Osobnost Jana Jílka vám možná není tolik známá, přesto tento muž stojí za povšimnutí. Autor několika knih z psychologického ranku, terapeut z psychiatrické léčebny v Bohnicích a v neposlední řadě spolupracovník několika pořadů České televize se mnou pohovořil o manipulaci ve vztazích.

Zajímá vás, jestli s vámi váš partner náhodou nemanipuluje? Potom si přečtěte následující rozhovor se spisovatelem Janem Jílkem, který léta pracuje jako terapeut v Psychiatrické léčebně v Praze Bohnicích, kde se zabývá mezilidskou komunikací a závislostmi. V posledních letech ho můžete vídat jako odborníka v pořadech České televize: „Rodina a já“ či „Ze závislosti do závislosti“. V současné době chystá cyklus pořadů o zvládání zátěžových situací pod názvem „Vyvolávač emocí“.

Jan Jílek

Co vás vedlo k sepsání knihy Lidé a manipulace?
K napsání knihy „Lidé a manipulace“ mě vedla diskuse pod mými blogy, kde mě jedna čtenářka, sama velmi manipulující, obvinila z nedostatku asertivity a manipulace. Odpověděl jsem na její obvinění, jak mívám ve zvyku, samostatným blogem, ve kterém jsem se pokusil vysvětlit ,co je pojem asertivita, manipulace v komunikaci, jak se dotýká jednotlivých lidí a situac, v nichž se nacházejí. Seriál, který se posléze rozvinul v seriál o manipulaci mezi lidmi jako takové. Takhle vlastně vznikly všechny tři mé knihy, které se v podstatě zabývají lidskými vztahy, závislostí a manipulacemi. „Ze závislosti do nezávislosti, Svobodní v bolesti/Stopař a průvodce pouští vztahů, Lidé a manipulace.“ Obvykle to bývá reakce na něčí chování, vysvětlení určitých termínů. Napřed projdou mé texty internetem, blogem a později, pokud uznám za vhodné, je vydám jako knihy.

Domníváte se, že manipulace je vždy špatná, byť by měla za cíl dobrý výsledek?
Manipulace jako taková bývá v jednání mezi lidmi vždy nevýhodná, ačkoliv přináší manipulantovi jisté momentální výsledky. V konečném součtu manipulativní jednání nastoluje nerovnoprávné vztahy, vyvolává negativní emoce. Lidé si přímý požadavek pletou s manipulací, protože přímý požadavek v nich vyvolává podobné emoce jako manipulace. Jenže přímý požadavek bez obvinění je zcela něco rozdílného od manipulativního požadavku, kdy se zaštiťujeme slušností, tradicí nebo rozumem. Manipulant vždy sleduje své cíle a vydává většinou své cíle za prospěch těch druhých, na rozdíl od přímého požadavku, kde se nijak netajím, že mi jde o můj prospěch. Asertivita říká, že mít vlastní prospěch je celkem ctihodné chování, pokud nepoškozuje zájmy jiných.

Může někdo manipulovat nevědomě?
Manipulant, který řekne něco ve smyslu „Slušní lidé se vždy rozdělí, slušně jsem tě požádal, tedy mi vyhov!“ dává najevo, že pokud je slušný a slušně žádá, zakládá jeho slušnost nárok na vyhovění. Abych vypadal v jeho očích jako slušný, musím mu vyhovět i přesto, že je mé chování vůči sobě samému velmi nevýhodné a mě poškozující. Z tohoto hlediska není manipulace v rámci nevědomosti. Je to cílený pokus získat výhodu na účet druhého, a přitom se zaštítit slušností. Jak tomu čelit, jak zůstat vyrovnaný a přitom společensky prospěšný, o tom je právě kniha Lidé a manipulace.

