Říkali o nich, že jsou jako dva mocné duby, jejichž kořeny se pod zemí proplétají. Papež Alexandr IV. je nazval katolickými veličenstvy a Kristovými štíty. Dobyli Španělsko a podporovali výzkumné výpravy Kryštofa Kolumba. Vystupovali, jako by měli jen jednu mysl a jednu vůli, a i když ona byla oficiální vládkyní Kastilie a on Aragonu, v obou zemích uplatňovali moc jako spoluvládci. Přesto však jejich svazek nebyl zdaleka tak bezproblémový, jak by se mohlo zdát.

Zapomenutá dcera
Isabela, což je jméno, pocházející z hebrejského Elisth, se narodila 22. dubna 1451 v Madrigalu de las Altas, jako dcera kastilského a leónského krále Juana II. a jeho druhé ženy, Isabely Portugalské. Po otcově smrti roku 1454 byla na přání matky a svého nevlastního bratra vychovávána v ústraní, ačkoliv v Kastilii na rozdíl od Aragonie platilo, že dědičkou trůnu může být i žena. Isabelu však v nároku na vládu předcházeli jiní příbuzní, a tak se s ní prakticky nepočítalo. Po Juanově smrti nastoupil jeho syn z prvního manželství, Enrique IV., a dalším v pořadí měl být Isabelin vlastní brat Alfonso. Ten však zemřel ve čtrnácti letech, a tak se Isabela stala žádanou partií. Podle tradice si z nápadníků vybrala svého muže sama – stal se jím její o rok mladší bratranec Ferdinand, spoluvládce a dědic Aragonského trůnu. Oddáni byli 19. října roku 1469.

Nehezká a ctná
Přísná náboženská výchova se na Isabele podepsala – ačkoliv chápala nutnost královského přepychu a nádhery, v ústraní se chovala jako skromná a nesmírně zbožná žena. Nebyla ani nijak zvlášť krásná – měla prý povislé koutky a velký nos, navíc byla o dobré tři palce vyšší než její manžel. Ten byl naopak vyhlášený svůdník a věrností své manželce se nehodlal zatěžovat, což mu Isabela často vyčítala. Dobrota a zbožnost však prý podle očitých svědků Isabelu zkrášlovaly, a tak byla opěvována bardy i kronikáři. Zároveň prý také vyzařovala značnou autoritu, což se jí hodilo při vedení vojsk.

Boj o trůn
Když roku 1474 Enrique IV. zemřel, vznesla na trůn nárok jeho dcera princezna Juana, o níž se však veřejně tvrdilo, že je plodem nevěry druhé Enriqueho ženy. Její přívrženci z řad šlechty jí brzy vybrali manžela, portugalského krále Alfonsa. Isabela však neváhala ani okamžik, a ačkoliv její manžel byl zrovna se svým otcem na válečném tažení, vyhlásila se za Reina Proprietarie – držitelku nároku – a dala se korunovat. V průvodu přitom před sebou nechala nést meč spravedlnosti, symbol vyhrazený do té doby jen mužským vládcům. Když se její muž poněkud pobouřeně dožadoval vysvětlení, objasnila mu, že jenom tak si mohla získat věrnost šlechty.

Královna ve zbroji
Ferdinand sice také mohl vznést nárok na Kastilský trůn, nikdy tak však neučinil a naopak, podpořil v bojích proti Juaniným stoupencům svou manželku, o níž se začalo říkat, že jejich vztah přijímá stejně jako křižácké tažení – jako svatou válku. Isabella dokázala dovedně lavírovat mezi rolí skvělého stratéga a symbolu, který se ukazoval mužům na bitevních polích, aby podpořil jejich morálku. Když projížděla v plné zbroji na ohnivém hřebci před nastoupenými šiky, byla jí její výška výhodou. Vládnout se však musela teprve naučit – až v dospělém věku se vzdělávala jak v latině, tak v umění diplomacie, ale i válečnictví. Nesmírná tvrdost, kterou Isabela projevovala především vůči sobě samé, se podepsala na jejím zdraví – prodělala řadu potratů, a až v roce 1476 se jí narodil syn Juan. Existence mužského dědice přispěla k definitivnímu vítězství Isabely v boji o kastilský trůn, a když roku 1479 nastoupil po svém otci Fridrich na trůn Aragonský, vznikla personální unie, která nadlouho ovlivnila osudy nejen Evropy, ale celého světa.

Duše války
Isabela si byla dobře vědoma toho, že neklidná šlechta potřebuje soupeře. Zároveň jako vášnivá katolička, kompenzující svou rozhodnost v politice naprostou poslušností svým duchovním rádcům, toužila po tom, aby celé Španělsko bylo v křesťanských rukou. Stala se tedy duchem recoquisty – křižácké války proti Maurům, ale i proti Židům. Do služeb dobytí Granady dala jak své strategické schopnosti, tak sebe samu jako symbol vítězství, kterého prý její válečníci dosahovali vždy, když se objevila na bitevním poli. Zároveň také založila první polní nemocnici a byla vynikajícím zásobovacím „důstojníkem“. Pro svá vojska získala jak švýcarské žoldnéře, tak dona Francisca Ramireze, zvaného El Artillero, který se pro změnu postaral o to, aby Španělé měli dostatek děl a i střelců. Přestože na její rozkaz, či spíše na přání jejích duchovních rádců a zpovědníků, docházelo k mnoha zvěrstvům, Isabela sama nenáviděla krveprolévání a odmítala i sledovat býčí zápasy.

Isabelin jediný synek Juan zemřel už v roce 1497. Po Isabelině smrti roku 1504 proto zdědila kastilský trůn její dcera Jana Šílená se svým manželem Filipem Sličným z rodu Habsburků, který však zemřel již roku 1506. V Aragonu vládl dále Ferdinand a vzhledem k duševní chorobě své dcery vykonával také vládu v Kastilii. Po jeho smrti zdědil oba trůny Ferdinandův a Isabelin vnuk Karel I. (V.) Habsburský, v jehož rukou se soustředila nesmírná Habsburská říše.

víkendová soutěž

 

 

 

 

 

 

Byla jste někdy ve Španělsku? Znáte Granadu? Co si myslíte o reconquistě? Považujete ji za dobyvačnou válku? A co vyhnání Židů ze Španělska? Již od Isabeliny smrti se uvažuje o jejím prohlášení za svatou – myslíte, že si to zaslouží?

Reklama