Čtyřletý Jakub byl hospitalizován, jelikož musel podstoupit sérii vyšetření, která nemohla být provedena ambulantně. Jeho matka s ním chtěla v nemocnici být, aby podpořila syna svojí přítomností a zajistila tak jeho psychickou pohodu, která pro vyšetření byla velice důležitá. Nejdříve nechtěl poskytovatel zdravotní péče matce pobyt se synem dovolit vůbec, potom nabídl, aby zůstala na rozkládacím křesle za poplatek 390 Kč/noc.

Matka Jakuba později podala k poskytovateli zdravotních služeb stížnost s tím, že má jako jeho zákonný zástupce právo na pobyt v nemocnici se synem, který je hrazený z veřejného zdravotního pojištění.

Otázku hospitalizace dítěte a s ní spojená práva upravuje zákon o zdravotních službách. Možnost úhrady pobytu tzv. průvodce z veřejného zdravotního pojištění však řídí zákon o veřejném zdravotním pojištění. Ten ale stanovuje dva důvody, kdy mu být pobyt s nezletilým z pojištění zaplacen: jsou to  zdravotní stav pojištěnce nebo zaškolení průvodce v ošetřování doprovázeného dítěte. O tom, zda tyto důvody existují, rozhoduje vždy ošetřující lékař. To však platí jen pro průvodce dětí do šestého roku věku (tj. 5 let a 364 dní).  U starších pojištěnců musí úhradu schválit revizní lékař pojišťovny, u které je doprovázený pojištěn.

nemocnice

Zdroj foto: Shutterstock

Každý případ je tedy třeba posuzovat individuálně vzhledem ke konkrétním okolnostem. V případě Jakuba, který sice splnil požadovanou věkovou hranici, chyběla indikace pobytu průvodce jeho ošetřujícím lékařem. Proto nemohl být pobyt matky hrazený ze zdravotního pojištění. Pobyt jí byl umožněn, ale byl zpoplatněn, což je v souladu se zákonem.

V této souvislosti je ještě třeba zdůraznit, že pokud nemocnice žádá úhradu za pobyt, který není hrazen z veřejného zdravotního pojištění, není tím zpochybněno právo matky na nepřetržitou přítomnost u hospitalizovaného nezletilého syna podle zákona o zdravotních službách. Toto právo se však řídí zejména vnitřním řádem nemocnice a může být omezeno, pokud by si to vyžadovalo poskytování zdravotních služeb, hygienické normy nebo další předpisy. O tom ale už někdy příště v jiném dílu našeho seriálu.

ombusman logoPotřebujete i vy poradit s vašimi právy u lékaře nebo v nemocnici? Využijte bezplatného právního poradenství.

JUDr. Richard Kops a Tereza Truhličková, Kancelář Ombudsmana pro zdraví

Čtěta také:

Reklama