„A tak žili šťastně až do smrti…“ Chcete taky žití jako v pohádce šťastně až do smrti? Vědci se dlouhá léta snaží vysvětlit, odkud pochází onen slastný pocit štěstí. Výsledky starších výzkumů tvrdí, že pocit štěstí ovlivňuje mnoho faktorů - například přátelé, vztahy na pracovišti, ale také úroveň demokracie, svobody či vymahatelnost práva.

Snad každý vědecký tým, který se otázkou štěstí zabýval, přišel s novým více či méně fascinujícím objevem. Přinášíme vám přehled teorií, které by mohly posloužit jako recept na štěstí.

1. Buďte žena mladá, nebo stará
Jeden z mnohých výzkumů se zaměřil na statistiky. Ze zkoumaného vzorku stovek lidí byly nejvíce šťastné mladé ženy a seniorky. Ženy ve středním věku se cítily šťastné méně. Pro ženy středního věku máme útěchu. Neberte ho vážně, výsledky tohoto výzkumu mohla ovlivnit pokračující puberta či počínající stařecká demence.

2. Nechte se nakazit 

Štěstí je nakažlivé a rychle se šíří mezi příbuznými, přáteli i sousedy. Pocit štěstí se podle nového výzkumu šíří ve vlnách od šťastných k méně šťastným lidem, které pojí společenská a geografická blízkost. Dva badatelé sledovali v průběhu let 1971 až 2003 celkem 5124 lidí ve věku 21 až 70 let. Zjistili, že pocit štěstí se šíří nejlépe mezi přáteli a rodinnými příslušníky. „Kolegové na pracovišti úroveň pocitu štěstí neovlivňují,“ tvrdí ve své zprávě.

 

Pravděpodobnost, že se někdo začne cítit šťastný, se podle výzkumu zvyšuje o celých 42 procent, žije-li v okruhu 800 metrů jeho přítel, který se sám cítí šťastný. Pravděpodobnost klesá na 25 procent, žije-li přítel v okruhu půldruhého kilometru a se zvětšující se vzdáleností se dál snižuje. V případě soužití se šťastným partnerem se šance na pocit štěstí zvyšují o osm procent. Pokud v sousedství žije nějaký blízký příbuzný, stoupají šance o 14 procent. Šťastní sousedé (bez pokrevního pouta) zvyšují pravděpodobnost o plných 34 procent. Studie však neuvádí, zda pocit osobního štěstí náhodou neklesá v případě, že je mezi sousedy vyhlášen válečný stav.

 

3. Máte to v genech?

Pocit štěstí a spokojenosti prý závisí na genech. Geny tvoří polovinu vašeho pocitu štěstí, druhá polovina souvisí se životním stylem, kariérou a vztahy s jinými lidmi. Experti z univerzity v Edinburghu ověřovali tuto teorii na jednovaječných a dvouvaječných dvojčatech.

A jejich závěr? „I když na pocit štěstí má vliv celá řada vnějších faktorů, zjistili jsme, že existuje dědičná složka štěstí, kterou lze plně vysvětlit genetickou stavbou každé osoby," řekl vedoucí výzkumného týmu Alexander Weiss.


Pokud zrovna nepatříte mezi geneticky šťastné, vědci pro vás mají útěchu. „Lidé mají celou řadu možností, jak docílit pocitu štěstí a ovlivnit ho technikami, které byly v praxi ověřeny, že fungují," řekl Alex Linley ze střediska pro aplikovanou pozitivní psychologii. „Ke zlepšení mohou přispět zcela jednoduché věci. Například to, když si budete každý den do deníku psát tři věci, za které jste životu vděčni," dodává.

4. Rozdejte výplatu
Výsledky jednoho výzkumu tvrdí, že je štěstí jen z malé části závislé na materiálním bohatství. Pocit spokojenosti se přestává zvyšovat ve chvíli, když jedinec dosáhne kupní síly 10 tisíc dolarů (asi 220 tisíc korun) ročně.

Ale peníze samotné pocit štěstí ovlivňují silně – pokud je rozdáte. S tím přišli výzkumníci z Kanady. Na vzorku několika stovek lidí zkoumali, jak šťastní se lidé cítí na poté, co sami utratili určitou sumu peněz. Druhá skupina lidí stejnou částku darovala někomu jinému. Z dotazníků, které obě skupiny vyplnily, vyplynulo, že ti, kteří obdarovávali ostatní, se cítili mnohem šťastnější.

Výsledky dále prokázaly, že ti, kteří jednu třetinu z obdržených peněz někomu darovali nebo za ně nakoupili dárky, se cítili o dvacet procent šťastnější než ti, kteří si všechny peníze nechali pro sebe. A to vše bez ohledu na to, jak velkou částku dostali.

Rada Ženy-in: Chcete-li, aby váš život i život vašich dětí byl tím nejšťastnějším, zařiďte se podle výše zmíněných rad. Se svými šťastnými přáteli a příbuzenstvem se sestěhujte blízko k sobě (co třeba vlastní osada?). Rozdávejte si mezi sebou své výplaty i genetické informace. Milujte se a množte se. Samozřejmě jen mezi sebou. Jedině tak předáte dětem štěstí i v genech.

Za pár generací lze očekávat onen blažený stav bez potřeb. Někdo by jej mohl nazvat nirvanou. U nás se tomu častěji říká demence... :)

Jak jste na tom s pocitem štěstí v současné době? Co ho podle vás nejvíc ovlivňuje?

Reklama