Pomočování není dobré před lékařem zatajovat. Mnozí rodiče požadují odklad školní docházky a zdůvodňují jej různě, například, že dítě je velmi hravé, zlobí nebo je naopak nesmělé a zakřiknuté. Toto mohou být přidružené problémy, které nejsou tak závažné jako nepřiznané pomočování.

pomočování

Denní pomočení po třetím roce věku je zdravotní problém, který může signalizovat závažnější poruchu. Vyprázdnění celého objemu močového měchýře je pomočení, tzv. „enuréza“. Kdežto cvrnknutí menšího množství moči do spodního prádla je tzv. „inkontinence“. Při inkontinenci dojde k umočení. Denní úniky moči signalizují infekci močových cest nebo jejich dysfunkci. Rodiče by nad tím neměli mávnout rukou. V každém případě je třeba vyhledat lékařskou pomoc. Dětský urolog nebo dětský nefrolog dokáže odhalit funkční nebo anatomickou poruchu močového ústrojí.

Noční pomočování odborníci tolerují déle než v případě denního pomočování. Lékařskou diagnózou se stane až u pětiletých dětí. Noční pomočování je způsobováno celou řadou příčin, které se mohou různě kombinovat. Podstatný podíl na vzniku obtíží má nadměrné pití ve večerních hodinách kombinované s odkládáním či urychlováním močení během dne. Nejčastější příčinou je porucha produkce moči ledvinami v nočních hodinách. K léčbě jednoduchého (nekomplikovaného) nočního pomočování je nejvhodnější účinná látka desmopresin, která u většiny dětí zabírá. Lék s obsahem této účinné látky může předepsat praktický dětský lékař, urolog nebo nefrolog.

Podpora rodičů hraje v léčbě pomočování klíčovou roli. Pokud nemá pomočující se dítě (enuretik) oporu ve svých rodičích, pociťuje životní nepohodu a méněcennost. Nepřijde-li pomoc lékaře včas, roztočí se kolotoč studu, sebeobviňování, traumat a nesmělosti. To brzy vycítí kolektiv a hrozí posměch okolí a šikana. Ačkoliv příčiny enurézy nejsou psychického rázu, výsledkem pomočování mohou být vážné psychické problémy.

Urolog nebo psycholog? Prvním krokem v řešení pomočování je urologické vyšetření, které vyloučí infekci, dysfunkci močových cest nebo jiné abnormality. Přestože příčinou tohoto onemocnění je pomalejší dozrávání mechanizmů regulujících tvorbu a vylučování moče, u laiků převládá názor, že hlavní příčinou je strach a stres dítěte. Samozřejmě, že i takové případy existují. Psychické příčiny pomočování (stres z nástupu do školy, rozvod rodičů, narození mladšího sourozence) ovšem nejsou tak časté jako příčiny fyzické. V tomto případě se jedná o sekundární enurézu, kdy dítě již bylo suché a v noci se po dobu alespoň 6 měsíců nepomočovalo.

Dědičnost nočního pomočování je prokázána. Pravděpodobnost postižení potomka stoupá s četností výskytu symptomu v rodině. Bylo prokázáno, že pomočováním je postiženo až 45 % dětí, u nichž jeden rodič trpí enurézou. Děti rodičů, kteří jsou oba enuretici, mají 77% pravděpodobnost, že se jim tento problém nevyhne.

Prvotní vyšetření provádí dětský lékař v místě bydliště, který dítě posílá podle výsledků úvodního vyšetření k dětskému nefrologovi. Můžete s potomkem navštívit specialistu i bez doporučení dětského lékaře. Seznam specializovaných pracovišť podle regionů najdete na: http://www.nocvsuchu.cz/odborna-pracoviste/.

Reklama