Nemusíte se jen rozplývat v záplavě srdíček všech barev. Ve svátek svatého Valentýna darujte své milé nebo milému zábavu, radost, potěšení ze hry! To vše hravě zvládnete s celosvětově nejprodávanější značkovou karetní hrou UNO!

 

UNO hra je rychlá, napínavá a zábavná pro všechny. Přebíjením barev a čísel se každý hráč snaží zbavit všech karet, které má v ruce. Nejdůležitější pro výhru je na konci zakřičet slovo „UNO“! Pokud zapomenete, automaticky výhru získává ten, který Vás v tomto výkřiku nahradí. Tahle skvělá zábava zaručí úsměv na tváři a také radost, která trvá. 

 

Začínáme hrát aneb Jak na UNO karty:

Hru začíná hráč vlevo od toho, kdo rozdával. Na hromádku musí vyhodit kartu, která souhlasí s otočenou podle čísla, barvy nebo symbolu na kartě. Například, pokud je otočená karta červená 7, hráč musí vyhodit červenou kartu nebo jakoukoli kartu s číslem 7. Popřípadě může použít divokou kartu (viz VÝZNAM AKČNÍCH KARET)

Pokud hráč nemá kartu, která se hodí, tahá další kartu z hromádky na tahání karet. V případě, že může být karta použitá, hráč ji může „vyhodit“ ještě v tom samém kole. Jinak se hra posouvá na dalšího hráče v pořadí.

Hráč se může rozhodnout, že nepoužije kartu, kterou má v ruce a kterou může položit. V tomto případě si musí táhnout další kartu z hromádky na tahání. Pokud je tato karta vhodná, může ji použít ještě v tom samém tahu, ale už nemůže použít kartu, kterou měl v ruce před tím, než si novou vytáhl.

 

V rukou máte akční karty!

Táhni dvě karty – Pokud je položená tato karta, následující hráč si musí táhnout dvě karty a ztrácí možnost položit kartu. Tato karta může být položená pouze na kartu stejné barvy, nebo na jinou kartu „táhni dvě karty”. Pokud je otočená na počátku hry, platí stejná pravidla.

Otáčecí karta – Mění směr hry. Hra mění směr doprava a naopak. Tato karta může být položená pouze na kartu stejné barvy, nebo na jinou otáčecí” kartu. Pokud je otočená na počátku hry, začíná hráč, který rozdával, a potom se hra přesouvá vpravo místo doleva.

Skoková karta – Hráč, který je na řadě po položení této karty, ztrácí nárok na hru v tomto kole a je přeskočený”. Tato karta může být položená pouze na kartu stejné barvy, nebo na jinou skokovou” kartu. Pokud je otočená na počátku hry, hráč vlevo od rozdávajícího je přeskočený a pokračuje další hráč v pořadí.

Divoká karta – hráč, který položí tuto kartu, stanoví jakoukoli barvu, kterou bude hra pokračovat. Může stanovit i tu, která byla aktuální, pokud si to přeje. Divoká karta může být použita kdykoliv, i tehdy, pokud má hráč v ruce jinou kartu, která může být použita. Pokud je divoká karta otočena na počátku hry, hráč vlevo od rozdávajícího stanoví barvu, kterou se bude pokračovat.

Divoká „táhni čtyři karty” – Tato karta dovoluje hráči určit barvu a současně si další hráč v pořadí musí táhnout čtyři karty a ztrácí nárok na položení karty. Pokud je tato karta otočená na počátku hry, vložte ji zpět do hromádky a otočte jinou. Poznámka: Tato karta může být položená pouze v případě, že hráč nemá kartu stejné barvy, jako je položená. Pokud má kartu se stejným číslem nebo jinou akční kartu, divokou kartu může použít.

 

Jde se do finále!

Pokud hrajete svoji poslední kartu, musíte říct UNO” (znamená jedna”). Pokud neřeknete UNO” a jiný hráč vás předběhne dřív, než následující hráč položí kartu, musíte si táhnout dvě karty.

Když se hráč zbaví všech karet, hra končí. Body se sečtou (viz Počítání skóre) a hra začíná znovu.

Pokud je poslední karta hraná z ruky táhni dvě karty”, anebo divoká táhni čtyři karty”, další hráč si ještě musí táhnout dvě nebo čtyři karty. Tyto karty se přičítají při počítání bodů.

Pokud se žádný z hráčů nezbaví všech karet dříve, než se spotřebuje hromádka na tahání karet, kupka vyhozených karet se promíchá a používá dále jako tahací hromádka a hra pokračuje.

 

Jak jsme dopadli? Počítáme skóre!

Hráč, který se první zbavil svých karet, získává body za karty, které zůstaly v rukou spoluhráčů následovně:

 

Všechny číselné karty......podle jejich hodnoty

Táhni dvě karty................20 bodů

Otáčecí karta..................20 bodů

Skoková karta.................20 bodů

Divoká  karta...................50 bodů

Divoká  tahej čtyři karty....50 bodů

 

Vítěz hry

Vítězem se stává hráč, který jako první dosáhne skóre 500 bodů. Hru je možné vyhodnotit i tak, že se po každém kole připíše každému hráči součet bodů za karty v ruce. Pokud jeden z hráčů dosáhne 500 bodů, vyhrává hráč s nejnižším počtem bodů.

 

HRA PRO DVA

Pokud položíte otáčecí kartu, hrajete dále vy.

Pokud položíte skokovou kartu, hrajete dále vy.

Pokud položíte „tahej dvě karty“ nebo divokou „tahej čtyři karty“, druhý hráč si táhne karty a ve hře opět pokračujete vy. V ostatních případech se uplatňují obvyklá pravidla hry UNO.

 
Hra s partnery / v týmech

Partneři, kteří hrají spolu, sedí proti sobě. Pokud jeden z partnerů dohraje, karty v ruce druhého partnera se ruší. Všechny body za zbylé karty protihráčů se sečítají a připisují se vítěznému týmu.

Pokud hrají 4 hráči, mohou v každém kole partnerství střídat.

Je možné hrát několik kol (předem určený počet) a výhercem se stává hráč s nejvyšším počtem dosažených bodů.

 

Reklama