Z mnoha témat, která by vás zajímala, milé čtenářky, jsem vybrala jedno, které na našich stránkách buď  chybí, nebo je probíráno velmi zřídka. Téma: Dítě a talent. Na tuto otázku se nedá odpovědět obecně. Talentů je mnoho, ale existují určité „zásady“, kterých se můžeme držet

Mgr. Radana Rovena ŠtěpánkováOtázku čtenářky s nickem Danka 7 „Jak rozeznám talent?“ jsem si dovolila trochu rozvinout a položit ji dětské psycholožce  Mgr. Radaně Roveně Štěpánkové

Jak poznám, že má dítě talent?
V odborné terminologii se užívá označení nadání jako vloha - předpoklad, a talent jako rozvinutí vlohy.

Tak jako rozlišujeme různé typy inteligence (verbální, matematická, hudební, pohybová, sociální, emoční), tak jsou tedy i různá nadání. Nejsnadněji se rozpoznává nadání v oblasti rozumových schopností. Tímto způsobem se nadané dítě projevuje tím, že brzy mluví nejen jednotlivá slova, ale brzy skládá věty, udrží pozornost, je zvídavé, osvojuje si informace, zajímá se o písmenka a často se naučí spontánně číst, je vždy o krok před vrstevníky, baví ho řešit problémy.

Za důležitou součást osobnosti považuji tvořivost. Abychom dítě označili za nadané, je potřeba, aby dítě vykazovalo alespoň několik takových projevů dlouhodobě.

V kolika letech už se dá rozeznat, že jde opravdu o talent, a ne naučenou rutinu? Na koho se obrátit, aby to opravdu fundovaně posoudil?
Nadání bez aktivního rozvoje, bez úsilí a píle se nijak zvlášť neprojeví. Intelektové nadání dobře posoudí v pedagogicko-psychologické poradně, kde využívají propracované diagnostické testy. Mají k dispozici i testy posuzující tvořivost, ty však využívají málokdy. Můžete si je však vyžádat.

V oblasti umělecké a sportovní nadání proměněné v talent může posoudit specialista pro danou oblast. Učitelé v základní umělecké škole pro to mívají cit, dobrý trenér ve sportu také talentované dítě nepřehlédne.

Jak dítě přesvědčit, aby se dále rozvíjelo a vzdělávalo, když se  talent prokáže…
Talent je sice dobrá věc, ale charakter a pocit naplněného života považuji za důležitější. K rozvinutí a uplatnění talentu je třeba vnitřní motivace.

Ohledně směřování dítěte platí přímá úměra v tom smyslu, že čím menší dítě, tím větší zodpovědnost rodiče za směrování dítěte. I v období puberty a adolescence může rodič dítě podpořit v tom, aby u zájmové činnosti vydrželo, ale dlouhodobě to lámat nedoporučuji.

Setkala jsem se několikrát s mladými muži, kteří hráli hokej na vrcholové úrovni, protože k tomu byli od dětství rodiči vedeni a nic jiného neuměli. V 19 letech sice hráli za prestižní kluby, ale na led se netěšili, cítili se nenaplněni a nevěděli, co by měli dělat jiného, protože ostatní oblasti zůstaly nerozvinuty.talent

Dobré je tedy dítěti dát od mala možnost vyzkoušet různé oblasti činností a vnímat, co ho vnitřně baví, co mu přináší radost a skutečně nezapomenout na určitou všestrannost.

Čtěte také:

Reklama