skola

Začátek školního roku se kvapem blíží a děti už nemohou dospat. Prvňáčci většinou proto, že se těší. Ti, kteří už mají nějaký ten rok školní docházky za sebou, většinou proto, že vědí, co je čeká, a mají z toho ovšem jen malou radost.

Ministerstvo školství provedlo v loňském školním roce průzkum, ze kterého vyplývá, jak se na školu kouká současná generace dětí i jejich rodičů.

Půl na půl

Jistě je zajímavé zjištění, že celá polovina – 50 % populace, která už školní lavice opustila, nedá na roky strávené ve škole dopustit a stále se k nim ve vzpomínkách vrací jako k nejkrásnějšímu období svého života.

Ale pro druhou polovinu byla škola noční můrou a má na ni ty nejhorší vzpomínky. A to zdaleka nejde o ty, kteří na tom byli s prospěchem na štíru. Spíš naopak.

Podle psychologů je to proto, že se většina z nich dodnes nedokázala smířit s tím, že si na nich kantoři dokazovali svou moc.

„Stačilo, aby dítě učitelce zcela bezdůvodně prostě nesedlo, a už mělo smůlu. Mohlo se učit celé hodiny, ale nedostalo lepší známky než dvojky trojky,“ říká dětský psycholog Karel Brůna. Za pravdu mu dává 34 % bývalých školáků.

Dalších 29 % populace zas špatně snášelo, že na ně učitelka často bezdůvodně křičí, a 16 % exškoláků si postěžovalo, že se k nim učitelka chovala odtažitě a nikdy si k nim nenašla potřebný přátelský přístup.

Učitelé oponují, že to ani nejde. „Když je ve třídě třicet žáků, nemůžete s každým navázat bližší vztah,“ říkají. Zároveň ale připouštějí, že pokud třídní učitel vede jednu třídu – stejný kolektiv – od první do páté třídy, měl by žáky poznat lépe, měl se snažit jim lépe přiblížit a posuzovat jejich výkony také podle jejich objektivních možností a případně i podle rodinné situace.

skola

Co děti ve škole nejvíc baví

  • 68 % dětí by si přálo, aby prázdniny nikdy neskončily, ale chodit do školy jim nevadí
  • 54 % bývalých žáků se shoduje, že mezi jejich nejoblíbenější předměty patřily tělesná výchova, hudební výchova a pracovní činnosti. Tři procenta bavily fyzika a chemie.
  • 27 % populace mělo několik učitelů, kteří přednášeli učební látku poutavě, dokázali vysvětlit učivo zajímavým způsobem, a proto na jejich hodiny rádi vzpomínají.
  • 12 % dětí, které půjdou letos do první třídy, se podle průzkumu do školy těší, především proto, že poznají nové kamarády, a až pak proto, že se naučí nové věci.

Téměř 36 % lidí přiznává, že do školy chodili neradi kvůli špatným vztahům mezi žáky. 45 % se zas bálo, že dostanou špatnou známku, za kterou budou doma potrestáni.

Škola z pohledu rodičů

  • 38 % rodičů se domnívá, že učitelé mají na žáky „stejný metr“ a neposuzují je podle jejich skutečných možností.
  • 31 % tvrdí, že by se měly zásadně změnit školní osnovy. Podle nich učitelé děti učí věcem, které jim budou v budoucnu zcela nepotřebné.
  • 7 % rodičů kritizuje školu a učitele za to, že jsou někdy až příliš tolerantní ke kázeňským prohřeškům žáků z obavy, aby jimi nebyli nařknuti z neúměrného zacházení, místo aby je rázně a tvrdě potrestali.  

A jak jsou na tom učitelé? Téměř 80 % z nich si schovává fotky svých žáků z tříd, které vedli, a s nostalgií nad nimi vzpomínají. Jak na premianty, tak i na zlobivé děti.

Čtěte také...

Po kom to dítě je? Mně šlo učení samo!