V příspěvku čtenářky Átéčka si můžete přečíst, za co vyměnila knížku Citadelu. Tipněte si: za svačinu ve škole, ze kýbl s uhlím, za peníze, nebo za dvě kila jablek?

Zajímavým způsobem přišla ke knize svého srdce čtenářka Átéčko...


Já jsem jednu knihu vyměnila za kýbl s uhlím. Byla to Citadela, kterou jsem sháněla od svých 12 let. A uviděla jsem ji u sousedky... spolu s knížkami, kde bylo jasné, odkud je má(ukradené v tiskárnách) Sousedce šlo jen o obal,aby měla hezký regálek. Mám Citadelu a je mi jedno, že nemá obal.

Tuhle knížku mi doporučila sestra v dětské léčebně ve Vysokých Tatrách. Půjčovala mi knížky a když četla tuhle, řekla, že si ji mám přečíst, až budu dospělá. Od té chvíle jsem ji začala hledat...útlou knížku Antoine de Saint-Exupéryho. ...

Širá mi připadala má samota. Žádal jsem si pro svůj lid ticha a pomalého rytmu. A pil jsem z oněch zásob na dně duše a z onoho soužení na vrcholku hory až k hořkosti. Dole pode mnou byla večerní světla města. Ono nesmírné volání, kterým je město až do chvíle, dokud se všichni neshromáždí, jeden s druhým nesejdou a nezavřou se v domech. Viděl jsem, jak se postupně zavírají, podle toho, jak zhasínala okna, a věděl jsem o jejich lásce. I o jejich pocitu prázdna, jenž vzniká, jestliže se láska nesměňuje za něco širšího, než je ona sama.

Stejně jsem pak začala hledat knihu Prorok. Kdo ji četl, ví.
úryvek ze stránek http://proroctvi.sweb.cz/:

O dětech

A žena, jež chovala na prsou své dítě, řekla, Promluv k nám o dětech.

A on pravil:

Vaše děti nejsou vašimi dětmi.

Jsou syny a dcerami touhy Života po sobě samém.

Procházejí vámi, ale nevycházejí z vás,

a ač jsou s vámi, přesto vám nenáleží.

Můžete jim dát svou lásku, ale nedáte jim své myšlenky,

neboť oni mají své vlastní myšlenky.

Můžete vlastnit jejich těla, ale nikoliv jejich duše,

neboť jejich duše sídlí v domě zítřku, do něhož nemažete vstoupit, dokonce ani ve svých snech ne.

Můžete se snažit být jako oni, ale zjistíte, že je tím nepřimějete k tomu, aby vás milovali.

Neboť život nekráčí vzad, ani se nezabývá včerejškem.

Vy jste luky, z nichž jsou vaše děti jako živoucí šípy vyslány vpřed.

Lukostřelec vidí značku na cestě nekonečna a ohýbá vás svou mocnou vůlí, takže Jeho šípy vyletí vpřed hbitě a daleko.

Nechť je toto ohýbání v rukou lukostřelce všem pro radost;

neboť i když miluje šíp, jenž letí, zároveň miluje i luk, jenž je stále na místě.

Átéčko

Pozn. red.: Text neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne 8.2.2013: Jakou knihu byste právě teď doporučila své kamarádce?

Příspěvky k tomuto tématu již neposílejte. V podvečer se dozvíte, který z příspěvků jsem odměnil zajímavou knihou Léky smutných od Pavla Gottharda (vydalo nakladatelství Host).

Leky

Reklama