"Věřící jsou lidé jako všichni ostatní, ale od věřícího bychom přeci jen čekali trochu více slušnosti."
Právě tento výrok platí o to více i v hledání partnera pro život v náboženském prostředí. Část žen od nich automaticky očekává, že budou věrní, slušní, hodní a vůbec "lepší" než ostatní muži. Ale je tomu tak doopravdy?
Nehrozí ženě, která se zamiluje do věřícího muže, lapání do církevních osidel?
V čem jsou věřící muži jiní?

"Pokud by měl být věřící člověk v něčem jiný, tedy ve vědomí, že nás něco přesahuje, že nejsme na žádný problém sami, nežijeme jen tak náhodou a naše dobré skutky mají smysl." Takto popisuje rozdíl věřící Jan. Krásná charakteristika, jenže trošku vzdálená od každodenního života.
"Jako muži nejsou jiní, ale jako věřící ano. Tedy věřící muž má stejné potřeby a tužby jako nevěřící, ale k těmto potřebám zaujímá trochu jiný postoj než nevěřící," vysvětluje psycholog Jeroným Klimeš. Tento jiný postoj se zpravidla týká sexuality. Právě sexuální oblast se může stát důvodem obav ze vztahu s věřícím mužem.

"Pokud muž nemá vyjasněný vztah k sexu a k případnému kněžství, tak se u něj může objevovat kolísání, někdy se s ženou pomiluje, pak toho lituje, nechce ji ani vidět, pak to nevydrží a znovu ji vyhledá. Je to kombinace psychických problémů, chronických pocitů viny, které může víra zhoršovat. Tedy bál bych se nezvládnutých pocitů viny."

Není zde problémem víra, ale spíš osobnost daného muže. Proto nelze zevšeobecňovat.

Co lze od vztahu s věřícím čekat?
"Možná obohacení vlastního pohledu na svět, vědomí, že se dá žít jinak než konzumem a sháněním peněz, možná i zdroj konfliktů," říká Jan, který by sám tak trochu mohl být zosobněním představ o věřícím muži. Jemný, citlivý, milý, zkrátka "slušný hoch".

Jeroným Klimeš to vidí podobně: "Věřící muž nabádá k věrnosti, ke stabilní rodině, potlačuje promiskuitu. Takže i když je věřící muž nevěrný, pak vinu nehází na ženu, ale ví, že je to jeho problém, jeho hřích."

Vztah s věřícím s sebou zákonitě přináší i problémy.
Rozdílnost náboženského přesvědčení nemusí hrát skoro žádnou roli a nebo naopak se velmi snadno stane zdrojem sporů a hádek.
"Myslím, že opravdově věřící muž a nevěřící žena mohou mít hezké přátelství, ale těžko si umím představit trvalý vztah dvou lidí s rozdílnými pohledy na podstatné věci," říká mladý kněz Petr Stejskal, nyní na misii v Kanadě. Avšak platí to jen o takovém párů, kde jsou náboženské postoje naprosto rozdílné. "Papírovému" členovi církve nebude vztah s nevěřícím dělat velké problémy. Zpočátku ani u partnerů, kteří mají opačné pohledy na svět, nemusí být velké rozepře. Ale pokud má vztah směřovat k manželství, což je častý cíl mnoha věřících mužů, problémy se téměř zákonitě vyskytnout musí. "V zamilovanosti se dá mnohé přehlédnout, ale o to hůř je na tom pozdější vztah," souhlasí P. Stejskal. To doplňuje Jan: " Náboženství se může stát zástupným problémem pro jiný zdroj neporozumění. A pak se třeba z výchovy dětí stane "ideologické kolbiště", pod jehož zástěrkou se budou řešit úplně jiné problémy."

Další obavou může být, jestli do vztahu bude nějak výrazně zasahovat církev. Psycholog Klimeš tyto obavy vyvrací: "Pravděpodobně církev do vztahu zasahovat nebude, pokud ji tam muž nějak "nepřizve"."

Přesto tu určitý zásah církve do vztahu je - církevní sňatek. Z pohledu církevního práva je pro církev "snazší" sňatek dvou věřících, ale i zde jsou samozřejmě možné vyjímky. Vysvětluje Stejskal: "Existuje možnost, tzv. "dispenz" tomuto svazku nevěřícího a věřícího požehnat. Praxe je naprosto běžná a pokud do jejich vztahu hrubě nezasahuje kněz neuměřenými požadavky, církev nijak do vztahu těchto dvou lidí nezasahuje."

"Žena by si měla především ujasnit, jestli je vstřícná vůči tomu, že její děti budu chodit na náboženství, že budou hovořit o Bohu, jako o otci," upozorňuje naproti tomu psycholog Klimeš.
"Jinými slovy, i když se děti rozhodnou pro nebo proti víře v dospělosti budou formované určitými názory již v dětství. Pokud je to pro ni nepřijatelné, tak ať si věřicího muže raději nebere."

Jsou věřící lepší než nevěřící?
"Muž nevěřící, který žije podle svědomí a upřímně hledá pravdu, bude na tom asi stejně. Takže pravdivost života vypovídá o mnohém, ale ne vždy o víře člověka. Kostelové chození nic nevypovídá o vnitřním stavu muže...," uzavírá P. Stejskal.   

        
Reklama