milk

Zdá se, že máme další hit. Mléčné automaty. Za pár kaček si můžete do lahve stočit čerstvé, před několika hodinami nadojené kravské mléko. Ještě předtím, než dorazí mléko do vaší chladničky, ujde dlouhou cestu. Jakou? Víte, kde se mléko v automatech bere? A jak ho správně uchovávat?

Jak s mlékem zacházet?

Tank je přímo hadičkou spojen s výdejním okénkem a po zaplacení požadované ceny, která se u automatů různí (my jsme narazili na ceny od šesti do dvaceti korun), je mléko automaticky načerpáno do skleněné či plastové láhve.

Lahev musí být pečlivě vymyta. Čisté lahve si většinou můžete koupit i u automatu. Po načerpání mléka je třeba uložit lahev do chlazeného prostoru, termotašky a podobně. To proto, aby se udržela teplota okolo 4 °C. Pokud při cestě od automatu do domácí ledničky dojde na delší dobu k zvýšení teploty mléka (nad 10 stupňů), oslabí to ochranné mechanizmy čerstvého mléka. V tom případě je lépe před konzumací mléko převařit.

Čerstvé mléko je třeba spotřebovat do 24 hodin od zakoupení.

Jen od zdravých a čistých krav

Provoz jednotlivých automatů je pokaždé schvalován krajskou veterinární a hygienickou stanicí a musí splňovat všechny předpisy pro tato zařízení. Stejně tak farmář žádající o možnost prodeje mléka z automatu je prověřen a teprve po splnění předepsaných náležitostí dostane souhlas veterinárních a hygienických orgánů k provozu automatu na mléko.

Každý chov je registrován a kontrolován na krajské veterinární stanici, každé zvíře je evidováno. Krávy žijí v objektech, které jim zaručují stabilní prostředí. Jsou krmeny vyrovnanou dávkou krmiva, dbá se na dostatečný přísun vody. Je zajištěna každodenní veterinární péče a kontrola a pravidelné dojení. Státem jsou předepsaná pravidelná vyšetření, odběry krve, preventivní očkování. Veterinární lékaři samozřejmě řeší možné zdravotní problémy a následnou péči o jednotlivá zvířata. Mléko od nezdravých zvířat nesměřuje do prodejní sítě.

Pro zvýšení úrovně hygieny dojení krav neprobíhá v prostorách stání zvířat, ale v k tomu určených oddělených prostorách – v dojírně.

Přísná pravidla pro farmáře i automat

Producent mléka dodává mléko nejen do mléčných automatů pro koncového zákazníka, ale i do mlékárny pro další zpracování. Mléko pro automat se přečerpá do speciálního nerezového tanku o objemu několika set litrů, naloží do auta a doveze k automatu.

„V automatu je tank s mlékem uložen do chladicího boxu, kde je udržována teplota okolo 4 °C. Mléčný automat má vestavěnou blokaci, to znamená, že při teplotě mléka vyšší než 8 °C je výdej automaticky zastaven. Mléko může být v automatu prodáváno maximálně 24 hodin, potom se musí zásobní tank vyměnit za nový s čerstvým mlékem,“ uvedl specialista na zemědělskou techniku Tomáš Kořínek.

Čtěte také

Kupujete si čerstvé, nebo trvanlivé mléko? Je ve vaší blízkosti mléčný automat?

Reklama