zod.jpg
Foto: Shutterstock

BERAN (21. 3. - 20. 4.)

S malým Beranem se nudit nebudete. Díky ohni, který v sobě toto znamení má (a jako ještě nezkušený tvor jej zatím nedokáže kultivovat), bude platit za velmi neposedného a zvídavého tvora. Pokud si něco usmyslí, půjde si za tím stůj, co stůj. Paličatost a neústupnost, kterými tyto děti disponují, vám často udělají čáru přes rozpočet, ale jejich upřímná povaha vám nedovolí dlouho se na ně zlobit. Jsou přirozenými vůdci, ostatní děti je obvykle respektují. Berani často stojí v čele party a platí za ty, kteří rozhodnou. Mají přirozenou potřebu „ukázat se“, a protože bývají horké hlavy, často přijdou domu s boulí nebo modřinami. Neuvažují o tom, zda je něco nebezpečné, jejich rozhodnutí bývají spontánní a nezřídka riziková. Malým Beranům chybí disciplína, což může být problém zejména ve škole; učitele si ale obvykle získají na svou stranu díky přirozené zvídavosti a zájmu o vše nové. Dobře jim udělá dynamický sport, kde vyventilují svou energii a budou moci vyniknout.

BÝK (21. 4. - 21. 5.)

Děti narozené ve znamení Býka jsou zpravidla velmi oblíbené pro svou přátelskou povahu a houževnatost. Ve škole jim právě tyto vlastnosti pomáhají dohonit to, co jim mnohdy trochu chybí: neučí se tak rychle jako třeba předchozí Berani, platí však za svědomité bytosti s ohromnou snahou. Malý Býk je obvykle pohodový a tichý, má rád svůj prostor, kde nemá problém trávit čas o samotě a v klidu. Harmonii nachází v tom, co dobře zná. Potřebuje své oblíbené hračky a běda, pokud se jejich nejmilejší medvídek nebo preferované auto ztratí. To jsou pak opravdu nešťastní a zapojí všechny okolo, aby pomohli ztracenou věc najít. U malého Býka narazíte v okamžiku, kdy mu něco neschválíte, nebo začnete do jeho záležitostí mluvit víc, než je zvyklý. Pak se se zlou potážete, dítě v tomto znamení se „zabýčí“ a jen tak nepovolí. Býci inklinují k umění a krásnu, skvěle je zabavíte nějakou kreativní činností. Rádi kreslí a vytvářejí něco rukama, proto jim prokážete dobrou službu přihláškou na některý z umělecky zaměřených kroužků.

BLÍŽENCI (22. 5. - 21. 6.)

Dítě v Blížencích bývá obvykle velmi okouzlující. Nemusí jít nutně o samotný vzhled, je to spíš věc energie, kterou už od malička malý Blíženec vyzařuje. Jako vzdušné znamení má rád prostor, proto nikdy nebude šťastný zavřený v malém pokojíčku nebo dětské ohrádce. Potřebuje mít přehled a cítit volnost, miluje pohyb a chvíli neposedí. Blíženci platí za velmi komunikativní tvory, proto i dítě v tomto znamení jen tak neumlčíte. Pusa se mu nezastaví, něco povídat bude téměř nepřetržitě. Jako rodiče malého Blížence byste měli vědět, že díky bohatému vnitřnímu životu občas tyto děti nedokážou oddělit fantazii od reality; proto mohou být nařčeny ze lži, přestože lhaní v plánu vůbec nemusely mít. Dobře jim udělá – nejen v této souvislosti – budete-li s nimi hodně komunikovat a cíleně se snažit naučit je oddělovat tyto dva světy. Ve škole to malému Blíženci půjde. Obvykle jde o bystré a zvídavé děti, které si dobře pamatují. Slabou stránkou je ale jejich roztěkanost a snadná ztráta koncentrace.  

RAK (22. 6. - 22. 7.)

Raci patří k jemným bytostem, což samozřejmě platí i u dětí. Bývají mazlivé a velmi kontaktní, ke štěstí potřebují časté objímaní, hlazení, zkrátka „hmatatelný“ důkaz, že jsou milovány. Nejlépe jim bude u vás v posteli, oddělené spaní v dětském pokoji jim nedělá dobře. Pokud je něco ranní (a to nebývá až tak těžké), dokážou to dát patřičně najevo usedavým, hlasitým pláčem. Děti ve znamení Raka bývají velmi upovídané a bezelstné, proto si dávejte velký pozor na to, co před nimi říkáte. Malý Rak posílá bez přemýšlení informace dál, zkrátka „vyslepičí“ úplně všechno. Tyto děti – víc než jakékoli jiné znamení – milují smích a zábavu, smějí se často a jsou-li v pohodě, téměř neustále. Bývají okouzlující a od útlého věku empatické, pečující a starostlivé. Přijde-li do rodiny sourozenec, dbejte na to, aby se malý Rak necítit najednou odstrčený a nezačal na nový přírůstek žárlit. Pokud je ale v těchto souvislostech vše v pořádku, bude dítě v Raku o svého sourozence svědomitě pečovat a upřímně se starat o jeho pohodlí. Skvělým pomocníkem a velkým kamarádem bude malému Rakovi domácí mazlíček, o kterého se bude rád starat a nalezne v něm velkého kamaráda.

