sex.jpg
Foto: Shutterstock

„Stává se, že mě ze spánku probudí, že se mi manžel dobývá mezi nohy a snaží se o sex. Když jsem odporovala s tím, ať mě nechá spát, zjistila jsem, že o sobě nejspíš neví a nevypadalo to, že by mě vnímal. Po odstrčení se většinou převalí na druhý bok a nechává toho. Ráno mi potom tvrdí, že si nic nepamatuje. Chtěla bych, aby si došel na vyšetření k lékaři, ale nepovažuje to za důležité,“
vypráví Jitka.

Vše nasvědčuje tomu, že její manžel trpí druhem spánkové poruchy, takzvanou sexsomnií, která je podobná náměsíčnictví. Odhaduje se, že ji má méně než 8 % lidí a častěji jde o muže. Jejich chování během sexsomnie je různé, může zahrnovat jen masturbaci, mazlení, ale i samotný pohlaví styk s osobou ležící vedle, výjimkou není ani vyvrcholení. Společným znakem je ovšem to, že sexsomnik si svou poruchu neuvědomuje a obvykle ho na ni musí upozornit někdo další. Matoucí jsou jeho otevřené oči, které jsou ovšem skelné a nezaostřené. Sexuální chování může být dále odlišné od toho, jak se dotyčný chová během hrátek v bdělém stavu. Může být úpornější, nebo dokonce agresivnější.

U sexsomnie se obtížně zjišťuje její příčina. Tato porucha není spolehlivě probádána a faktory, které ji způsobují jsou velmi individuální. Podle lékařů mohou zahrnovat velkou stresovou zátěž, nedostatek kvalitního spánku, užívání návykových látek, tedy drog či alkoholu, a také k ní může přispívat užívání některých léků nebo jiné spánkové poruchy, kterými člověk trpí (spánková apnoe, syndrom neklidných nohou apod.).

Co se týče léčby, je vhodné stav konzultovat s odborníkem na spánek, zaměřit se na zkvalitnění spánkové hygieny, terapii, uklidňující techniky (meditace apod.) a celkovou psychickou pohodu. Předmětem zkoumání mohou být také léky, které dotyčná osoba užívá, a pokud existuje spojitost, je vhodné je vyměnit či nahradit za jiné.

Neléčená sexsomnie v sobě ukrývá potenciální nebezpečí. Hrozí totiž, že člověk, který touto poruchou trpí, si ve spánku násilím vynutí sex s druhou osobou, a způsobí jí tím trauma. Mediální společnost ABC NEWS v roce 2014 informovala o muži ze Švédska, kterého odvolací soud zprostil obvinění z pokusu o znásilnění, protože se zjistilo, že během aktu spal. V takových případech je to ovšem na posouzení odborníky. Ze strany skutečných násilníků totiž může jít o potenciálně zneužitelnou výmluvu.

Zdroje: Sleep Science, Canadian Journal of Psychiatry, ABCNEWS, Healthline

Čtěte také:

Reklama