Mám dokonalý tip na výlet, je do Lednice na Moravě. My jsme ho absolvovali loni a byli jsme nadšení. Je zde nádherný zámek, kde mají expozice:

 

Lukostřelba

Ukázky lovu s dravci

Český surrealismus

Vystoupení šermířské skupiny Štvanci

Historické kočárky

 

Interiéry zámku jsou nádherné. Zde se dá strávit celý den. V Lednici jsou v sezóně červenec, srpen i vystoupení Seiferos s ukázkami dravců, viz www.seiferos.cz

 

V areálu zámku je i nádherný celoročně otevřený skleník s rostlinami, francouzská zahrada a rozsáhlý krajinářský park, jeden z největších v České republice.

 

V parku na jezírku jezdí lodičky, je tam úžasná procházka s cílem Minaret a Janův Hrad. V parku lze také nalézt pozoruhodné dekorativní stavby, například Apollónův chrám, empírový Chrám tří grácií a na bývalé moravsko-rakouské hranici Hraniční zámek.

 

Při pohledu na Minaret si řeknete, že jste nejspíš někde v Orientu, tak jsme si připadali my. Je to něco pozoruhodného a ten výhled z něj!

 

Navštívili jsme také Janův Hrad – lovecký zámeček, kde je krásná expozice, která napodobuje ve smyslu tehdejšího romantického cítění středověkou zříceninu. Půdorys stavby tvoří čtyři nárožní věžovité útvary, které vymezují čtvercový prostor.

 

Najdete zde také Rendez-vous. Bělostná stavba Rendez-vous ("randevu") vypadá, jako by sem bylo přeneseno zákoutí ze starého Říma, neboť připomíná stavby triumfálních oblouků, jaké v Římě stavěli vítězným vojevůdcům. Nazývá se také Dianin chrám na počest Diany, římské bohyně lovu, na nějž se vydávala nejraději v noci a proto i bohyně luny.
  

Je to mohutná tříposchoďová stavba. V horním patře stavby je umístěn hudební a taneční sál. Strop oblouku zdobí řady jemně pracovaných štukových růžic, čtyři sloupy po stranách nesou alegorické figury představující jednotlivé denní doby. Nad klenutím je zasazena atika, jež znázorňuje hold Dianě a výjevy z lovu.
  

 Plochy mezi korintskými sloupy vyplňuje několik reliéfů. Na jižní straně:
1. Faun učí mladého Bakcha hrát na píšťaly.
2. Diana laškuje se psem.
3. Štvanice.
4. Hon na divoké kance.
Na severní straně:
5. Spící Endymion.
6. Bakchantka.
7. Diana a Aktaeon.
8. Lov jelenů.

Na přední straně je latinský nápis: “Dianě, lovkyni a jejím ctitelům. Jan, kníže z Lichtenštejnu 1812”. Na zadní straně pak latinský hexametr: “Chrám tento, jasná ty Fébova sestro, je zasvěcen tobě, bez škody ať roste k poctě tvé háj ten stále!”
Na louce před Rendez-vous bývalo dostaveníčko všeho panstva, které se sjelo na hlučné štvanice.

 

Chrám tří grácií, je sousoší tří antických bohyní - Athéna, Afrodité a Artemis - vytesané z jednoho balvanu od Leopolda Fischera, které původně stávalo v lednickém zámeckém parku, bylo v roce 1825 přemístěno na vyvýšeninu nad Prostředním rybníkem a obestavěno kolonádou. Tvoří polokruh, spočívající na 12 jónských sloupech, jímž odpovídá rovněž tolik výklenků ve stěně. Ve výklencích jsou umístěny alegorické sochy klasického umění a věd. Chrám z roku 1818 vytvořil pohledovou protiváhu Rybničnímu zámečku na protějším břehu rybníka.

 

Lucie


Ahoj Lucko! Díky díky díky za senzační tip!
Bohužel fotky nebyly originální... tudíž jsme je u nás nemohly vydat :o(  Škoda...

Zapojte si i vy do dnešního tématu, které pro vás připravila nemocná Jindřiška. A jaké že je to téma???

Kam se jezdíte s dětmi v létě koupat? Kde trávíte příjemné víkendy, kam chodíte do lesa a kde jezdíte na kole?

Těšíme se na vaše tipy! Těšíme se na vaše doporučení! Těšíme se na vaše zážitky ;o))))

Mějte se báječně, mějte se skvěle, užívejte si pohody i sluníčka ;o)

Reklama