Společnost KIA MOTORS CZECH a její zákazníci dlouhodobě pomáhají spolu s Nadací Naše dítě tam, kde je to nejvíce potřeba. Za rok 2016 Kia darovala Nadaci Naše dítě částku 446 900 korun, kterou podpořilo celkem 8 938 nových majitelů vozů Kia. Jde o výsledek projektu „Já a Kia pomáháme dětem“, díky kterému Kia za každého majitele nově zakoupeného vozu přispívá nadaci finanční částkou, což oficiálně stvrzuje samolepka přiložená ke každému novému automobilu. Společnost Kia předává nadaci finanční prostředky pravidelně 2x ročně a díky zvyšujícím se prodejům postupně roste také darovaný obnos. Výše příspěvku za rok 2016 je tak nejvyšší v dosavadní sedmileté historii spolupráce.

První část letošního příspěvku ve výši 231 600 korun již byla rozdělena mezi tři organizace, které se zabývají konkrétní pomocí znevýhodněným dětem. Částka za druhé pololetí 2016 své adresáty teprve hledá, pomoc by však měla být směřována opět na hendikepované a autistické děti.

„Jsme rádi, že díky spolupráci s Nadací Naše dítě můžeme pomáhat potřebným a že částka, kterou každé pololetí předáváme, se zvyšuje. Bohužel stále také přibývá těch, kteří tuto pomoc potřebují.  Raketově roste například počet dětí s autismem, pro které znamená přístup k odborné pomoci zásadní zlepšení jejich života. Proto právě velká část finanční podpory mířila právě rodinám s těmito dětmi,“ řekla PR manažerka KIA MOTORS CZECH Kateřina Jouglíčková.

Kia

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje, která se začíná projevovat nejčastěji od narození či během rané fáze vývoje dítěte. Vrozená porucha některých mozkových funkcí způsobuje, že dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat informace a kvůli tomu dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Lidé s autismem proto mívají potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti. 

Speciální výchova přitom dokáže zmírnit problematické chování autistických dětí a zvyšuje jejich samostatnost a schopnost přizpůsobit se životu mezi lidmi. Pokud děti trpící autismem nemají přístup ke speciální péči, ocitají se na psychiatrických odděleních s vysokými dávkami psychofarmak a jsou vylučovány z klasických škol, do kterých však vzhledem k úrovni svého intelektu patří.

Částku 100 000 korun získala v prvním pololetí například APLA Jižní Čechy, z.ú. Tento finanční dar zde pomohl zajistit cílenou aktivní podporu rodin dětí s autismem, které jsou z důvodu své diagnózy ohroženy sociálním vyloučením. Hlavními metodami pro práci s autistickými dětmi jsou techniky vizualizace a strukturalizace. K tomu výrazně pomáhají elektronické učební pomůcky, jakými jsou třeba tablety.

Sluneční domov o.p.s.poskytuje sociální služby týdenního stacionáře dětem s poruchami autistického spektra a prostřednictvím nadace získal 61 600 korun, které byly použity na rehabilitační pobyt u moře pro autistické děti. Podobné pobyty mají na autistické děti velmi pozitivní vliv, který je patrný ještě velmi dlouho po absolvování pobytu. Děti jsou mnohem klidnější, díky čemuž zvládají mnohem lépe své každodenní problémy. Během pobytu se navíc učí s pomocí asistentů zvládat pobyt i stravování mezi množstvím cizích lidí, cestování veřejnými dopravními prostředky, neočekávané události a další psychicky velice náročné situace. Toto vše je přibližuje k běžnému životu vrstevníků.

Modrý klíč o.p.s. získal 70 000 korun na vybudování bezbariérového altánu v zahradě zařízení, který slouží pro letní pobyt na čerstvém vzduchu i za nepříznivého počasí. Zároveň je koncipovaný jako otevřená vyvýšená scéna pro pořádání vystoupení divadel malých forem včetně loutkářských souborů, pro koncerty, recitály a také pro prezentaci zájmových aktivit uživatelů služeb. Altán je součástí projektu Bezpečná a bezbariérová zahrada pro pohybové a kulturní vyžití dětí a mládeže s mentálním a kombinovaným postižením.

Reklama