Co děláte, když na vás přijdou chmury? Někteří z nás vezmou tužku a skicák a ze svých pocitů se zkrátka vymalují. Nevědomky se tak vlastně léčí. Metodě, která využívá výtvarného umění k léčbě, se říká arteterapie. Je to léčebný postup, který využívá výtvarného umění (převážně kreslení, malování, koláže, keramika) jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů.

Pokud žádáte o zaměstnání, kde musíte projít psychologickými testy, můžete být požádáni o nakreslení stromu. I v tomto případě jde o určité odvětví zmíněné terapeutické metody. Artpsychoterapie znamená, že výtvory a prožitky z procesu tvorby jsou dále psychoterapeuticky zpracovávány. To umožňuje prostřednictvím vytvořeného obrazu nahlédnout do duše autora.

Přestože výtvarný projev je lidské rase vlastní již od dob pravěku, je tento léčebný prostředek poměrně mladý. Cíleně se začal využívat ve 30 až 40. letech minulého století, u nás o deset let později. Až v roce 1994 vznikla Česká arteterapeutická asociace, jako samostatné profesní sdružení. Největší zastání nacházelo výtvarné umění coby terapeutická metoda u umělců, kteří prošli psychoterapií a poté hledali možnost uplatnění své záliby v léčbě.

dJak a komu může malování pomoci?

O arteterapii se v současné době mluví především v souvislosti s uměním relaxovat a s odbouráváním stresu. Ale může pomoci při nemoci? Léčba výtvarným uměním je především léčba psychických šrámů. Pokud se ovšem budeme držet teorie, že nemoci těla jsou ve skutečnosti potlačené nemoci duše, pak by mohla být arteterapie i v těchto případech účinná.

Arteterapie, zvěčňování svých pocitů do výtvarných děl, rozhovor s lektorem (popř. i dalšími členy skupiny) během práce i po ní – to vše vede k lepšímu sebepoznání. Pomáhá tak k odhalování příčin negativních či nežádoucích pocitů a chování. A kdo zná příčiny problému, ten je o krok blíže k jejich úspěšnému odstranění.   

Základní vlastností arteterapie je důraz na fantazii. Rozvíjí se tak představivost a kreativita klienta, díky níž může najít více možností při řešení svých problémů. Pozitivní vliv je možné hledat i v situacích pro daného člověka zatím zcela neznámých, s nimiž si bude umět lépe poradit.

Na rozdíl od výtvarné výchovy, kroužků a kurzů neklade arteterapie důraz na technické provedení díla. Naopak klade důraz na fantazii, odvahu projevit se, nebát se nových věcí a také na komunikaci, protože takový výtvor má v sobě nějaké sdělení všem ostatním. Z toho důvodu je arteterapie vhodným prostředkem pro ty, kteří mají potíže se sdělováním svých pocitů. Také se hojně využívá například u terapií s týranými a zneužívanými dětmi. Jejich kresba se může stát nástrojem komunikace, může pomoci k prolomení bariéry mlčení.

Své uplatnění nachází také při práci s duševně nemocnými. Například agresivním lidem nebo pacientům s depresí pomůže fyzická námaha při hnětení hlíny. Modelování je dobré také pro děti s poruchami pozornosti, protože u něj vydrží zpravidla déle než u malování nebo kreslení. Figurální kresba (kresba postavy) pomůže pacientům s poruchami příjmu potravy získávat realističtější pohled na lidské tělo a jeho proporce. Vodovky jsou zase vhodné pro úzkostlivé pacienty, kteří musí zapřemýšlet, a vyřešit tak problém s rozpíjením barev.

Až si příště budete třeba jen tak z nudy kreslit, věnujte svému výtvoru pozornost a zapřemýšlejte, co tím chcete sama sobě sdělit. Malou nápovědou vám může být i článek Co čmáráte, když telefonujete?

Malujete? Jak vypadají vaše kresby? Jak výtvarnou činnost chápete? Je to relaxace, léčba, nebo jen záliba?