Význam čísel je mnohem hlubší, než si připouštíme. Chcete znát jejich p
ovahu? Každé z nich má totiž tu svou a některá jsou nám i osudem.

Jednička
Je obecně považována za představitelku mužského principu. Samo o sobě je toto číslo v podstatě prázdné. V magii se jednička používá při rituálech směrovaných na sebe sama. Symbolizuje Slunce a základ. Je to číslo sporné. Může být i symbolem osamělosti nebo přemíry ega.

Dvojka

Dvojka je číslem duality a ženského principu. Číňané uctívají dvojku jako šťastné číslo - podle čínského přísloví „Dobré věci přicházejí ve dvojicích". Je číslem plodnosti. V magii se dvojka příliš nepoužívá, alespoň ne v té pozitivní. Právě pro její přímý vztah k Luně jako nositelce iluzí a snové reality.

Trojka

Trojka bývá považována za magickou či božskou. Nejsvětější trojice Otce, Syna a Ducha svatého je mocným symbolem. Její síla je ovšem mnohem starší než křesťanství. V magii je jí připisován veliký význam. Síla čísla tři se přenesla i do současného racionálního světa. Když se zamyslíme nad trojkou, přijdeme na to, že prakticky všechny věci, na kterých nám záleží, nebo kterým chceme dát důležitost, jsou tři. Tři přání, tři sudičky, tři bratři, tři vlasy, tři zuby, tři sestry - kolik podniků a firem má v názvu tuto magickou číslici, do třetice všeho dobrého i zlého... automaticky se nám dere do úst, a ani nad tím moc nepřemýšlíme. Pro mnoho lidí je trojka šťastná, mnoho z nich už ani neví proč. Prostě trojka bude ta pravá. Pravá hlavně pro to, co se týká duchovna, osudu, vizí, přání a podobně. Je abstraktní a jako by létá.

Čtyřka

Čtyřka je znakem dokonalosti a celistvosti. I čtyřka hraje v našem životě obrovskou úlohu, a my už to ani nevnímáme. Prakticky všechno, co má nějaký vztah ke hmatatelnému, zavání čtyřkou. Vduch, země, voda a oheň - sever, jih, východ, západ - jaro, léto, podzim, zima. Řada teoretiků i vojenských stratégů je přesvědčena, že čtveřice je nejstabilnější styčnou strukturou...
Říká se, že čtyřka je číslem hříšného Lucifera, vypovězeného čtvrtého, který následoval po Trojici. Apokalypsu budou zvěstovat čtyři jezdci, Smrt, Válka, Epidemie a Hladomor. V Číně, Koreji a Japonsku zní výraz pro čtyřku podobně jako výraz označující smrt, proto je čtyřka na Východě považována za symbol neštěstí, a některé budovy jsou očíslovány s vynecháním čtvrtého patra. Ze stejného důvodu se tomuto číslu vyhýbají některé firmy působící na trzích v oblastech Dálného východu - například Nokia u svých mobilních telefonů vynechává součíslí začínající čtyřkou. Toto číslo bývá samozřejmě spojováno také s celou řadou náboženských symbolů stability a úplnosti: Např. v křesťanství figurují čtyři archandělé, čtyři hlavní síly a čtyři řeky ráje. Mimoto existují čtyři nezměrná přání v buddhismu, čtyři islámské principy, které vytvářejí božství, čtyři světy hebrejské kabaly, čtyři tváře Bráhmy v hinduismu atd. Pokud nejsou věci kulaté, většina z nich je čtvercová... V magii se čtyřka používá velmi sporadicky, většinou v souvislosti s magií ochrannou a zapuzující spolu s černou svící. Rovněž v magii silové.

Pětka

Pětka je číslem života a lidské zkušenosti a je symbolem individuality, duchovní touhy i ochrany. Proto má pentagram pět cípů, protože pátý element je éter, doplňující čtyři živly o myšlenku a životnost. Pětka se objevuje také v náboženských obrazech po celém světě, zvláště v souvislosti s lidskou existencí: pět ran Kristových, nasycení pěti tisíc hladových, pět dhján v buddhismu a hinduismu, střežících pět směrů („střed" je také směr), pět tváří Sivý v hinduismu. V magii je pětka užívána často v souvislosti s evokováním změny stavu s přičtením nutné oběti.

Šestka

Šestka je matematicky dokonalá. Je to číslo rovnováhy, harmonie, vyrovnanosti. Za šest dnů stvořil Bůh zemi a podobně. Je to číslo Venuše a přináší užitek, tělesné blaho, lásku i krásu. V magii je hlavním číslem v rituálech vztahů a lásky.

