Mít štěstí, být zdravý, zažít lásku, dosáhnout úspěchu, neřešit peníze… To je jen drobný výčet nejčastějších lidských přání. U těch bohužel často taky zůstane; ne každému se jeho touhy vyplní, přesto může být se svým životem nakonec spokojený. A možná je v konečném důsledku spokojený právě proto, že mu kdysi něco nevyšlo. Zkrátka – cesty osudu bývají spletité a na první pohled nesrozumitelné. Až čas následně odhalí elementární (dobrý) záměr a pravou příčinu tehdy třeba i velmi nepříjemné události.

Každý z nás občas vyvíjí snahu trochu svému štěstí pomoci. Metod je spousta; někdy postačí úsměv, jindy dobrá známost nebo přímluva někoho blízkého. Jsou i tací, kteří v zájmu svého posunu využívají magii. Jde o velmi široký pojem, protože mágem je ve své podstatě a do určité míry každý člověk. Záleží pouze na tom, zda své schopnosti objeví a dokáže využít. Magie je v „pouhé“ myšlence, správně vyslaném přání, víře, že to či ono zafunguje. A přestože ve své podstatě existuje pouze jedna magie, lze ji dílčím způsobem rozdělit na bílou, černou a červenou v souvislosti s účelem, pro který je použita.

ma1.jpg
Foto: Shutterstock

Bílá magie je nezištná a uzdravující

Bílá magie slouží výhradně k nesobeckým, nezištným účelům. Jejím cílem je ochrana, obrana a konání dobra; způsoby, kterými se praktikuje, bývají rozmanité. Ve všech případech však bílá magie pracuje s energií lásky a altruismu a nikdy nezasahuje do svobodné vůle druhého člověka – nemanipuluje. Patří sem například léčení, bylinkářství, nejrůznější ochranné rituály, tvorba amuletů a energetických obrázků, afirmace sloužící ke zkvalitnění života, do určité míry i věštění. Bílý mág je obvykle vyzrálá osobnost, která věří ve vesmírné zákonitosti a nepochybuje o sobě ani o druhých – v tom nejlepším slova smyslu. Pracuje nezištně, přirozeně ctí etické hodnoty, zná a plně přijímá sám sebe včetně všech osobnostních stránek. Svůj život má pod kontrolou, protože jedině tak může být plně nápomocen ostatním.

Bílou magii můžete sami pro sebe prakticky využít také ve formě pozitivně laděné afirmace. Vymyslete si svou osobní větu, kterou si kdykoli během dne vědomě opakujte. Vytvořte si z toho každodenní rituál a sledujte, jak se pomalu váš život mění k lepšímu. Příkladem pozitivní afirmace je například: „Miluji se a plně přijímám se vším, co mě utvářelo a tvoří.“

Černá magie manipuluje a škodí

Jak samo z logiky věci vyplývá, černá magie je opakem magie bílé. Jejím cílem je škodit nebo manipulovat vůlí a osudem druhého člověka ve svůj osobní prospěch. Lidé, kteří černou magii praktikují, se rozhodli využít svých schopností na druhé straně spektra – jako všude, i tady existuje možnost volby. Kromě nejrůznějších rituálů (včetně obětních) a kouzel s cílem manipulovat a/nebo škodit sem lze zahrnout uhranutí, uřknutí a kletby, podobně jako účelové vyvolávání duchů. Vždy velmi záleží na osobnosti, resp. schopnostech a zkušenostech mága. S černou magií není radno si zahrávat, a pokud dotyčný nemá dostatek praxe a opatrnosti v této oblasti, dokáže ho takové jednání zcela zničit.

ma2.jpg
Foto: Shutterstock

Symbolika je v magii velmi důležitým prvkem. Té černé přísluší obrácený pentagram, který v sobě nosí temnou energii a bývá využíván například satanistickými kulty.

Červená magie může balancovat na hraně

Červená, nebo také milostná magie či magie lásky, patří mezi velmi žádané záležitosti už od nepaměti. Bývá častým předmětem „zakázek“ u řady mágů, kteří takové kouzlení provádějí. Čarovat může nicméně každý sám, a zejména ženy jsou v tomto ohledu velmi schopné. Primárním cílem bývá získat lásku, ať už konkrétního člověka, anebo bez jasného zacílení. Rituálů červené magie je opět celá řada, od zapálení červené svíčky přes čarování s červenou nití až po použití vlasů či chlupů milované osoby. Hranice mezi „dobrou“ a „zlou“ magií je tady velmi tenká, protože jde-li o konkrétní osobu, může čarování zavánět manipulací ve prospěch toho, kdo o vztah usiluje. Tady je vždy na zvážení, zda je takové kouzlo ještě v souladu s etikou a „neinvazivní“ magií.

V rámci červené magie si můžete pořídit růženín, kámen lásky a srdce. Ten je už od dob antiky považován za milostný amulet a prostředek, který k vám lásku přivede.

Čtěte také:

Zdroje: psychologues-psychologie.netthenewinquiry.comtimesofindia.indiatimes.com