Touto větou mne jednou překvapila má kamarádka Sára (30 let), když jsme si zdánlivě nevinně povídaly u odpolední kávy. Sára dále pokračovala: „Víš, už delší dobu pociťuju, že se nedokážu radovat. To, co mi kdysi přinášelo radost, mně už dnes nenadchne. Nejde jen o koníčky, už ani rodina mně nedokáže vytrhnout z té pochmurné nálady, kterou mám poslední dobou skoro pořád.“ 

Třeba podotknout, že Sára je štíhlá atraktivní brunetka, která je tři roky šťastně vdaná za uznávaného chirurga a společně vychovávají svou tříletou dceru. Ani profesně si nevede špatně. Po úspěšném dokončení vysoké školy ekonomického zaměření se dokázala prosadit v nadnárodní korporaci, ve které dnes zastává důležitou pozici. Sama o sobě říká, že se jí již v tak mladém věku splnily všechny sny a cíle, které si vytyčila a nechápe, proč nedokáže být šťastná.

Ze své pozice psycholožky můžu pouze konstatovat, že v poslední době narůstá počet podobně nešťastných klientů, kteří zdánlivě mají všechno a nic jim nechybí a přece jen mají potřebu vyhledat odbodnou pomoc, protože cítí, že je s nimi něco v nepořádku. Nachází se ve stavu latentní deprese a charakteristické pro tyto klienty je, že se nedokážou těšit z věcí, které je těšívaly dřív, nemají nejmenší chuť cokoliv dělat, všechno jim připadá nesmyslné a marné.

smutek

Foto: Shutterstock

Co stojí za pocitem neštěstí u zdánlivě šťastných lidí?

Tradiční psychologie je toho názoru, že za ztrátou pocitu štěstí stojí ztráta smyslu života. Nepřítomnost štěstí pociťujeme, když ztrácíme schopnost přisuzovat našemu životu smysl. Nemůžeme-li dát našemu životu žádný smysl, pak nám připadá prázdný. Důležité je si uvědomit, že smysl svému životu dáváme sami a není v průběhu života stále stejný, ale mění se. Psycholog pomáhá během terapie klientovi jej znovu nalézt. Podstatné je si uvědomit, že pocit štěstí musíme najít sami v sobě.

Překážky na cestě ke štěstí

Díky dnešní uspěchané moderní době není ničím neobvyklým, že se lidé vzdalují svému opravdovému „Já“, a zapomínají na to, kým opravdu jsou a co od života chtějí.

Moji klienti se sami dopouští těchto základních chyb:

1.      PŘEDSTÍRÁNÍ

Klienti často trvale nosí nějakou masku, přetvařují se, dávají najevo pocity, které ve skutečnosti nemají, jen proto, aby plnili očekávání okolního světa.

2.      PERFEKCIONISMUS

Dále se klienti snaží být za každou cenu a ve všech oblastech svého života perfektní. Kladou na sebe vysoké nároky, vytýkají si každou byť sebemenší nedokonalost, nic jim není dost dobré.  Perfekcionismus u nich zcela zadusí radost ze života.

3.      POCIT VINY

Klienti si zpravidla pocit viny ani neuvědomují. Až po hlubší analýze problému vychází najevo, že se cítí vinní a tento pocit pramení z neuvědomělého hněvu.

Po delším rozhovoru s kamarádkou Sárou vyšlo najevo, že se celý život snažila dokázat svému okolí, že dokáže, cokoliv si usmyslí. Toužila po uznání rodiny, a proto chtěla vždy vynikat a být nejlepší ve všem, do čeho se pustila. Není se tedy čemu divit, že promovala s vyznamenání, v práci se dokázala propracovat na významnou pozici, vzala si muže, kterého ji všechny holky z okolí záviděly.  Jen, když se vydala touto cestou, zapomněla na to, kým je ona sama a po čem opravdu touží.

Pokud i vás trápí stejný problém, nebo se jen chcete ujistit, že žijete opravdu svůj život, odpovězte na následující otázky. Převaha kladných odpovědí signalizuje, že i Vám se ze života možná vytratil smysl.

1.      Ztratil/a jsem schopnost radovat se?

2.      Nezajímají mně dnes věci, které mi dříve působily radost?

3.      Mám pocity viny a nedokážu říct proč?

4.      Projevuji navenek emoce, které ve skutečnosti necítím?

5.      Snažím se být za každou cenu dokonalý/á?

6.      Mám pocit, že musím být lepší než ostatní?

7.      Nedokážu se do budoucna dívat s nadějí?

Autorka článku je Michaela Miechová

Michaela Miechová

Mgr. Michaela Miechová pracuje jako psycholožka a specializuje se na partnerské poradenství. Kontaktovat ji můžete pomocí webových stránek Mojra.cz či Facebooku. Konzultace mohou probíhat i online po Skype.

Čtěte také: