V naší republice je mnoho míst, která skrývají nějaké tajemství nebo záhadu. Jedno takové jsem objevila nedaleko Berouna, v okolí Koněprus. Tady jsou nejen známé jeskyně, ale také návrší Zlatý kůň. O tomto místě se vyprávějí pověsti...

Na Zlatém koni se nachází jedno z nejbohatších paleontologických nalezišť z devonu na světě. Skrývá se tu nejdelší jeskynní systém v Čechách, Koněpruské jeskyně (délka 2 050 m).

kun

Letecký pohled na Zlatý kůň Foto: Alexandr Komaško

V okolí Koněprus se žilo už v pravěku, v jeskyních byly nalezeny lidské kosti staré skoro 13 tisíc let. Ale i později se tady děly věci... Našla se tu keltská i slovanská hradiště. Podle pověstí byla oblast Zlatého koně kdysi kultovním místem, o čem svědčí i používání slova kůň, vždyť tohle zvíře je pro některé národy posvátné. Jen si vezměte ty názvy - Koněprusy, Zlatý kůň, lom Kobyla, V koníku. A slovo „prusý“ znamenalo bílý. Právě z Koněprus měl prý pocházet i bájný kůň kněžny Libuše, který šel za knížetem Přemyslem s poselstvem, nebo Horymírův Šemík. Kult Bílého a Zlatého koně měli zase Keltové, kromě toho uctívali také bohyni Eponu na koni neboli Kotys, bohyni války a koní. I vrch Kotýz tady najdete.

pohled

Pohled na Zlatý kůň z kopce Kobyla Foto: Alexandr Komaško

O Zlatém koni

S tím vším možná souvisí pověst o zlatém koni bohyně ve zlatém šatu. Říká se, že paní, která bydlela poblíž v hradu Kotýz, byla zlá a chamtivá a chtěla se zmocnit pokladu ukrytého ve skalách. Poklad však hlídal strážný duch, který vydal bohatství jen tomu, kdo měl zlaté vlasy a železnou ruku. Paní si tedy nechala vyrobit zlatou paruku a železnou rukavici a jedné noci se vydala do skal. Země se před ní rozestoupila a paní vjela do podzemí. Ale dlouho se nevracela, a tak se ji vydali hledat její služebná se svým milým. Našli ji sedící nehybně na koni. Za trest byla totiž proměněna ve zlato. Duch pak obdaroval mladý pár. A od té doby se vrch jmenuje Zlatý kůň.

kun

Zimní pohled na kopec nad Koněpruskými jeskyněmi

Také uvnitř Kotýzu se prý skrývají poklady. Jedna pověst říká, že je tu jeskyně a v ní poklad, který hlídá černý pes. Vchod do jeskyně je ale zasypaný. A slyšela jsem i pověst, že kdysi student pronásledoval na Kotýzu lišku až do jeskyně, kde ale zabloudil. Nakonec ho lidé našli, takže tam nezahynul. Podle jiného vyprávění žila v dávných dobách na Kotýzu stařena, která chovala zlatého koně. Byla to léčitelka a zlatý kůň ji vozil po nemocných.

kun

Ještě jeden zamlžený pohled na Čertovy schody

O pasáčkovi

Další pověst je o pasáčkovi. Malý kluk kdysi pásl na Zlatém koni ovce a všiml si, že se ze země kouří. Protáhl se do díry, kterou našel, a uviděl tam zarostlého muže, který seděl na hromadě peněz. Pasáček dostal několik mincí, aby mlčel, ale samozřejmě to nevydržel a tajemství ve vesnici vyzradil. Vesničané se vydali poklad hledat, ale otvor už nenašli, a tak pasáčkovi nařezali a sebrali mu peníze... Tolik pověst, ale ve skutečnosti v jeskyních bývala v době Jiřího z Poděbrad penězokazecká dílna. Dodnes se neví, kdo ji provozoval. Byla objevena v roce 1950.

Pokud tedy máte rádi pověsti a navíc procházky přírodou, doporučuju vám toto místo navštívit. Můžete si obejít Naučnou stezku Zlatý kůň, podívat se do Koněpruských jeskyní nebo si zajít pár kilometrů k Čertovým schodům. Rozhodně je to hezký celodenní výlet.

kun

Více na:

Reklama