Doba  letních dovolených začíná. Pokud máte v plánu odpočívat v exotice, určitě se dobře informujte, jaká očkování jsou pro Vás vhodná. Mohli byste být pak nemile překvapeni, jaký „suvenýr" si z dovolené vezete.

Kdo si s Vámi bude povídat?

Odpovídat na Vaše dotazy ohledně cestování bude profesor Jiří Beran. Je vedoucím subkatedry tropické a cestovní medicíny Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze, patří mezi zakládající členy Sekce tropické a cestovní medicíny při Společnosti infekčního lékařství a 6 let byl jejím předsedou.

Pracuje jako vedoucí lékař Centra očkování a cestovní medicíny při Klinice infekčních nemocí v Hradci Králové a v tomto městě vede i podobné privátní centrum. Jako vysokoškolský učitel vyučuje na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
Od roku 1999 pracuje v předsednictvu TropNetEurop, což je sdružení klinických pracovišť tropického a cestovního lékařství především ze států Evropské unie, které se podílejí na hlášení importovaných nákaz do Evropy s důrazem na malárii, horečku dengue a schistosomiásu (www.tropnet.net).

V roce 2000 absolvoval intenzivní kurs tropického lékařství organizovaný Nizozemskou královskou armádou.
Je členem předsednictva České společnosti infekčního lékařství ČLS JEP a místopředsedou Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP. Je též aktivním členem mnoha dalších mezinárodních i českých lékařských společností.
Kandidátskou práci obhájil v roce 1992, habilitoval se v roce 1995 a profesorem byl jmenován v roce 2002.

Kromě cestovní medicíny se po celou svoji dosavadní profesní kariéru zabýval teoreticky i v praktické klinické rovině otázkami očkování. Podílel se na klinickém vývoji mnoha aspektů různých očkovacích látek ve světě a několikrát během posledních deseti let vedl mezinárodní výzkumné týmy. Jeho zahraniční publikace jsou ve světě nesmírně respektovány a velmi často citovány. Proto patří k nejvíce citovaným českým lékařům v zahraničí. Jeho zájmem jsou ale i „komplikované“ případy imunizace u transplantovaných osob, nemocných s nádory, u dětí i dospělých s alergickými reakcemi na předchozí očkování.

Je držitelem mnoha ocenění za nejlepší publikace a je hlavním autorem knihy Základy cestovního lékařství.

Provádí i běžné poradenství pro cesty do zahraničí v ambulanci Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

 Ptát se ho můžete už teď prostřednictvím TÉTO stránky. On-line bude odpovídat od 10:00.