LEV (23. 7. - 22. 8.)

Malí Lvi platí za příjemné společníky s přátelskou povahou. Bývají plni energie a jejich optimismus – i na dětské úrovni – bývá nakažlivý. Od malička jsou rádi středem pozornosti a vyhledávají každou příležitost, kdy se mohou projevit jako vůdci. To je jim nakonec přirozené, protože už v dětství inklinují k pocitu výjimečnosti. Nad ostatní se ale nepovyšují, naopak patří k empatickým a štědrým jedincům, kteří nemívají problém podělit se o sladkosti či hračky s ostatními. Milují pochvaly a za své činy potřebují být alespoň slovně oceněni. Ve výchově malého Lva je nicméně potřeba důslednost a nastavení jasných pravidel, aby později nepřerostl rodičům přes hlavu. Typické Lvíče rozhodně nepatří k samotářům. Nejlépe se cítí právě v kolektivu, kde přirozeně přebírá úlohu vůdce (podobně jako ohnivý Beran). Lev je zkrátka extrovert s dramatickým talentem, je odvážný a jeho hranice jsou oproti většině znamení posunuty dál. To, co jiný považuje za limit, znamená pro Lva naopak výzvu a možnost ukázat svou výjimečnost.

PANNA (23. 8. - 22. 9.)

Děti v tomto znamení nepatří k těm nejakčnějším. Typická je pro ně klidná povaha, nerady se pouštějí do neznáma a zkoušet jakékoli novoty je obvykle spíše odrazuje. Dobře jim naopak dělá denní rutina a pravidelnost v činnostech; nacházejí v nich jistotu a bezpečí. Jako zemské znamení potřebují Panny dobré zázemí a harmonickou atmosféru; jakékoli hádky nesou špatně, a vůbec nejhorší je pro ně nesoulad mezi rodiči. Ty bezmezně milují a uctívají, vidí v nich vzor a otisk „božství“. Malé Panny bývají pořádné, na děti v obecném slova smyslu až příliš. Své věci mívají úhledně poskládané a přesně vědí, kde co hledat. Raději než hrou na schovávanou se zabaví skládáním puzzle nebo lego kostiček, vyhovují jim klidné činnosti vyžadující soustředění a cit pro detail. Tyto děti nebývají rády překvapovány, protože potřebují už dopředu vědět, s čím počítat. Náročné bývají na jídlo, inklinují k nechutenství, a pokud jim budete to či ono nutit, jejich stav jen zhoršíte. 

VÁHY (23. 9. - 23. 10.)

Váhy patří k citlivým a vnímavým znamením. Pro tyto děti je rodinné prostředí naprosto klíčové a rozbroje mezi rodiči destruktivní. Jejich budoucí život bývá velmi silně ovlivněn právě tím, jaká v rodině panuje atmosféra. Bývají citlivé na křivdy a pamatují si je klidně po celý život. Nesnášení nespravedlnost a už jako malé děti se vždy postaví na stranu toho, komu je v jejich očích ubližováno. Náročné bývají malé Váhy na pozornost, ať už jde o rodiče, kamarády nebo rodiče. Potřebují péči a vědomí, že jsou pro druhé důležité. Jejich živlem je vzduch, proto disponují uměním komunikace. Bývají bystré, ale ve škole mohou mít potíže s koncentrací. Nechají se snadno rozptýlit a své myšlenky následně ubírají docela jiným směrem, než je v tu chvíli žádoucí. Vynikají skvělou představivostí a umí se zabavit dlouhé hodiny. Bývají kreativní, proto nic nepokazíte, pokud je zapíšete do kroužku s uměleckým zaměřením. Malé Váhy se v mnohém nesnadno rozhodují, preferují, když za ně rozhodne někdo jiný. To v nich ale nepěstujte. Naopak je veďte k tomu, aby vystupovaly samy za sebe.

ŠTÍR (24. 10. - 22. 11.)

Štíři platí za komplikované osobnosti, což platí jak v dospělosti, tak v dětství. Jsou plní vnitřní síly a odhodlání ukázat světu, co se v nich ukrývá. Disponují silnou vůlí, kterou následně potřebují i rodiče malého Štíra. Rozhodnost a jasně nastavená pravidla jsou tím, co děti v tomto znamení potřebují. Stejně tak přímočarost. Štíři jsou ve své podstatě čistí a pravdiví, což očekávají také od ostatních. To ale neznamená, že nemívají svá tajemství; naopak. Malí Štíři patří k těm, kteří jsou nejrůznějších tajemství plní a jen tak někomu je nesvěří. V tomto směru mají nejblíž k matce, která je pro ně zdaleka nejdůležitější osobou v životě. Děti v tomto znamení jsou plni talentů, ale k tomu, aby se prosadili, potřebují dobré zázemí, podobně jako svůj ryze soukromý prostor. Pak jim nebude chybět potřebné sebevědomí a jistota v tom, co dělají. U Štírů už od dětství platí, že pokud je zklamete a nechováte se k nim korektně, vrátí vám to. Dříve či později najdou příležitost, kdy vám vaše nefér jednání i s úrokem připomenou.

