Rizikem levných materiálů bývá hlavně kratší živostnost. Tím však potíže s nimi nekončí. Laciné doplňky se často obtížně montují a zapadání jednotlivých komponentů do sebe není přesné, což může do budoucna způsobit četné komplikace. Na kterých částech domu se prostřednictvím laciných materiálů nejvíce šetří a co tím majitel riskuje?

Okna se rosí a praskají

Pokud osadíme nekvalitní plastová okna, měli bychom se obávat příliš mrazivých zim. Při extrémně nízkých teplotách totiž rámy takových oken snadno popraskají. Deštivé či mrazivé počasí je vůbec pro okna zatěžkávací zkouškou: nekvalitní okna trpí na rosení izolačních dvojskel i okenních rámů. Do domu může také zatékat či foukat. Někdy dochází ke svěšování či pokroucení rámů, které následně nejdou řádně dovřít. Samostatným problémem je odbytá realizace osazení. Investor pak riskuje, že i kolem dobře těsnících oken popraská zdivo. „Vždy doporučujeme využívat ucelené systémy výrobců střešních oken, tedy včetně veškerých systémových prvků a příslušenství, jako je například montážní límec, lemování, izolační rám a podobně,“ vysvětluje Jiří Čížek ze společnosti Zdravá nemovitost. „Osazování střešních oken vždy doporučujeme svěřit zkušeným odborníkům. Snahou o úsporu na neodborné montáži, či nevyužití systémových prvků střešních oken, se vystavujete značným rizikům budoucího zatékání v místech netěsně opracovaných detailů.“
strecha.jpg

Slabinou garáží bývají střecha a vrata

Existuje poměrně mnoho investorů, kteří vynaloží velké prostředky na realizaci kvalitního domu, ale snaží se ušetřit na garáži. Lze se tak setkat s garážemi, v nichž protéká jejich nekvalitní střecha a následně praská zdivo. V případě spojení garáže s vlastním domem se tak může poškození týkat i zdiva hlavního objektu. Další slabinou garáží bývají levná vrata, kterými profukuje a namrzá kování. Poškozená vrata se následně nepohybují správně, „nesedí“ a při provozu nepříjemně skřípou.

Na okapech se nesmí šetřit

Pokud pořídíme k domu nekvalitní odvodňovací systém, vystavujeme náš dům opravdu velkému riziku. Laciné okapové systémy, typicky soustavy z levného hliníku, mohou celý objekt zásadně poškodit. „Pokud je odvodňovací systém nekompatibilní, vykazuje špatné lícování a jednotlivé prvky do sebe nezapadají, dochází velmi často k popraskání těchto prvků. Tím dochází k celkovému poškození zdiva, které může být již nevratné,“ vysvětluje Markéta Martinková ze společnosti Rheinzink, předního výrobce titanzinkových střech a okapů. „Investor pak čelí prosakování zdiva, jeho snížené odolnosti a následnému popraskání. V interiéru navíc vznikají zdraví škodlivé plísně.“

Pod parapety může zatékat

Ani parapety by se neměly co do kvality a odolnosti ošidit. Zdánlivě nevýznamný detail může majiteli domu způsobit nejednu vrásku. „Levné plastové parapety mají zpravidla nižší odolnost a praskají. Pod nimi následně zatéká do objektu, zdivo praská a vznikají plísně,“ potvrzuje Markéta Martinková ze společnosti Rheinzink.

Reklama