Praha je bezesporu jedním z nejkrásnějších měst světa. Její dominantu tvoří Hradčany, k nimž se dostanete směrem od Starého města přes proslulý Karlův most – most s magickou přitažlivostí.

most

Předchůdci Karlova mostu

judiV Praze byl most zřejmě už v roce 935, neboť se o něm mluví v souvislosti s převozem těla knížete Václava ze Staré Boleslavi do Prahy. Kde přesně stál, se neví, ale pravděpodobně spojoval malostranský a staroměstský břeh města a byl asi dřevěný.
Další dřevěný most je zmiňován v roce 1118, byl však zničen povodní, a tak ho nahradil most kamenný, zvaný Juditin, který byl stavěn v letech 1158–1172 (podle některých pramenů byla stavba dokončena v roce 1182). Byl pojmenován podle Judity Durynské, manželky knížete Vladislava II. Tento most byl postaven téměř v místech dnešního Karlova mostu, jen malinko severněji. Měl 21 polokruhových oblouků. V roce 1342 byl Juditin most však zničen povodní.

Karlův most

karelNový most, původně zvaný Kamenný nebo Pražský, od roku 1870 pak pojmenován Karlův, dal postavit český král Karel IV. Stavba byla zahájena v roce 1357. Z archivních materiálů vyplývá, že projektantem a prvním stavitelem mostu nebyl Petr Parléř, jak se často uvádí, ale jistý mistr Otto, zvaný též Otlín, zralý muž s bohatými stavebními zkušenostmi. Petra Parléře povolal Karel IV. do Prahy teprve coby třiadvacetiletého mladíka, aby po smrti Matyáše z Arrasu pokračoval ve stavbě chrámu sv. Víta. Měl o něm dobré reference, a proto mu svěřil i stavbu kamenného mostu.

Most byl dokončen na počátku 15. stol. Nad prvním staroměstským pilířem postavil Parléř Staroměstskou mosteckou věž považovanou za nejkrásnější bránu gotické Evropy. Karlův most je postaven z pískovcových kvádrů, je 520 m dlouhý a 10 m široký, spočívá na 16 obloucích. Zdobí jej jedinečný soubor 30 soch a sousoší, převážně barokních.

history

 

Magická krása i stavební umění

Vedle uměleckých děl na Karlově mostě můžeme obdivovat i na tu dobu neuvěřitelnou stavební techniku. Například důkladná bednění v řečišti s prudkým proudem, aby šestnáct pilířů mohlo mít základy hluboko pod korytem Vltavy. Jak potvrzují stavaři, jejich stabilita nebyla dodnes nijak vážněji ohrožena, což je k nevíře. Třeba sehrály svou roli i magické nápisy na Staroměstské mostecké věži...

Český král Karel IV. byl nejen zaníceným věřícím, ale také zasvěceným mystikem, a proto přenechal rozhodnutí o dni, kdy bude položen základní kámen nového mostu, astrologům. Ti vypočetli, že nejpříznivějším okamžikem k položení základního kamene bude 9. červenec roku 1357, o páté hodině a jedenatřicáté minutě. V tomto datu a hodině se nachází palindromická řada lichých čísel, která měla ochránit most před zbořením povodní a dalšími útoky zlých mocností.

9

7.. /\ ..7

5.... / \ ....5

3 ....../ \ ......3

1....... / \ .......1

Kroky, kráčející ve šlépějích historie

Palindrom je slovo nebo skupina slov, která čtená oběma směry mají stejný srozumitelný význam. Ale ani příznivý okamžik, ani magické formule nedokázaly most zcela ochránit - ještě několikrát byl poničen povodněmi, několikrát byl opakovaně opravován a renovován.

povodne

Co však Karlovu mostu zůstalo neměnné, je jeho zvláštní kouzlo, zejména pokud se po něm projdete v noci či brzy nad ránem, když zde ještě neproudí davy turistů, když slyšíte jen své kroky. Kroky, kráčející ve šlépějích historie, která je nad všechny magická kouzla.

praha

zdroj: R. A. Maria: Magická Praha, Kosmas 2009, Fr. Langer , Pražské legendy, EMG, 2007 a wikipedia

Čtěte také:

Reklama