Když pronajímáte byt nebo dům, je to vždycky riziko. Nikdy totiž nevíte, na jaké lidi narazíte. I proto je důležité mít s nájemníky podepsanou dobrou nájemní smlouvu, kterou vám připraví právník. Bude se vám hodit hlavně v době, kdy bude nájemník odcházet.

A jak svědčí příběh paní Ivany, ani smlouva nemusí zaručovat, že všechno proběhne hladce. Pokud ji ale máte, můžete se svého práva domoci.

Nájemníci se nechtějí vystěhovat

„Vlastním byt 2+kk v paneláku a před pěti lety jsem ho pronajala mladému páru. Teď bych ho potřebovala pro dceru, ale nevím, jak to udělat. Mám s podnájemníky sepsanou smlouvu, ale když jsem jim řekla, že chci, aby se k 31. 4. odstěhovali, nesouhlasili. Řekli, že nemají kam jít, že s tím nepočítali, a chtějí, abych jim našla jiné bydlení.

Mají na to právo? Ve smlouvě je tříměsíční výpovědní lhůta k vystěhování, to jsem dodržela, takže se vystěhovat musí, ne? Ale co mám dělat, když tam zůstanou, jak je mám dostat fyzicky pryč? Můžu zavolat policii? Byt je přece můj...“

flat

Rada: Co dělat?

Na prvním místě je dobré zkusit se s nájemníky dohodnout. Jít za nimi se smlouvou, v níž je výpovědní lhůta, vysvětlit jim, že na ukončení nájmu trváte a že na to máte právo, případně jim pohrozit vystěhováním.

Pokud to nepomůže, jděte na policii. Vezměte si doklady o vlastnictví bytu, nájemní smlouvu a také výpověď z nájmu s dokladem, že jste jim ji doručila doporučeně ve správný čas, a nahlaste na policii, že ve vašem bytě pobývají neoprávněně. Policisté by měli do bytu zajít a nájemníky vyzvat k vystěhování.

Co říká nový Občanský zákoník?

Podle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. může být nájem sjednaný na dobu určitou (v tom případě je termín vystěhování jasný), nebo neurčitou, po celou dobu se platí dohodnuté nájemné. O skončení nájmu pojednává § 2225: „Při skončení nájmu odevzdá nájemce pronajímateli věc v místě, kde ji převzal, a v takovém stavu, v jakém byla v době, kdy ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání, ledaže věc zanikla nebo se znehodnotila; odevzdáním se rozumí i předání vyklizené nemovité věci. Byl-li při odevzdání věci nájemci pořízen zápis obsahující popis věci, přihlédne se při odevzdání věci pronajímateli také k němu.“

A musí se nájemce vystěhovat, když uplyne nájemní doba?

Ano, musí, pokud je nájem na dobu určitou, nebo byla včas řádně doručena výpověď z nájmu. Pojednává o tom § 2230.

§ 2230

(1) Užívá-li nájemce věc i po uplynutí nájemní doby a pronajímatel ho do jednoho měsíce nevyzve, aby mu věc odevzdal, platí, že nájemní smlouva byla znovu uzavřena za podmínek ujednaných původně. Byla-li původně nájemní doba delší než jeden rok, platí, že nyní byla uzavřena na jeden rok; byla-li kratší než jeden rok, platí, že nyní byla uzavřena na tuto dobu.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije přesto, že nájemce věc dál užívá, dala-li strana v přiměřené době předem najevo, že nájem skončí nebo již dříve nájem vypověděla.

§ 2231

(1) Nájem ujednaný na dobu neurčitou skončí výpovědí jednou ze stran. Jedná-li se o věc movitou, je výpovědní doba jednoměsíční, jedná-li se o věc nemovitou, je tříměsíční.

Reklama