foto: Marie Alžběta Josefa Johana Antonie Habsbursko-Lotrinská v roce 1763
Pierre Bernard, Public domain, via Wikimedia Commons

Z Marie Alžběty vyrostla skutečně krásná princezna. Nápadníků se kolem ní točila celá řada. Kdo by ostatně netoužil po krásné a veselé dcerce z císařské rodiny? Jako první přicházel v úvahu polský král Stanislav II. Poniatowski, oblíbenec, možná i milenec ruské carevny Kateřiny II. Marii Alžbětě by se rozhodně líbil. Zpočátku se prý snad zamlouval i Marii Terezii. Jenže pak si uvědomila, jak nejistý je polský trůn a budoucnost ukázala, že se nemýlila. Zásadně proti ale byla carevna Kateřina II., která si nepřála rozšíření habsburského vlivu v blízkosti ruských hranic.

Druhým možným nápadníkem byl syn sardinského krále Karla Emanuela, kterého si kdysi vyhlédl František Štěpán Lotrinský pro jinou ze svých dcer. Tentokrát se zásadně proti sňatku postavil Josef II., nyní spoluvladař Marie Terezie. Tehdy se Marie Terezie rozhodla vyčkat na bohatšího a mocnějšího ženicha. To ale neměla dělat!

64db56bd19021obrazek.png
Foto: Portrét arcivévodkyně Marie Alžběty Rakouské (1743-1808)
Attributed to Martin van Meytens, Public domain, via Wikimedia Commons

Psal se rok 1767 a do habsburské rodiny krutě zasáhl osud v podobě obávané epidemie neštovic, které už dříve připravily o život milovanou manželku Josefa II. Isabelu Parmskou. Nyní nejdříve zemřela nemilovaná druhá Josefova žena Josefa Bavorská. Namále měla i sama panovnice, která už obdržela dokonce poslední pomazání, stejně jako její oblíbený zeť Albert Sasko-Těšínský. Když už oba nemoc zázračně překonali, propukla ve Vídni epidemie znovu a naplno!

Tentokrát onemocněla i Marie Alžběta. Stonala neobyčejně dlouho a těžce. Nakonec se sice uzdravila, ale nemoc si vyžádala krutou daň. Dříve nádherný obličej zůstal poset nevábnými jizvami. Marie Alžběta si zoufala. Nechtěla nikoho vidět! Byla to pro ni tragédie.
Matka se sice snažila spolu s Josefem II. sehnat pro zohavenou princeznu ženicha, ale neuspěli. Francouzská diplomacie byla moc dobře informována o situaci ve Vídni a žádala pro ovdovělého Ludvíka XV. zdravou nevěstu. A tak panovník zůstal dál raději se svou milenkou madame du Barry.

64db5c03aa856obrazek.png
Foto: Portrét Marie Alžběty Rakouské (1762) od J. Liotarda
Jean-Étienne Liotard, Public domain, via Wikimedia Commons

Každou ztrátu naděje na vdavky nesla Marie Alžběta více než těžce. Uzavírala se před veřejností, trpěla komplexy méněcennosti a stala se z ní ještě více ironická a zlá žena. Po smrti Marie Terezie se snažil císař Josef II. své dvě neprovdané sestry, Marii Annu a Marii Alžbětu, oddálit od vídeňského dvora. Marie Alžběta byla zprvu formálně představenou Ústavu šlechtičen na Pražském hradě a pak nalezla zabezpečení jako abatyše Ústavu šlechtičen v Innsbrucku. Tady nikdo neřešil její vzhled, naopak si jí vážili, protože zavedla změny k prospěchu ústavu. Stala se tu respektovanou osobou, což se příznivě odrazilo na změně její povahy. Vrátilo jí to ztracené sebevědomí a snad přidalo na moudrosti. Závěr života poznamenaný mnoha zdravotními neduhy pak prožila v Linci, kde také v roce 1808 ve věku pětašedesáti let zemřela…

64db5aecaaa75obrazek.png
Foto: Ústav šlechtičen na Pražském hradě.
Shutterstock

Zdroj info: Čechura Jaroslav a kol.: Královská trilogie (Děti a levobočci českých králů), 2007

Na našem webu jste si mohli přečíst i o těchto zajímavých ženách:

Reklama