Občas je dobré například při výrobě amuletu, nebo vysílání prosby, tam, kde je zapotřebí nápisu, volit speciální písmo. Je možné, pokud se váš vzkaz týká například prosby k Andělům, použít přímo andělského písma…

Občas se to hodí

Například, když nabíjím bylinky tak, aby pomohli tomu konkrétnímu člověku, na tu konkretní nemoc, nebo problém, pro větší účinek připojit prosbu o pomoc. Tady je dobře požádat Anděly.

Andělské písmo vypadá takhle a s nápisem se zachází jako s normálním.

a

Mělo by být vidět. Takto popsaný předmět, nebo třeba dóza se směsí bylinek, by měla alespoň 24 hodin před použitím stát někde v místnosti.

Existují ještě jiná písma, která je možné umístit třeba na amulet, nebo votivní předmět. Volíme je podle toho, koho, nebo případně kam energii směrujeme.

Pro různé rituály, kdy se například nápis umísťuje k předmětům na „oltáři“ (stůl kde provádíme rituál), je dobře používat magického písma. Jednak je to trefnější a jednak, pokud předmět například někam umísťujeme, prakticky nikdo neví, co je tam napsáno.

Malachim

Je často používaný pro magiské formule, které mají často něco ochránit, nebo někoho něčeho zbavit. Říká se mu „Jazyk mágů“.

m

Thébská abeceda

Jinak také „písmo čarodějnic“. Hodí se například na votivní předměty a alulety, Také je dobré tak, kde potřeba něco opatřit nápisem pro uskutečnění nějakého přání.

t
Ten poslední symbol označuje vždy konec věty.

 

Přechod přes řeku

Tohle písmo pužívají hodně ceremoniální magici, ale amulet na ochranu, například před uřknutím a zlým kouzlům, rozhodně posílí.

pre

Použila jsem malachim například Varnsdorfu, kdy mi nějaký lupič chodil krást gladioly, které jsem pracně pěstovala.

Nápis jsem umístila na zeď nad záhon. Byla to jen ochranná formulka s upozorněním, že tyto květiny budou odpuzovat každého, kdo by je chtěl trhat a nepatří mu. Lupič už se tam neobjevil.

Nápis je možno například použít na dům, nebo třeba automobil.

Vyvarujte se ale sesílání pohrom a to i v případě, že kouzlo adresujete zloději.

Jednoduchá ochranná formulka může znít například takto:

„Buď tento vůz, chráněn tímto kouzlem, před zlodějem a nehodou“

S použitím magického písma, bude vypadat takhle:

o

Dobře je mít nápis třeba na dřevěné destičce, kam jsme jej vypálili, nebo napsat na pergamen a umístit do vozu.

Reklama