Slovo mágové označuje lidi, kteří se zabývají nevysvětlitelnými jevy. Mohou to být například alchymisté, astrologové, fyzikové a léčitelé, lidé nadaní a osvícení. Většinou se jednalo o muže, ale tu a tam se vyskytovaly i ženy. Jednou z nejznámějších byla Hildegarda z Bingenu, nazývaná též „rýnská Sybilla“.

Od tří let vize a předtuchy

Narodila se 16. září 1098 v Porýní, ve vsi Bickelheim. V osmi letech byla svěřena do péče ženského kláštera v Disibodenbergu, jehož abatyší byla jakási Jutta. Hildegarda mívala už od svých tří let občasné vize, které jí umožňovaly nahlédnout i do budoucnosti, nikdo jim však nevěnoval pozornost, až na abatyši Juttu, která dívce věřila a pomáhala jí se rozvíjet. Když pak abatyše zemřela, byla Hildegarda zvolena ve svých čtyřiceti letech novou abatyší.

V té době také došlo k jejímu plnému duchovnímu probuzení, k silným vizím, týkajícím se lidské duše, podstaty Boha, propojenosti vesmírných jevů, hříchu, vykoupení a posledních věcí člověka. Hildegarda slýchávala hlasy, které ji nabádaly k různým činnostem, mimo jiné i literární činnosti.

hilde

 

Scivias - Poznejš nebo Znej cestu

knihaJejí první kniha se jmenovala Scivias - Poznejš nebo Znej cestu. Zaznamenala v ní svých dvacet šest vizí, ale také zde upozorňuje na různá osidla hříchu a prorokuje věci příští. Touto knihou se stal Hildegarda známou mezi duchovenstvem a vzdělanci své doby, kteří ji začali nazývat „rýnskou Sybillou“.

Hildegarda hodně cestovala po Evropě, kde promlouvala ve svých kázáních ke klerikům, učencům i šlechticům na hradech. Živě se zajímala o tehdejší vědní obory, zejména pak o lékařství. Stala se vynikající léčitelkou. Ve svých znalostech daleko předběhla dobu, zabývala se například i blahodárnými účinky hudby v léčitelství v návaznosti na lidskou pohodu.

Obrana ženy a ženství

Typicky ženským přínosem Hildegardy z Bingenu byla i její obrana ženy a ženství v životě a v teologii. V době, kdy byla žena jako člověk velmi podceňována a bylo jí kladeno za vinu prvotní selhání člověka v ráji, Hildegarda ve svých dílech otevřeně hlásala, že Eva nebyla hlavním viníkem, že to byl ďábel, kdo ji zneužil k ovlivnění Adama. Žena pro ni znamenala bytost veskrze kladnou a lidsky krásnou. A lidská sexualita byla jejími slovy vnímána jako obdivuhodné duchovní spojení.

Svou smrt si sama předpověděla

Ještě dávno před Husem odsuzovala Hildegarda také zkorumpovanost v životě církve a v životě světském. Těsně před svou smrtí opakovaně vytáhla do boje proti církevním autoritám.
Hildegarda zemřela 17. září 1179, tak jak si to prý sama předem předpověděla. Nikdy nebyla oficiálně svatořečena, i přesto, že proces jejího svatořečení byl započat už ve 13. stol. Přesto je uctívána jako světice, obzvláště v Německu.

hilihil

Příště: Mistr Eckhart

Zdroj: Barbara Beuysová, Neboť jsem nemocná láskou - Život Hildegardy z Bingenu, PROSTOR 2006

Čtěte také:

Reklama