5d81fbc93bc56obrazek.pngPovinnost označit každého psa na území České republiky mikročipem není žádnou novinkou. Změnu veterinárního zákona schválila vláda už před dvěma roky. Platit ale začne až od ledna nadcházejícího roku. Do té byste měla stihnout navštívit se svým dosud neoznačeným čtyřnohým přítelem zvěrolékaře. A to i se štěňaty – ta musí být označena nejpozději v den očkování proti vzteklině, tedy v půl roce věku. Výjimku z této povinnosti dostanete jen v tom případě, pokud má na těle jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.

Co hrozí majitelům nečipovaných psů?

Pokud kontroloři Státní veterinární správy zjistí, že máte doma psa bez mikročipu, mohou vám uložit pokutu až do výše 20 tisíc korun. To proto, že na takového psa budou nahlížet jako by neměl platné očkování proti vzteklině. Nový zákon totiž říká, že do očkovacího průkazu (nebo pasu) psa je možné zapsat toto povinné očkování pouze s číslem mikročipu zvířete.

Proč je čipování povinné?

Povinnost vznikla majitelům psů hned z několika důvodů. Třeba pro rychlejší návrat zatoulaného psa k jeho pánovi, prokázání vlastnictví v případě odcizení zvířete, ale také prokázání vlastnictví pokud pes způsobí nějakou škodu. Státní veterinární správa ale zmiňuje i další důvody:

  • zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní správa, obce atd.),
  • účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů (např. počtu držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění pohody zvířat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat,
  • umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních, tak z hlediska finančních předpisů.

Kam se pro mikročip vydat?
5d81fc45851c3obrazek.png

K vašemu (nebo jakémukoli jinému) veterinárnímu lékaři. Mikročip vás vyjde v závislosti na jeho typu na 120 až 450 Kč. Je ale třeba uhradit i práci zvěrolékaře. Celková cena se tak pohybuje v průměru kolem 600 Kč.

Nemůže vás někdo přes mikročip sledovat?

Toho se bát nemusíte. Přestože je mikročip elektronickým výrobkem, sám o sobě není zdrojem energie. Energii ale dokáže při čtení speciální čtečkou přijmou a odrazit ji zpět, a tím se identifikovat.

Není mikročip pro psa nebezpečný?

Mikročip zavádí veterinární lékař sterilní aplikační jehlou do podkoží na krku zvířete. Jedná se tedy o jednorázový úkon srovnatelný s běžným očkováním. A ani pak psovi nevadí. „Čip nebo transponder je asi 1 cm velká kapsle, která je vyrobena ze speciálního skla, tzv. bioskla, které nereaguje s okolním tkanivem, takže není nebezpečná. Životnost čipu je víc jak kolem 20 let,“ ujišťují lékaři z Veterinární kliniky Sušice.

Zdroj fotografií:www.shutterstock.com

Čtěte také:

Reklama