Sedmička

Odjakživa je to číslo mystické. Sedmička tvoří základ důležitých soustav lidské existence - dnů v týdnu, starověkých divů světa, sloupů moudrosti, smrtelných hříchů, paprsků stvoření, úrovní pekla, barev duhy, hudební stupnice. Z mezinárodního hlediska je spojována s integrací, sjednocením a rozsáhlejšími vesmírnými projekty. Sedm schodů v buddhismu odpovídá ovládnutí času a prostoru, sedm základních čaker v hinduismu označuje vzestup od pozemšťanství k božství. Sedmička je číslem Neptuna a pod její vládou můžeme leccos vymyslet, nasměrovat, vykomunikovat, ale málokdy dokončit. Nemá na to sílu. Vládne snům, nikoli hmotě. Sedmička je nápad a je nehmotná.

Osmička

Křtitelnice s vodou, jež zbavuje novorozence hříchu, bývá osmiboká. Osmička se skládá ze dvou nul, položená osmička je znakem pro nekonečno. Osmičku lze pokládat za numero vládnoucí, silné, dokončující, dogmatické a rovněž schopné zdolávat překážky. Je to číslo počátku i konce. Osmička je karmická a znamená narození i smrt – nikdy nekončící proces. Přeměňuje započaté v dokončené, a to v jakékoli formě - je zadostiučiněním a spravedlností - jak jsme se sedmičkou zaseli, tak s osmičkou sklidíme, a to nemusí být vždy šťastné.

Tady bych se ráda jen pozastavila. Výběr data pro začátek olympiády s touhle číselnou vibrací pokládám (a nejen já) za velmi sporné. Osmička je příliš mocenská pro mírový projekt a můžeme se jen modlit, aby se všechno odehrálo tak, jak má. S modelem 8. 8. 2008 v 08.08h je to balík napěchovaný energií, mocí a karmou. Každopádně to nikomu nebude jedno ještě hodně dlouho. V Číně je osmička pokládána za šťastné číslo. Vzato kolem a kolem, Čína je všechno možné, jen ne mírová země, a o štěstí bych rovněž polemizovala. S ohledem na to, jak se tato země chová, si s touto vibrací víc než zahrává. Ať sportovce chrání všichni svatí!

Devět

Potenciál devítky je dobře patrný na magickém čtverci rozděleném do tří řad o třech polích, přičemž součet čísel ve vodorovných i svislých řadách je shodný - ve čtverci o třech řadách po třech polích, když je každá číslice použita pouze jednou, se tento součet rovná patnácti. Příslušníci řady kultur celého světa považují devítku za nositelku duchovní a božské moci. V magii se devítka požívá pro obřadní rituály, zahrnující působení na skupinu osob nebo i států. Vybrace devítky je velmi silná. Většinou s sebou nese významné věci, které už tu jednou byly, ale zůstaly nedořešeny. Devítka je nedořeší, ale vytáhne na světlo v ryzí podobě.

Jedenáctka

Je číslo osudu. Je málo věcí, které se staly pod číslem jedenáct a lze je chápat jako pozitivní. Nebudu vás zatěžovat jedenáctým zářím, protože ho všichni znáte. Vibrace tohoto data byla mnohokrát přetřásána, a ne všechno bylo košer. Pravda je, že pokud již umíte vykouzlit numerický součet, zkuste si někdy pro zajímavost u dat, u kterých víte, že se něco velmi významného (zpravidla negativního), stalo, zkontrolovat, jaký vám to hodí výsledek. Jedenáctka jsou dvě Slunce a v datu nebo tam, kde jsme její síle trvale vystaveni, je často absolutně spalující.

Dvanáctka

Dvanáctka nestojí co do síly stranou. Je to číslo, které má stejnou sílu, čteno z obou stran. Identickou váhu má tedy i číslo dvacet jedna. Znamená dovršení něčeho. Sečtení všech skutečností a vyústění do jednoho bodu. Je to číslo vysoké karmy a nelze ho přehlédnout. Má obrovskou sílu a prakticky vládne světu. Dvanáct měsíců tvoří rok, dvakrát dvanáct hodin tvoří den, pětkrát dvanáct minut tvoří hodinu, dvanáct znamení tvoří zvěrokruh - rovněž dvanáct izraelských kmenů, dvanáct hrdinských činů Heraklových, dvanáctero bran Nového Jeruzaléma, dvanáct olympských bohů, dvanáct synů Jákobových, dvanáct učedníků Krista, dalajlámy, krále Artuše, Karla Velikého a Mithry...

Protože je toto téma velmi obsáhlé, rozdělila jsem ho do dvou částí. V pondělí se můžete, budete-li chtít, naučit pomocí čísel komunikovat s Universem. Může vám to klidně připadat neskutečné, ale jen do té doby, než se to naučíte používat ku prospěchu. Každopádně to není vůbec složité a člověka to posune o mnoho dál... je to asi tak stejné, jako když někomu, kdo špatně vidí, dáme brýle.

Reklama