Jestliže už máte vybranou školu, do které by měl váš potomek v září nastoupit, je třeba vyplnit a odevzdat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Postup, jakým to učinit, se v jednotlivých školách liší.

Někde vyžadují odevzdání vyplněného formuláře ještě před konáním zápisu do první třídy (například v průběhu března), jinde stačí vyplnit jej až v den zápisu. Některé školy mají na svých webových stránkách k dispozici elektronický formulář. Díky němu stačí odeslat přihlášku jediným kliknutím, aniž byste ji museli tisknout a posílat fyzicky. Jiné školy mají na svých webech alespoň přichystaný formulář, který vyplníte, a vytištěný pošlete či zanesete do jejich kanceláře. Najdou se ale i takové školy, které nemají ani jedno, takže ponechají volnou ruku vaší kreativitě.
5a84234ed3c2fobrazek.png

Jak tedy správně sestavit žádost o přijetí? Máme pro vás rady Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Co by v žádosti nemělo chybět?

Z podání musí jasně vyplývat, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce tedy jako zákonný zástupce uveďte dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti stanovené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

  • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
  • datum narození,
  • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
  • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola).

Dále je třeba vyplnit:

  • vaše jméno a příjmení (někde požadují oba zákonné zástupce),
  • vaše místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Co do žádosti připsat?

S ohledem na pružnost správního řízení uděláte nejlépe, když do žádosti jakožto zákonný zástupce doplníte i své telefonní číslo nebo emailovou adresu.

Ministerstvo školství ale doporučuje i to, abyste školu informovali o údajích, které jsou potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy. Co tím myslí? Například informace o:

  • znevýhodnění dítěte (uvedeném v § 16 školského zákona), mimořádném nadání, podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
  • zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Máte obavy, že by tyto informace rozhodly o přijetí či nepřijetí dítěte? Ze zákona na to vliv mít nemohou.

Pokud ale poskytnete doporučené doplňující údaje (o znevýhodnění či zdravotním stavu dítěte), je třeba vašeho souhlasu k tomu, aby škola zpracovávala a evidovala osobní a citlivé údaje dítěte/žáka ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je poskytnut pro účely vedení povinné dokumentace školy podle školského zákona.

žádost o přijetí
Text příkladu žádosti můžete zkopírovat v dokumentu ZDE.

Vy jste k zápisu sice skvěle připraveni, ale váš potomek odmítá překročit práh základní školy? Spolu s psycholožkou vám poradíme, jak ho správně motivovat a v čem mu rozhodně nelhat. Už příští týden!

Čtěte také:

Uložit

Uložit

Reklama