V minulém článku Také milujete majáky? jsem zmínila v diskusi, že připravím další články spojené s touto tématikou. Trochu jsem pátrala po těch nejvýznamnějších, nejdivnějších a zvláštních, a našla jsem opravdu zajímavé stavby! Jako první mne upoutal ten, co už nikde nestojí, zapadl v plynoucím čase a zmizel, ale svým významem zasáhl celé dějiny a stal se divem světa. Monumentální maják z ostrova Faru. Ten se nacházel ve starověku v Egyptě, v blízkosti slavné Alexandrie.

Majáky sloužily mořeplavcům ve správné orientaci již před 2 tisíci lety. Maják je nejčastěji výšková budova, věž, která slouží k navigaci lodí ve zrádných oblastech. Na vrcholu se nachází optická soustava, která vysílá paprsek světla na velké vzdálenosti, a upozorňuje tak lodě na blížící se pevninu či skaliska. Zdroj světla dříve tvořil oheň zapálený na vrcholku věže.

Jaký byl slavný maják z ostrova Faru? Čím se proslavil, že se stal jedním z divů světa? I když se jedná o veledílo té doby, stavba, její velikost a popis je jen na úrovni dohadů a skládání střípků prosvítajících z minulosti. I tak je ale rekonstrukce této představy lákavá.

maják

Bohužel máme dnes k dispozici jen útržkovité informace a souvislosti. Každopádně byl největší stavbou tehdejšího světa. Nedochovalo se z něho skoro nic, takže nejde stavbu přesně určit ani provést počítačovou rekonstrukci. Jediné vyobrazení, které se dodnes zachovalo, poskytuje malá a nenápadná starověká mince, na které byl vyražen jeho obraz. Bohužel nejsou k dispozici ani žádné jeho konkrétní popisy. Nicméně historici z dochovaných písemností  a útržků předpokládají, že maják měl čtvercový půdorys, nejspíše 200x200 metrů, na kterém byl zbudován palác. Z tohoto paláce se tyčila vysoká věž, která připomínala terasovitou pyramidu a byla nejspíš vysoká 60 až 80 metrů. Na jejím vrcholu byla kopule, kde každý den plál oheň, který signalizoval svou polohu a bezpečné vody. Na kopuli byla ještě údajně socha boha moře, Poseidona.

majákCelá stavba od základů tak měla pravděpodobně 117 m, což byla na tu dobu opravdu pozoruhodná budova. Pohybujeme se ale na úrovni dohadů, teorií je více dle toho, jaký zdroj informací berou vědci jako relevantní a nejblíže pravdě. Přiznejme však, že pokud maják tuto výšku měl, byl nejvyšší stavbou nejen tehdejšího světa, ale i celého starověku. Proto se stal ve své době divem světa.

V odborné literatuře jsem se dočetla, že maják byl údajně postaven asi v roce 300 před naším letopočtem a dokončen někdy kolem roku 280 před naším letopočtem za vlády prvních Ptolemaiovců. Maják byl postupem času vystaven různých pohromám, jako byly boje, války, požáry a četná ničivá zemětřesení. Ve čtvrtém století byl tak poničen otřesy země, že v něm nebylo možné udržovat oheň, a tím ztratil svou funkci strážce bezpečí za tmy. Až do desátého století sloužil jen jako denní maják díky své bílé barvě a pomalu chátral dále. K jeho zániku přispělo i to, že přístav, který pozbyl na důležitosti, zanesl písek a lidé trosky majáku rozebrali jako stavební materiál. To, co zbylo, zničilo další zemětřesení a zmizelo na dně moře. Tak se vytratil maják, který byl divem světa. Vše je pomíjivé a sláva není věčná.

maják

Štěstí přálo amatérskému potápěči, který náhodou objevil jeho dávné trosky až v minulém století, v roce 1962. Do té doby nebyla známá jeho poloha.

Zajímavosti:  Sedm divů starověkého světa

 • Egyptské pyramidy v Gíze
 • Visuté zahrady Semiradiny
 • Feidiův Zeus v Olympii
 • Artemidin chrám v Efesu
 • Mauzoleum v Halikarnassu
 • Rhódský kolos
 • Maják na ostrově Faru

Jaké jsou „novodobé“ divy světa? Dne 7. července 2007 bylo podle celosvětové zvoleno nových sedm divů světa. Výsledky ankety mají samozřejmě své kritiky i obhájce.

 • Egyptské pyramidy v Káhiře
 • Chichén Itzá (pyramidy v Mexiku)
 • Socha Krista Spasitele  (Rio de Janeiro)
 • Velká čínská zeď
 • Machu Picchu
 • Skalní město Petra
 • Koloseum v Římě

Jaké další majáky odhalíme?

 • Ty, co stojí v rozbouřeném moři na pusté skále v nebezpečných vodách
 • Majáky na „konci světa“
 • Zajímavé architektonické majáky
 • Maják jako hotel pro ty, co milují samotu
 • Maine, pobřeží majáků
 • Zajímavé majáky z Evropy
Reklama