S láskou na své rodiče vzpomíná čtenářka Denkas. Podívat se můžete i na svatební fotografii z roku 1948 - takhle to Denkasiným rodičům slušelo!

Báječné rodiče měla čtenářka Denkas. Dodnes, a to už jsou 17 let po smrti, na ně ráda vzpomíná...


Jak často se vídám s rodiči?

rodice

V duchu pořád a i když už jsem postarší, tak mi moc chybí. Už 17 let nežijí. Měli jsme hezký vztah. Jezdili k nám určitě jednou za měsíc a my k nim ještě častěji. A hodně jsme si telefonovali. Byli jsme 3 děti a pořídili jsme jim 7 vnoučat. Máma se dožila dvou pravnuček, táta jen jedné. O dovolený si brali vnoučata, kolikrát i všech 7. Oni žili pro rodinu, pro nás pro všechny. My to brali jako samozřejmost. Mám pocit, že jsem jim nikdy pořádně nepoděkovala. Mami, tati díky.

denkas

Denkas

Pozn. red.: Text neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne 17. února 2012: Jak často se vídáte s rodiči?

  • Jak často se vídáte s rodiči?

Kontakt s rodiči, to je velké téma. Každý vnímáme jinak a každý k nim máme jiný přístup. Někdo kladný, někdo záporný. Pevně ale věřím, že nikomu nejsou rodiče tak říkajíc „jedno“. Pište mi své příběhy o tom, jak často se s rodiči stýkáte a proč. Modelů je mnoho, někdo vídá rodiče každý den, někdo další jednou za rok. Jsem zvědavý, jak je to u vás! Za svůj příběh můžete získat dárkový balíček čokolád Merci v hodnotě 500 korun s díkem pro rodiče za to, že jsou.

Váš příspěvek ať je dlouhý alespoň jako předchozí podstavec a zašlete ho nejpozději 17.2.2012 do 15.30 hodin na e-mailovou adresu redakce. Tedy chcete-li mít šanci na uveřejnění.

Merci

Reklama