S touto radou přispěchala k dnešnímu tématu čtenářka Datura. Proč? Láska jí dopomohla k tomu, aby udělala maturitu a vydržela jí už 43 let...

Když je člověk zamilovaný, provází ho samé štěstí. Čtenářce Datuře se odrazilo i do maturitní zkoušky...


Dobrý den,

ač nemám básnické střevo a nikdy jsme žádnou báseň nevypotila /ani milostnou/ ,nedalo mi to, abych si nezavzpomínala na svá středoškolská studia, během níž jsem krutě zamilovala a téhož si dva roky po maturitě vzala a jsem s ním dodnes /43 let/. Sice to bylo studium náročné, ale nakonec korunované maturitním vysvědčením. A teď ta báseň

Středoškolská studia?
Čím bych se tak chlubila,
první ročník v pohodě,
nic nenechám náhodě

V druháku to praská,
zastihla mě láska,
jedničky se změnily,
nestačím psát úkoly.

V třeťáku se nestydím,
že sem tam čtyřku uvidím,
ale to mi nevadí,
láska mi to nahradí.

Strašák jménem matura,
straší mě už od jara,
šprtám ve dne v noci,
škola mě má v moci

Otázky jsou taženy,
zas jsem dítě Štěstěny,
zkoušky zvládám v pohodě,
ale jen dík náhodě

Z toho plyne poučení,
lásku si pusť do učení

Zdraví,
Datura

Pozn. red.: Text neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne 25. 4. 2012: Básně a studia

Tentokrát po vás chci (aby byla nějaká změna) příspěvky nikoli ve formě příběhů, ale básně. Protože maturita klepe na dveře, témata, na která mi máte napsat báseň, jsou asi očekávatelná...

PrirodaPosílejte básně na témata:

  • Maturita
  • Studentská báseň
  • Jak jsem studoval/a
  • Jak studují moje děti

Podmínkou je, aby básně byly vaším výtvorem (případně výtvorem vašich studujících dětí). Od každé čtenářky (každého čtenáře) uveřejním jen jednu báseň, tak mi pošlete tu nejlepší! Uzávěrka zasílání příspěvků je 25. 4. 2012 v 15.30 hodin. Jeden uveřejněný příspěvek, respektive autorku (autora), odměním krásnou a objemnou encyklopedií: Příroda - velký obrazový průvodce (Knižní klub, 2011). Příspěvky posílejte na e-mailovou adresu redakce...

Reklama