Co přesně je konspirační teorie jsme již vysvětlovali v minulém článku s touto tématikou. Proto si představíme jednu konkrétní, která má v současném světě mnoho zastánců.

628783ab51704obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Mandela efekt
Určitě jste už někdy zaslechli, že lidský mozek je schopen si upravit svoje vzpomínky. Pokud například budou tři lidé vypravovat o stejné události v minulosti, je velmi pravděpodobné, že uslyšíme tři trochu rozdílné historky. Důvod je jednoduchý – náš mozek má schopnost si chybějící informace sám doplnit tak, aby pro něj dávaly smysl. Ovšem existuje i trochu opačný jev, který nazýváme Mandela efekt. Jedná se o situaci, kdy si velká skupina lidí – třeba i podstatná část společnosti – pamatuje stejně určitou událost. Jenže vtip je v tom, že se tato událost nikdy nestala. Přesto by vám mnoho lidí potvrdilo, že o dané události četli v novinách či ji viděli ve zprávách.

Příkladem Mandela efektu je událost, která dala tomuto fenoménu název. A sice smrt Nelsona Mandely. Ten podle dostupných informací zemřel 5. prosince 2013. Ovšem pokud byste si vyhledali v internetovém prohlížeči informace o jeho smrti, naleznete nepřeberné množství svědectví lidí napříč celým světem, kteří jsou přesvědčeni, že zemřel již v roce 1980 při osvobození vězení v Jihoafrické republice. Celá řada svědků vypověděla, že sledovala jeho pohřeb v televizi, četla o něm v novinách a prožívala ho právě v roce 1980. Je přinejmenším zarážející, že falešná a v detailech se shodující myšlenka zasáhne tak velkou masu lidí po celém světě.

A jak si Mandela efekt vysvětlují konspirační teorie? Podle zastánců tohoto vysvětlení má Mandela efekt co dělat s paralelními vesmíry. Předpokládají, že v celém vesmíru existuje nepřeberné množství realit, ve kterém existuje nekonečno možností a variant různých událostí. Zjednodušeně řečeno – například každá válka by v každém paralelním vesmíru dopadla jinak, každé prezidentské volby by v rozdílných paralelních vesmírech vyhrál někdo jiný a tak dále. Tato konspirace tedy tvrdí, že jestliže jsou tyto kolektivní zkušenosti pravdivé, muselo v určitém okamžiku v minulosti dojít k prostorovému a časovému posunu, a proto nejenže paralelní obyvatelné vesmíry existují, ale navíc se mezi nimi neustále přepínáme.

Další příklady Mandela efektu – loga známých značek
Pokud zavřete oči a vybavíte si například logo tyčinky Kit kat, možná dospějete k přesvědčení, že jedno z nich mělo mezi svými dvěma názvy pomlčku: Kit-kat. A rozhodně nebudete ani zdaleka sami. Ve skutečnosti ovšem takové logo značky Kit kat nikdy neexistovalo. Opět se jedná o mandela efekt.

Seriály a filmy
Mandela efekt se nevyhýbá ani kinematografii. Nejvýraznějším příkladem je kultovní sci-fi film Hvězdné války. Každý fanoušek by přísahal na světelný meč, že ve filmu Impérium vrací úder z roku 1980 říká Darth Vader: „Luke, I am your father.“ (v překladu: Luku, jsem tvůj otec). Ovšem ve skutečnosti tato verze neexistuje a padouch říká: „No, I am your father.“ (tedy: ne, jsem tvůj otec).
Další obětí Mandela efektu je slavný seriál Sex ve městě, jehož název zní v originále SEX AND THE CITY (v doslovném překladu: Sex a město). Ovšem internet je plný svědectví a důkazů, že se seriál původně jmenoval: SEX IN THE CITY (tedy: Sex ve městě). Ovšem v historii tohoto snímku není nic takového zaznamenáno a podle všech dostupných oficiálních informací název SEX IN THE CITY neexistuje a nikdy neexistoval.

Existuje samozřejmě i ryze racionalistické vysvětlení Mandela efektu. Opírá se o výše zmíněný psychologický fakt, podle kterého lidská paměť nedokáže fungovat jako dokonalé nahrávací zařízení, které nám přesně reprodukuje minulé události. Vědci a psychologové zde pracují s představou falešným myšlenek. Naše paměť totiž funguje převážně konstruktivně a je schopna si domýšlet. Protože naše mysl má také tendenci doplňovat fragmenty do smysluplných celků, zaplňujeme případné mezery v paměti tím, co nám na základě zkušenosti a znalostí dává největší smysl a opět tak ukládáme do paměti vzpomínku, která je již nepřesná, a tedy vlastně falešná. My přesto věříme, že je skutečná. Ať už jste zastánci konspirační či vědecké teorie, je minimálně podivné a zajímavé, že se tolika lidem vytvoří naprosto stejné falešné vzpomínky.

Čtěte také: Země je rovná placka ukončená zdí, Austrálie neexistuje. Jakým šíleným teoriím lidé věří?

Zdroj: Instagram - #mandelaeffects, Facebook - Mandela efekt, CS economy-pediaVíra.czVery well mindMandela effect fandom