Zatímco u některých lidí je výsledkem usazení bakterie Neisseria meningitidis v horních cestách dýchacích stimulace imunitního systému a následná vyšší odolnost organismu proti těmto nemocem, u jiných naopak nevyzpytatelná bakterie způsobuje velmi vážné stavy. Jaká reakce nastane, se bohužel nedá předvídat. Meningokok může způsobovat meningitidu (zánět mozkových blan) nebo sepsi, tedy otravu krve. Případně může dojít ke kombinaci obojího.

Málo časté, ale zákeřné onemocnění

V minulém roce prodělalo onemocnění vyvolané meningokokem 49 osob, 3 z nich infekci podlehli a někteří další mají doživotní následky (poškození mozku, ztráta končetin, ztráta sluchu, problémy s učením – cca 20 %). To potvrzuje fakt, že invazivní meningokoková onemocnění patří k nejnebezpečnějším chorobám s vysokou úmrtností - okolo 10 %. Bohužel totiž bývají často rozpoznána až v pokročilém stadiu, kdy mohou vést od 24 hodin i přes veškerou lékařskou snahu k úmrtí pacienta. Prvotní příznaky se podobají obyčejné chřipce. Celosvětově postihují invazivní meningokoková onemocnění ročně kolem půl milionu lidí.

Nejohroženějšími skupinami jsou malé děti do 4 let a dospívající a mladí dospělí ve věku od 13 do 25 let – ti navíc bývají nejčastěji takzvaně bezpříznakovými nosiči. Ti mají bakterii v nosohltanu, nákazu šíří dále, ale onemocnění se u nich samotných neprojeví. Podíl nosičů se u adolescentů a mladých dospělých pohybuje kolem 10 procent. Nemocnost kojenců je však přibližně 20krát vyšší než u ostatních věkových skupin.

ockovani.jpg
Zdroj foto: Shutterstock

Kdo má na očkování zdarma nárok?

Miminka do půl roku věku

Kojenci, u nichž dojde k zahájení očkování první dávkou do 6 měsíců věku, mají nárok na očkování proti meningokoku typu B. Pro tyto děti je určená očkovací látka Bexsero, která se podává v očkovacím schématu 2 + 1 dávka.

Očkovat lze děti od 2 měsíců věku, první přeočkování je pak čeká nejdříve po 2 měsících. Již po druhé dávce nastupuje dostatečná ochranná hladina protilátek. Třetí (posilovací) dávku mohou dostat nejdříve 6 měsíců po dávce druhé, tedy mezi 12. a 15. měsícem života. „V případě prodlení nemá být booster podán později než ve 24 měsících věku,“ uvádí příbalový leták. Nutnost dalšího přeočkování nebyla stanovena.

Meningokok typu B se u nás vyskytuje nejčastěji, přibližně v 75 % případů. Nejčastěji jsou oběťmi malé děti. 

Vakcína, stejně jako každá jiná, není účinná u 100 % očkovaných. „Vzhledem k variabilitě antigenů séroskupiny B nemůže očkování vytvořit ochranu proti všem meningokokům skupiny B,“ zmiňuje Česká vakcinologická společnost ČLS JEP. Výrobce uvádí, že celkem 78 % z přibližně 1 000 kmenů bylo potenciálně vnímavých na antigeny indukované očkováním.

  • Jako velmi časté (více než 1 z 10) nežádoucí účinky uvádí příbalový leták ospalost, malátnost, neobvyklý pláč, bolest hlavy, zvracení, průjem, horečka, podrážděnost a zarudnutí a otok v místě vpichu či vyrážku a další.

Výrobce uvádí, že vakcínu Bexsero lze podávat současně s následujícími vakcinačními antigeny ve formě monovalentních i kombinovaných vakcín: difterie, tetanus, acelulární pertuse, Haemophilus influenzae typu b, inaktivovaná poliomyelitida, hepatitida B, heptavalentní pneumokoková konjugovaná vakcína, spalničky, příušnice, zarděnky, varicela a CRM-konjugovaná vakcína proti meningokokům skupiny C.

„Kombinace MenB vakcíny s hexavalentní vakcínou či pneumokokovou konjugovanou vakcínou může vést k vyšší frekvenci febrilních reakcí. Aby bylo možno podávat tyto vakcíny zejména ve věkové kategorii od 2 do 5 měsíců simultánně, je možné profylakticky aplikovat paracetamol. Po takovéto profylaxi studie vykazují významně nižší frekvenci febrilních reakcí. Imunitní odpověď po MenB není ovlivněna vůbec a mírný pokles u ostatních komponent nemá jakýkoliv klinický význam či praktické dopady,“ shrnuje Česká vakcinologická společnost ČLS JEP

  • Tři dávky vakcíny proti meningokoku typu B vyjdou ostatní děti celkem na částku kolem 9 tisíc korun, část peněz ale přispěje zdravotní pojišťovna, pokud o to zažádáte.

injekce.jpg
Zdroj foto: Shutterstock

Batolata do dvou let věku

Děti, které nechají rodiče očkovat nejpozději do 2. narozenin, mají nárok na vakcínu proti meningokoku typu A, C, Y, W. Určena je pro ně očkovací látka Nimenrix, která je podávána v očkovacím schématu 1 + 1. První očkování je doporučeno mezi prvním a druhým rokem, přeočkování pak přichází po pěti letech a dále v pětiletých intervalech.

Meningokok C je druhým nejčastějším typem onemocnění v Česku. Následují skupiny W a Y, které u nás způsobují nejvyšší smrtnost ze všech meningokoků.

„Nimenrix nemusí plně chránit všechny očkované osoby. Pokud máte slabý imunitní systém (např. z důvodu infekce virem HIV nebo pokud užíváte léky, které ovlivňují ímunitní systém), je možné, že nebudete mít z očkování vakcínou Nimenrix plný prospěch,“ upozorňuje výrobce v příbalové informaci.

  • Jako velmi časté (více než 1 z 10) nežádoucí účinky uvádí příbalový leták horečku, unavenost, bolest hlavy, pocit ospalosti, ztrátu chuti k jídlu, pocit podrážděnosti, otok, bolest a zarudnutí v místě vpichu.

Výrobce uvádí, že v prvních dvou letech života lze vakcínu Nimenrix podávat ve stejnou dobu jako kombinované vakcíny (DTaP) proti záškrtu, tetanu a černému kašli (acelulární pertuse), včetně kombinovaných vakcín proti záškrtu, tetanu a černému kašli s vakcínou proti hepatitidě B, viru dětské obrny (inaktivovaná vakcína) nebo Heamophilus influenzae typu b (HBV, IPV nebo Hib), jako je vakcína DTaP-HBV-IPV/Hib a 13-valentní konjugovaná pneumokoková vakcína.

  • Dvě dávky vakcíny proti meningokoku typu A, C, Y, W vyjdou ostatní děti na částku do 4 tisíc korun, část peněz ale přispěje zdravotní pojišťovna, pokud o ně zažádáte.

Čtěte také:

Reklama