Lidé, kteří vyrůstali v rodinách, kde se u rodičů vyskytla návyková nemoc, by se měli vyhýbat návykovým rizikům," řekl nám primář Karel Nešpor z mužského oddělení odvykání závislostem v bohnické léčebně. Proč? „Důvodem je dědičnost některých rizikových činitelů, rizikové modely chování rodičů nebo bolestné zážitky z dětství. Jestliže se děti z těchto rodin vyhýbají návykovým rizikům, jsou v bezpečí. Dokonce jsou na tom lépe, nežli lidé, kteří by tuto oblast nebrali dost vážně," tvrdí Nešpor.

Dvě nejčastější závislosti, které v naší společnosti najdete, jsou závislost na tabáku a závislost na alkoholu. Karel Nešpor pro nás zpracoval doporučení právě pro tyto dvě skupiny...

Doporučením dětem rodičů závislých na tabáku

smoke

Děti kuřáků udělají dobře, když se vyhnou tabákovému kouři. Pravděpodobně byly jeho negativním účinkům vystaveny mnoho let, i když nekouřily. Pasivní kouření představuje zdravotní riziko. Zdraví nekuřáků neochrání ani to, že se v zakouřené místnosti vyvětrá. Částečky tabákového kouře se ukládají na oděvu, textiliích, kobercích, na zdech, hračkách atd. Nikotin byl zjištěn i ve vlasech kuřáků a na prstech matek kuřaček. Zvláště malé děti jsou citlivé vůči kuřáckým reziduím, kterým se také říká kouření z třetí ruky. Zmíněná rezidua obsahují látky jako butan, toluen, arsenik, olovo, alergeny, pesticidy a dokonce radioaktivní polonium. Tyto látky pak vdechují osoby, které se v podobných prostorách nacházejí, i když se tam větralo. Malé děti do jednoho roku tráví v domácím prostředí hodně času, mají nízkou hmotnost, často si olizují ruce a předměty v dosahu. Jsou proto velmi zranitelné a koncentrace škodlivých látek v jejich těle při pobytu v kontaminovaných prostorách odpovídá hodinám aktivního kouření u dospělých. Dospělé děti kuřáků by neměly připustit, aby někdo v jejich domácnosti kouřil, a to tím spíše, jestliže mají vlastní děti. Jestliže dospělé děti kuřáků ještě žijí u rodičů, měly by se v zájmu svého zdraví osamostatnit.

Doporučení dětem rodičů se závislostí na alkoholu

drink

Podle výzkumu prováděného v Česku byly dvě třetiny domácího násilí spojeny s alkoholem. Dospělé děti rodičů závislých na alkoholu ve společné domácnosti by měly dbát na svoji bezpečnost a také na bezpečnost vlastních dětí. Nejde jen o násilí, ale např. i o vyšší riziko požáru, vykradení známými rodiče nebo sexuální zneužívání vnoučat ze strany závislého. Otevřená láhev s alkoholickým nápojem, kterou dědeček někde ledabyle odloží, může navíc způsobit u vnoučete těžkou otravu. V případě nebezpečnosti sobě nebo okolí je správné volat lékaře nebo policii. Typicky se tak děje pří epileptických záchvatech, deliriu tremens, pocitech pronásledování, sluchových halucinacích nebo alkoholické demenci.
Při řešení tohoto problému bývá prospěšné dlouhodobě spolupracovat s praktickým lékařem nebo místním psychiatrem. Jak už bylo zmíněno výše, je velkou výhodou, když děti závislého rodiče mohou problémy průběžně konzultovat s odborníky.

A závěrem tři obecné rady, platící u jakékoli závislosti

  • O návykových nemocech si opatřete podstatné informace, mnohé z chování rodičů vám pak bude jasnější.
  • Vhodná je opatrnost vůči jiným formám návykového chování. Dbejte o uměřenost ve vztahu k počítačům práci, jídlu, nakupování a pod...
  • V mnoha rodinách, kde se vyskytuje návyková nemoc, platí nepsané pravidlo, že se o tam nesmí mluvit v rodině a zvláště ne mimo rodinu. To je ovšem chyba. Poraďte se o situaci s odborníky, s dalšími členy rodiny a závislému rodiči navrhujte, aby se šel léčit.

Kam dál?

Rozhovor s primářem Karlem Nešporem

Kniha Alkohol, drogy a vaše děti (volně ke stažení)

Jsou vaši rodiče závislí na tabáku či alkoholu? Zdědili jste jejich závislost?

Reklama