STŘELEC (23. 11. - 21. 12.)

Děti ve znamení Střelce bývají neposedné a těžko uhlídatelné už od malička. Platí za velmi zvídavé jedince, kterým nesmí uniknout žádná mimořádnost. Touží objevovat a bezhlavě se vrhají do neznáma. Mívají nicméně obvykle velké štěstí, proto se jejich dobrodružné výlety většinou obejdou bez závažnějších následků. Přesto by se rodiče malého Střelce měli mít velmi na pozoru a být si vědomi, že mají doma neohroženého tvora. Malí Střelci špatně snášejí samotu, potřebují společnost, a především rodičovskou náruč. Jako velmi malé děti bývají přítulní, poměrně brzy se však osamostatní. Na svůj věk jsou většinou vyzrálí, proto s nimi jednejte vždy na úrovni rozumné diskuze nikoli šišlání a nesmyslného překrucování skutečnosti pro „dětské uši“. Dítě Střelec nesnáší jakýkoli nátlak, s příkazy v jeho výchově daleko nedojdete. V tomto směru se naopak vyplatí přímočarost a rovné jednání. Nikdy mu nelžete, byť by to mělo být „pro jeho dobro“.

KOZOROH (22. 12. - 20. 1.)

Pokud se vám narodí dítě ve znamení Kozoroha, můžete mít velmi brzy pocit, že jde o malého dospělého. Kozorozi bývají mentálně vyzrálejší, důslední a cílevědomí už od útlého věku. Jako by jim chyběla dětská hravost a bezprostřednost. Velmi brzy vám budou schopni říct, co od života očekávají, podobně jako vyjmenovat, po čem rozhodně netouží. I jako děti bývají Kozorozi spíše odtažití a samotářští, přestože své rodiče milují. Emoce si drží uvnitř a nemívají ani příliš kamarádů. Často si vystačí sami, dokážou se zabavit bez ohledu na (ne)přítomnost druhých. Preferují domácí prostředí, tam se cítí sebejistě a v pohodě. Tyto děti bývají obvykle poslušné. Ctí nastavená pravidla a nebývají s nimi žádné větší problémy. Ve škole většinou dobře prospívají a učitelé je nezřídka dávají za vzor ostatním. Kozorozi disponují silnou vůlí a trpělivostí. Nenechte se ale mýlit jejich nekonfliktností; pokud jim o něco opravdu jde, tiše a nenápadně si za svým cílem půjdou, aniž byste si toho stačili včas všimnout.

VODNÁŘ (21. 1. - 20. 2.)

Máte-li doma malého Vodnáře, je to výzva. Už od malička se projevuje jeho nekonvenční přístup k životu a řešení problémů; ačkoli problémy v jeho vnímání neexistují, resp. nikdy nejsou tak vážné, aby se nenašlo uspokojivé řešení. Vodnáři bývají jako děti svérázní, s vlastními postupy a přístupem k životu. Nastavená pravidla respektují jen s největším sebezapřením, ctí svá vlastní a pro druhé mnohdy nepřijatelná. V dětském kolektivu bývají ale oblíbení právě pro svou vzdušnou energii a závan rebelství, který ostatní láká i děsí zároveň. Tyto děti rády experimentují a jejich záběr je široký. Vynikají také skvělou komunikační schopností, proto i z průšvihů, kterých v jejich případě nikdy není málo, se dokážou perfektně vymluvit. Kromě toho si potrpí na svůj vzhled; chtějí být vidět a upozornit na sebe vytříbeným, nicméně netradičním vkusem, což se jim obvykle dobře daří. Nikdy nepůjde o tuctové jedince, které v davu přehlédnete.

RYBY (21. 2. – 20. 3.)

Děti narozené ve znamení Ryb bývají jemné, citlivé a kontaktní. Rády se mazlí a své okolí si podmaní roztomilostí a bezprostředním nadšením v okamžiku, kdy jim věnujete svůj čas. Od malička disponují Ryby mimořádnou intuicí. Poznají, kdy jim neříkáte pravdu, vycítí, je-li něco jinak, než tvrdíte. Jednejte s nimi tedy na rovinu a buďte upřímní. Malé Ryby se často a rády vydávají do světa vlastní fantazie, což jim mnohdy vydrží až do dospělosti. V tomto smyslu je třeba věnovat jim pozornost a naslouchat jejich vyprávěním. Nevyvracet jim jejich představy, ale nahlížet na jejich trochu jinou realitu očima chápajícího dospělého. Ryby patří k nejchytlavějším znamením, pokud jde o životní postoje a názory. I díky světu, ve kterém se prolíná realita a fantazie, si Ryby často nebývají jisté tím, co je a není „pravda“, jsou proto snadno ovlivnitelné. Dávejte si tedy jako rodiče pozor, s kým se vaše malá Ryba stýká, snadněji než jiná znamení se může chytit špatné party.

Čtěte také: 

Zdroje: insider.comtimesofindia.indiatimes.com

Reklama