Období prvních náklonností může začít už ve školce, kdy se dítě zakouká do svého vrstevníka nebo začne vzhlížet k paní učitelce. To se sebou obvykle nepřináší žádné větší problémy, ale jen pořádnou dávku roztomilosti. Svízelnější může být situace v době dospívání a rodiče by měli vědět, jak se k zamilovaným potomkům chovat, aby si je zbytečně nepopudili proti sobě.

shutterstock-614756237.jpgFoto: Shutterstock

Podle psychologa Erika Eriksona jsou mladické románky důležitými prvky sebepochopení a utváření identity adolescentů. Jde o způsob, jakým si dospívající zkoušejí svou dospělou identitu, a proto mají pro život nezanedbatelný význam.

S tématy, jako je zamilovanost a sex, se děti často obracejí také na Linku bezpečí. To rozhodně není špatně, ale měly by vědět, že se mohou svěřit i svým rodičům, aniž by za to sklidily dávku moralizování, nevyžádaných rad, nebo dokonce výsměchu.

Jak zvládnout první lásku svého potomka?

1. Základní pravidlo pro rodiče zní, že by zamilovanost svého potomka rozhodně neměli zlehčovat, nebo se jí vysmívat. Adolescent to totiž mnohdy bere smrtelně vážně a vaše necitlivé jednání by ho mohlo urazit natolik, že už se o jeho lásce nic nedozvíte. 

2. Zeptejte se na známost svého dítěte, ale pokud nechce mluvit, nenaléhejte. Dejte mu ale najevo, že jste tu kdykoli pro něj. Můžete také zamilovaný páreček pozvat na společnou rodinnou aktivitu. Nemusí to být zrovna večeře, kde budou mít pocit, že jsou ve výslechové místnosti, ale třeba společný výlet, při němž se pozornost rozptýlí různými směry. Když se sejdete, dejte si pozor, abyste své dítě před jeho idolem neshazovala nemístnými poznámkami, kvůli kterým se bude cítit trapně.

3. Nebraňte se tomu, aby dítě se svým partnerem trávilo čas u vás doma. Chovejte se mile, ale ne urputně. Výhoda spočívá v tom, že budete mí vztah pod dohledem.

4. Přestože byste měla lásku svého potomka tolerovat, neznamená to, že si může dělat co chce a zanedbávat své povinnosti. Je třeba se domluvit a společně nastavit hranice.

5. Dítěti je třeba zdůraznit, že v sexuální oblasti nemá kam spěchat a rozhodně se nemá nechat ovlivnit případným naléháním svého protějšku. To, zda dokáže říct ne, se ovšem odvíjí i od předchozí výchovy a od toho, jestli jste mu pomohla budovat silnou a asertivní osobnost. Dle psycholožky Susan Moore je pro rozvoj zdravých vztahů dítěte stěžejní právě to, aby se v rodině včas začalo se sexuální výchovou. To by mělo být zároveň podpořeno i školními osnovami.

6. Jestliže se váš potomek zamiloval do osoby, kterou shledáváte ze závažných důvodů jako nevhodnou, například proto, že je závislá na návykových látkách, v klidu a slušně si o tom promluvte. Netlačte na rozchod, ale zdůrazněte, že závislost je pro tyto lidi silnější než láska a že pro ně droga bývá na prvním místě. Společně také můžete vymyslet, jak závislé osobě pomoci.

7. Uspíšit konec neperspektivního vztahu může i to, pokud potomka seznámí s nějakou jinou pozitivní osobou se zdravějším životním stylem. Roli dohazovačky ovšem sehrajte velmi nenápadně, bez nátlaku. Buď přeskočí jiskra, nebo ne. To neovlivníte a násilím nevynutíte. 

8. Zlehčování není na místě ani v případě, kdy dojde k rozchodu. Pro dospívající jde o zkušenost, kterou velmi prožívají. Snažit se potomka povzbudit tím, že to ještě nebyla pořádná láska a že na to za chvíli zapomene, může být kontraproduktivní. Může totiž získat dojem, že si o něm myslíte, že je pořád malé dítě, a to si dospívající jedinec nepřeje. Když už k rozchodu dojde, dejte své dceři nebo synovi najevo, že jste tu pro něj/ni. Netahejte z nich za každou cenu informace, ale snažte se je rozptýlit a přivést na jiné myšlenky.

9. Nesnažte se děti chránit před všemi bolestmi světa. Zklamání v lásce k životu patří a dítě si ho musí prožít.

10. Buďte svým dětem vzorem a ukažte jim, jak vypadá zdravý vztah založený na vzájemné úctě a respektu. Pokud máte potřebu se s partnerem hádat, dělejte to mimo oči a uši ostatních. Popřípadě zvažte, zda by vám nebylo lépe od sebe. Jedna kanadská studie totiž zjistila, že vzorce vztahů, které vidíme u svých rodičů, si následně můžeme přenášet i do vlastního jednání v milostných vztazích. 

Čtěte také:

Reklama