Je to až nepochopiteľné, že v krajine, kde vládne pevnou rukou komunizmus, sa rozvíja trhová ekonomika fantastickým tempom.

Nie každému sa v živote vďaka dosť veľkej vzdialenosti podarí túto veľkú krajinu navštíviť. Tak si ju priblížme prostredníctvom zaujímavostí.
Možno so mnou súhlasíte, že takéto informácie robia krajinu oveľa atraktívnejšou ako veľké množstvo čísiel, ktoré človek aj tak rýchlo zabudne.

· Čína je jednou z najstarších civilizácií sveta a jej história trvá viac ako 7000 rokov.
· Názov tejto krajiny je spomienkou na mocný štát Čchin, ktorého panovník Čchin Š - chuang zjednotil krajinu, zaviedol množstvo významných opatrení - zjednotil miery, váhy a písmo, upravil šírku ciest, rozšíril zavlažovacie systémy aj dopravné vodné kanály. Zaviedol systém kolektívnej zodpovednosti. Hoci vládol len 11 rokov, zmeny, ktoré zaviedol boli trvalé.
· Čínsky múr je najrozsiahlejšia stavba, akú kedy človek vytvoril a ktorú vidno aj z vesmíru. Keby sa spojil do jednej priamky, vytvoril by trať od New Yorku až po Los Angeles.
· Úradným jazykom je čínština, ktorá je považovaná za najťažší jazyk na svete. Niekde som čítala, že slovenčina je hneď za ňou, ale či je to pravda, to neviem.
· Väčšina obyvateľov južnej Číny sa štandardnú čínštinu učí takmer ako cudzí jazyk.
· Čínske písmo zachytáva význam, nie zvukovú podobu slova a má viac ako 50 000 znakov. Písmená sa kreslia prísnymi ťahmi a každý znak je komponovaný do tvaru dokonalého štvorca. Každý znak znázorňuje iné slovo či myšlienku. Jednoduché slová ako obloha alebo dážď tvorí jeden znak. Zložené slová, napr. telefón, sa skladajú z dvoch znakov - elektrický a rozhovor.
· Najdôležitejšia reforma čínskeho písma prebehla v 50. a 60. rokoch 20 stor., kedy bol uverejnený zoznam 2 238 zjednodušených znakov. Na konci 50. rokov bola vypracovaná nová prepisová abeceda, používa sa nielen v Číne, ale tiež napr. v zahr. oznamovacích prostriedkoch. V r. 1960 bol vydaný stredne veľký slovník, obsahujúci 56 000 hesiel. Odhaduje sa, že vzdelaní ľudia v súčasnosti používajú 6-8 000 znakov, na čítanie novín a časopisov je potrebné poznať 2-3 000 znakov.
· Tibeťania sú oddaní budhisti, ale ich náboženstvo potláča komunistická strana.
· Tradičné čínske pohreby skladajú z radu rituálov, ktorými sa pozostalí zaručia, že duša mŕtveho je dobre zabezpečená. Pri hrobe mŕtveho nechávajú jedlo ako obetný dar, pália bankovky, papierové modely áut, bicyklov a iných vecí, ktoré majú sprevádzať dušu mŕtveho do neba.
· Každý rok koncom januára alebo začiatkom februára sa Číňania pripravujú na oslavy nového roka. Obydlia vyzdobia červenými dekoráciami pre šťastie, deti dostávajú nové šaty a hračky. Slávnosť trvá niekoľko dní. Všetky úrady a obchody sú zatvorené, ľudia sa vyberú do ulíc, robia sa ohňostroje, mnohí sa pridávajú k ukážkam levích a dračích tancov.
· Číňania veria, že človek ochorie vtedy, keď sa protiklady jin a jang dostanú do nerovnováhy. Lekári vyrovnávajú nerovnováhu tela rastlinnými liekmi a akupunktúrou, pri ktorej sa vpichujú tenké ihly do rôznych bodov tela.
· Každý deň sa narodí v Číne okolo 50 000 detí.
· Viac ako 350 miliónov Číňanov žije vo väčších sídlach a mestách. Mnohé z nich sú preľudnené. Byty sú vzácnosťou a rodiny žijú zväčša v izbách patriacich spoločnosti, v ktorej pracujú. Ulice miest sú preplnené bicyklami. Verejná doprava je síce lacná, ale vždy preplnená.
· Čínska populácia narastá ročne približne o 15 miliónov ľudí. Aby sa znížil tento prudký rast, vláda zaviedla roku 1979 politiku obmedzovania pôrodnosti podľa zásady jedna rodina - jedno dieťa. Táto politika uspela v mestách, ale nie na vidieku, kde sú potrebné veľké rodiny, aby mohli obhospodarovať polia.
· V Číne rastie viac ako 7 000 druhov drevín, z toho 2 800 druhov stromov, niektoré sa inde nevyskytujú, napr. metasekvoje, určité druhy cyprusa, jedle, červeného smreka aj.
· Žije tu do 2000 druhov terestrických obratlovcov t.j. viac ako 10 % z celkového svetového výskytu. Domov tu majú vzácne druhy zvierat, napr. panda veľká, zlatá opica, biely jeleň, čínsky riečny delfín, čín. aligátor atď.
· Je tu vytvorených 793 prírodných rezervácií s celkovou plochou viac ako 71 mil. ha. Číne sa podarilo zachovať viac ako 60 druhov zvierat, ktorým hrozilo vyhynutie.
· Čína je treťou krajinou n svete, ktorá sa pokúša vstúpiť do vesmírneho klubu krajín, to znamená krajín, ktoré zvládnu vyslať ľudí do vesmíru. Zatiaľ to dokážu len Rusi a Američania.
· Peking hodlá uskutočniť kozmické lety s ľudskou posádkou do roku 2005 a potom chcú poslať človeka na Mesiac.
· Čína je krajina s najstaršou čajovou tradíciou, ktorá siaha pravdepodobne tisícročia do minulosti (aj keď sú teórie, podľa ktorých je skutočná pravlasť čaju Barma). Číňania pripisujú objav čaju cisárovi Šen-nungovi, ktorý vraj pri meditáciách v lese náhodou objavil spôsob prípravy čaju.
· Najkrajšia, aj keď trochu morbídna legenda o čaji má indický pôvod. Svätý Dharum, alias Bodhidharma, prišiel do Číny v roku 519 p. n. l. učiť duchovným cestám. Priblížiť k bohu sa chcel pôstmi a bdením. Raz, vyčerpaný modlitbami, zaspal. Keď sa zobudil, bol nešťastný a nahnevaný. Zo spánku obvinil svoje viečka, ktoré si šmahom ruky odrezal a zahodil. Na druhý deň na mieste, kam dopadli viečka, vyrástol krík. Keď si z jeho lístkov pripravil nápoj, zrazu nepotreboval spať.
· V 10. storočí sa po päťdesiatročnom období úpadku pozviechala aj čajová kultúra. Z tohto obdobia pochádza aj dokonalý čajový porcelán, ktorý má dnes obrovskú hodnotu. Najhodnotnejší porcelán však pochádza z obdobia dynastie Ming (1368-1644).
· Hongkong v minulosti taký malý obchodný zázrak bol vrátený z britskej pod čínsku nadvládu, ktorá sa zaviazala ponechať tu kapitalisticky spôsob života na 50 rokov.