Patří mezi hlodavce čeledi křečkovitých, a jsou tak příbuznými našich křečků. Obývají severské oblasti Evropy, Asie, ale i Ameriky, jsou velcí zhruba patnáct centimetrů, neuvěřitelně rychle se množí a sežerou, na co přijdou. Nebo se to o nich alespoň říká. A o kom? O lumících přece!

 

 

 

 

 

 

Hledají Atlantidu!
O lumících existuje hned několik pověr. Jejich přemnožení prý věští válku. Říká se také, že se dokážou rozzuřit tak, že puknou vzteky. V roce 1532 zase bavorský geograf Ziegler tvrdil, že v některých letech prší lumíci přímo z nebe. Zoolog Crotch v devatenáctém století razil myšlenku, že lumíci pochodují na západ, protože hledají svou dávnou vlast - Atlantidu. Nejpopulárnější je pak představa, že lumíci jednou za čas zešílí, sešikují se do zástupů a spáchají hromadnou sebevraždu skokem do moře.

Spousta samiček
Na světě jsou nejrozšířenější čtyři druhy lumíků - lumík norský, lumík amurský, lumík sibiřský a hnědý lumík severoamerický. Podle vědců probíhá život lumíků v tří až pětiletých cyklech, přičemž pokaždé jejich počet nápadně stoupne a pak zase klesne. Lumíci se totiž velmi rychle množí - samice po přibližně osmnáctidenní březosti rodí přes desítku mláďat, přičemž v populaci je převaha samiček. Lumíci navíc neupadají do zimního spánku jako řada jejich příbuzných, ale jsou aktivní i pod sněhem, kde si budují celá „sídliště“ z chodeb a chodbiček.

Přemnožení lumíci
Běžně jsou lumíci nenápadná zvířata, která není skoro celý rok vidět. Když se však přemnoží, což je charakteristické především pro lumíky norské, zůstává za nimi holá pláň. Stravují se totiž prakticky vším, co na severu roste - trávou, mechem, lišejníky, měkčími větvemi, a nepohrdnou ani ptačími vejci. Podle jedné teorie jich pak většina zahyne hlady a stavy se opět srovnají. Druhá teorie tvrdí, že zvýšený výskyt lumíků vede k epidemii chorob, přenášených parazity - za normálních okolností na ně zemřou jen oslabení jedinci, když jsou však lumíci přemnožení, epidemie jejich stavy rapidně zredukuje.

Útočí na auta!
Při svém putování za potravou, které obvykle trvá dva až tři měsíce, překonají lumíci i několik set kilometrů a dokážou přeplavat i hluboké řeky i mořské zátoky - uplavou až tři kilometry - a zlézt strmé skalnaté útesy. Snad to byla právě tato schopnost, která způsobila pověru o hromadných sebevraždách - řada lumíků skutečně putování nepřežije - zemřou hlady, stanou se kořistí dravců, ovšem spíše výjimečně zahynou v důsledku pádu či utopení. Větší ztráty jim působí například silnice. Přemnožení lumíci totiž bývají velmi agresivní - napadají i lidi a automobily - odtud snad pověra, že mohou puknout vzteky.

soutěž - vyšetření: strdí

Ke skutečně dramatickému přemnožení lumíků dochází zhruba jednou za třicet let. Migrace za potravou se v takových obdobích změní v tahy stovek tisíc až milionů zvířat. Neprobíhá však v nějakých organizovaných zástupech - jedná se o chaotickou masu hladových a agresivních jedinců. Právě tyto putující živé „koberce“ daly vzniknout většině pověr o lumících. I když dnes již víme, že lumíci nehledají Atlantidu ani nepáchají hromadné sebevraždy, zůstávají stále v mnoha směrech záhadou.

Viděla jste někdy lumíka? Líbí se Vám? Nebo Vám nejsou sympatičtí? Znáte nějaké další pověry o lumících? Znáte počítačovou hru o lumících - lemmings?

Reklama