Prvním lednem 2018 se mění pravidla pro vyplácení rodičovského příspěvku. Kdo si polepší a kdo naopak pohorší?

Narodilo se vám jedno dítě?

Částka pro čerpání rodičovského příspěvku zůstává pro rodiče jednoho potomka i nadále 220 tisíc korun. Vláda ale zrušila omezení horní hranice výše měsíčního příspěvku, který je nyní 11 500 Kč. Zda tuto možnost budete mít i vy, záleží na výši vašich příjmů v předchozím zaměstnání.

V letošním roce je možné zvolit délku doby vyplácení rodičovského příspěvku minimálně na zhruba 19 měsíců, kdy rodič pobírá 11 500 Kč měsíčně. Od Nového roku si budete moci měsíční výplatu rodičovské navýšit až do částky odpovídající 70 % z třicetinásobku vašeho denního vyměřovacího základu. Zjednodušeně řečeno, až do výše peněžité pomoci v mateřství, na kterou jste měla nárok před a po porodu. I ta má ale svůj strop – 34 620 Kč. Pokud byste na něj ale dosáhla (váš hrubý příjem by činil kolem 86 tisíc korun) mohla byste rodičovský příspěvek vyčerpat už za necelých 7 měsíců.

Co ale dělat v případě, že vám jako nezaměstnané, studentce či osobě samostatně výdělečně činné (OSVČ) nebylo možné stanovit denní vyměřovací základ? Dnes v takovém případě nemáte možnost volit dobu trvání rodičovské dovolené a tedy ani výši příspěvku. Automaticky vám je přiznána jeho pevná částka až do čtyř let věku dítěte. I to bude od roku 2018 jinak! V tomto případě budete moci volit výši čerpání dávky až do výše 7 600 Kč měsíčně.

5a2149fb17097obrazek.png

Jste rodiči dvojčat a vícerčat?

Konečně bylo spravedlnosti učiněno za dost, tedy alespoň částečně. Zatímco nyní má každá maminka (tatínek) nárok na rodičovský příspěvek ve výši 220 tisíc korun, ať už se jí narodilo dítě jedno, nebo třeba pět naráz, od následujícího roku tomu bude jinak. Rodiče dvojčat a vícerčat mohou čerpat o 110 tisíc korun více. Postup čerpání je stejný, jako v případě narození jednoho dítěte (viz výše), jen jde o 1,5 násobek toho, co mohou čerpat ostatní.

Šanci získat vyšší částku máte i zpětně. Pokud jste rodičovský příspěvek 220 tisíc korun již vyčerpali, ale vašim společně narozeným potomkům ještě nejsou 4 roky, můžete požádat o dočerpání rodičovského příspěvku - do výše 330 tisíc korun, nebo do 4 let dítěte.

Jste pěstouny na přechodnou dobu?

Pro vás nemáme dobrou zprávu. Od 1. ledna 2018 se ruší možnost, aby rodičovský příspěvek čerpali i pěstouni na přechodnou dobu. Dávka vám bude nově odejmuta.

Bylo vaše dítě dříve v pěstounské péči na přechodnou dobu?

K částkám rodičovského příspěvku vyčerpaným pěstouny na přechodnou dobu před 1. lednem 2018 se nepřihlíží. „To znamená, že rodinám, jejichž dítě ve věku do 4 let bylo dříve v pěstounské péči na přechodnou dobu, se může navýšit nevyčerpaná celková částka rodičovského příspěvku. Pokud tyto rodiny rodičovský příspěvek pobírají, je potřeba se informovat na ÚP ČR o aktuální změněné výši celkové částky a případně si upravit výši čerpání rodičovského příspěvku,“ radí tiskový mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Petr Habáň.

Pokud rodiny s dětmi, které byly dříve v pěstounské péči na přechodnou dobu, již rodičovský příspěvek podle původní úpravy dočerpaly a dítěti nejsou 4 roky, mohou příspěvek dočerpat, ale musí podat novou žádost.

Čerpali jste rodičovský příspěvek v jiné zemi?

U rodičů, kteří splňují nárok na rodičovský příspěvek a zároveň mají (nebo měli) nárok na jeho obdobu poskytovanou v jiném státě (i mimo EU), se nově bude z celkové částky rodičovského příspěvku 220 tisíc (resp. 330 tisíc korun) odečítat částka vyplacená na totéž dítě v jiné zemi.

Nezapomeňte zažádat

  • Pro všechny rodiny, které pobírají rodičovský příspěvek a chtějí změnit výši jeho čerpání, platí, že změnu volby výše čerpání podle nové právní úpravy lze provést kdykoli od 1. ledna 2018.
  • Bez podání žádosti bude od ledna 2018 dávka vyplácena ve stejné výši, jaká náležela za prosinec 2017.
  • Žádost o změnu výše rodičovského příspěvku mohou po 1. lednu provést všichni, kdo ji chtějí změnit, a to bez ohledu na to, kdy ji měnili naposledy. Po první provedené volbě výše dávky podle nové úpravy bude možné měnit výši příspěvku opět pouze jednou za tři měsíce, stejně jako doposud.

Čtěte také:

Uložit

Reklama