Patří manipulace do partnerského vztahu?
Ano, každý z nás někdy prošel manipulacemi, každý z nás manipuloval nebo manipuluje. Jde o to tu manipulaci u sebe rozeznat, stejně jako ji rozeznat u druhých, vyhnout se jí. Manipulace v partnerském vztahu je čiré neštěstí. Pokud lidé ve vztahu neumí zcela jasně říci, tohle chci a tohle nechci, dostávají se právě do té manipulativní pasti viny, kdy se hraje na vítězství jedné strany, nikoliv na dohodu a kompromis. Neschopnost kompromisu, pokusy o neustálé získávání výhod na účet druhé strany je právě tím manipulativním chováním, které ničí vztah. Pakliže obviním druhou stranu z neschopnosti, neochoty, obviním ji, protože nedostanu, co chci, zkouším získat výhodu za pomoci obvinění ze zlého úmyslu. Manipulant interpretuje odmítnutí požadavku jako zlý úmysl, odmítnutí sebe sama jako člověka. Nikoliv jako odmítnutí požadavku.

Jak poznám, že se mnou někdo (třeba partner) manipuluje?
Nemanipulativní požadavek spočívá přesně v tom, že chci, a pokud nedostanu, neobviním toho druhého ze zlého úmyslu. Prostě přijmu, že nechtěl vyhovět, má pro své nevyhovění své důvody. Nemusím být spokojený, leč nejsem trestající za nesplnění mého přání. Manipulant při nesplnění požadavku řekne. „Tohle si budu pamatovat, tohle ti tedy neprojde.“ To je přesně ta manipulace. Vyhrožuje odvetou.

Může mi jen - třeba díky dřívějším zkušenostem - připadat, že se mnou někdo manipuluje, ačkoli to tak není? A pokud ano, jak takový pocit či třeba nakřápnutou důvěru narovnat, jak získat jistotu, že dotyčný se mnou nemanipuluje (soudím, že kdyby manipuloval, nikdy to nepřizná, tedy otevřený dialog o tomto je lichý)?
Nedá se zde ve zkratce říci, jak se pozná, že někdo manipuluje. O tom je celá moje kniha. V předchozích řádcích byl uveden neúplný popis manipulativního chování. Lidé zajímající se o tuto problematiku si buď knihu koupí, nebo si opatří jiné zdroje, jiné prameny. Ani kniha sama není zcela vyčerpávající, spíše jen ukazující na mnohé aspekty a předpokládá jistou míru zájmu a zkoumavosti, které vede k poznání. Všechny tři své knihy, které jsem uvedl, se svým způsobem překrývají a doplňují. Ve svých mnohých blozích se více či méně zabývám lidským chováním. Chováním, které nám život stěžuje, anebo ulehčuje. Žádná technika ani ty asertivní neodstraní potíže v životě, v řeči a ve vztahu. Neodstraní, ale mnohé ulehčí.

Kniha: LIDÉ A MANIPULACE

manipulaceJan Jílek je autor píšící o lidském životě bez příkras a okolků. Shodně jako předešlé dvě knihy i nyní čekejte prosté věty, které silou a jednoduchostí svého sdělení vystřelí do mozku, a čtenář si jen stihne říct „vždyť je to tak jasné", přikyvuje hlavou na znamení souhlasu, hledající tužku, aby si opsal na ruku tu větu, ten tahák, ten opěrný bod, jak zareagovat výhodněji v pro něj důležité situaci. Opět si uvědomit hodnotu a vědomí sebe sama jako samostatně myslící osobnosti, která nese za svá rozhodnutí odpovědnost. Autor se pak jednoduše ptá: „Co chci? Co nechci? Co je pro mne dobré?“ Zná odpověď každý sám, anebo ti druzí vědí lépe, co je správné, dostatečné a vyhovující? Co je to tedy ta „manipulace“?

Ve třetí části knihy, kapitole „Zachránci a nezachráněný“, je téma manipulace navázáno k problémům známých z terapeutické práce autora. Jak sám autor píše, mezi závislými a spoluzávislými dochází k manipulaci nejtvrdšího ražení, a způsob obrany ukazuje na konkrétních příkladech z praxe.

Reklama