klíštěMáme tady krásné jaro a za chvilku nás čekají tolik vytoužené prázdniny. Všichni se těšíme na dovolenou, děti pojedou na tábory, k babičce a většina z nás si bude chtít užít odpočinek v přírodě. Ale pozor! V přírodě na nás číhá malý, ale o to zákeřnější nepřítel! Klíště… Přestože se necháváme očkovat, stříkáme se repelenty, prostě se snažíme chránit, žádná ochrana není stoprocentní. Víte jak se zachovat pokud máte již klíště zakousnuté? Jak co nejšetrněji klíště odstranit s co nejmenším rizikem? Nevíte? Poradíme vám.

Cizopasná klíšťata se nejčastěji vyskytují v listnatých a smíšených lesích, v oblasti povodí vodních toků a lesů, parcích, ale můžete se s nimi setkat i v zahradách. Rády se vyhýbají pouze otevřeným prostranstvím bez stromů, křoví a trav. Vlivem klimatických změn se již ale na našem území prakticky nevyskytuje místo, kde by nebylo možné se s klíštětem setkat. Žijí v nízkých keřích a trávě, kde visí na stéblech, na spodní straně listů, a proto nejsou dobře viditelná. Nepovšimnutá se snaží dostat na svoji oběť. Klíšťata díky svým speciálním smyslovým orgánům reagují na teplotu, vůni a pohyb, což jim umožňuje přesně lokalizovat hostitele. Mohou parazitovat na celém těle, avšak obvykle si vybírají místa, kde je kůže tenká a tělesná teplota vyšší (hlava, uši, podpaží, slabiny, ruce a nohy).

Na vhodném místě zavedou pod kůži svoje bodavě-sací ústní ústrojí, místo vpichu znecitliví a poté sají až několik dní. Po proražení kůže zavede klíště do rány výměšek pro lepší přisání a látku ulehčující přijímat krev. Sání krve probíhá ve dvou fázích – 1.pomalé a 2.prudké. Největší riziko přenosu patogenních mikroorganismů vzniká ve fázi prudkého sání krve. Klíště se v této fázi zbavuje nadbytku tekutin přijímaných s krví hostitele a uvolňuje je zpět do rány. Tyto tekutiny mohou obsahovat různé mikroorganismy (prvoky, bakterie, viry). V případě klíšťat parazitujících na kůži déle než 24–48 hodin se často stává, že přenos infekčních onemocnění je vyprovokován zejména nevhodným způsobem odstraňování klíšťat.

Jak odstranit klíště?

Všechny tradiční metody (např. potírání, vytrhávání) provokují živé klíště vylučovat vnořeným ústním ústrojím patogenní mikroorganismy do organismu lidí a zvířat ještě víc.

AtiXJako vhodným řešením se jeví klíště ochromit, aby tak dále nadbytečné tekutiny nevylučovalo. Vyvoláním silného kryogenního účinku způsobí přípravek ATIX okamžité a účinné snížení metabolické aktivity klíštěte (zmrazení), čímž omezí a zabrání přenosu těchto tělesných tekutin do organismu hostitele. ATIX je zdravotnický prostředek, který se s ohledem na svou klasifikaci a vlastnosti může používat u lidí i zvířat. Je jedinečný svou schopností okamžitě po aplikaci klíště zmrazit a umožnit tak jeho bezprostřední odstranění. Toho lze s výhodou využít především při odstraňování klíšťat u malých dětí a domácích mazlíčků, kteří bývají při běžném způsobu odstraňování podráždění, a mnohdy bývá problematické je po delší dobu udržet v klidu.

Více informací najdete na stránkách www.klisteuledu.cz

A co nám klíšťata mohou vlastně způsobit?
Nejčastěji přenášenými nemocemi jsou klíšťová encefalitida a lymská borelióza.

Klíšťová encefalitida
Klíšťový zánět mozku je infekční virové onemocnění, které napadá mozek a mozkové blány. Přenos původců onemocnění se uskutečňuje převážně klíšťaty. Inkubační doba klíšťové encefalitidy bývá 7 až 14 dnů nebo až měsíc. Nemoc, pokud vůbec propukne, může mít jen lehkou podobu ve formě bolestí hlavy a zvýšené teploty. Může mít však i těžký průběh spojený s dezorientací, vysokými horečkami, poruchami motorické koordinace, ztuhnutím šíje, nevolnost a zvracení, atd. Při těžkém průběhu může dojít dokonce i k úmrtí nebo k dlouhodobějším či doživotním následkům (ochrnutí, poruchy soustředění či snížení intelektuálního výkonu, deprese). Velmi důležité je zahájit léčbu včas a dodržovat léčebný režim včetně přísného klidu na lůžku. Proto je často velice vhodná hospitalizace. Závažnost onemocnění či eventuální poškození mozku však nelze předem odhadnout.

Proti klíšťové encefalitidě se lidé mohou chránit očkováním. Vakcinace pro zvířata neexistuje.

Lymská borelióza
Původce boreliózy (bakterie Borrelia) je přenesena kousnutím infikovaným klíštětem, náležícím do několika druhů rodu Ixodes. Příznaky a inkubační doba lymské boreliózy jsou proměnlivé. Inkubační doba se pohybuje od 2 do 32 dní, nebo i několik měsíců. Běžným příznakem je červená skvrna, která se objeví v místě přisátí klíštěte. Skvrna se však objevit ani nemusí.  Dalším častým příznakem může být silná bolest hlavy, třesavka, horečka, bolesti ve svalech, únava, bolest kloubů (hlavně v kolenou), celková vyčerpanost, kopřivka. V případě neléčení nemoci další symptomy ohrožují zejména srdce a centrální nervovou soustavu, klouby. V raném stádium odezní ve většině případů infekce po léčbě antibiotiky. Opožděná nebo nedostatečná léčba může vést k propuknutí mnohem vážnějších obtíží, které se následně špatně léčí.

Borelióze lze předejít u psů a koček očkováním. Účinná vakcína pro lidi neexistuje.

atix3

Reklama