právo

Ve spolupráci s pražskou Advokátní kanceláří JUDr. Jana Křečka přinášíme čtenářkám Ženy-in pravidelnou právní poradnu, zabývající se problémy, jejichž řešení vyžaduje pomoc právníka.

Napsala nám čtenářka Iris, kterou zajímá, jakou má šanci zrušit právo bývalého manžela na styk s nezletilou dcerou:

„Vlastní otec od 1,5 roku dítěte neplatí alimenty ani se o dítě nezajímá. Dceři je už šest let a žije se mnou v nové rodině. Zná pouze nového „otce“, s kterým teď žije a který se o ni stará.

Bojím se, aby se o ni její biologický otec nezačal po čase zajímat. Mám šanci jeho právo na styk s dcerou zrušit?“

JUDr. Jan KřečekJUDr. Jan Křeček radí: Paní Iris jsem informoval, že je možné podle paragrafu 27 odst. 3 zákona o rodině zakázat styk rodiče s dítětem v případě, že je to v zájmu dítěte.

Ve vaší situaci je proto třeba posoudit, do jaké míry je případný styk s otcem pro dceru v rozporu s jejími zájmy. To nejlépe posoudí psycholog.

Osobně si myslím, že podávat návrh na omezení, respektive zákaz styku otce s dcerou v okamžiku, kdy otec toto právo fakticky nevykonává, a ani nejeví zájem o jeho výkon, by mohlo být píchnutím do vosího hnízda a mohlo by dojít k tomu, že to otce vyprovokuje k vymáhání styku s dcerou.

Právo na styk s dítětem totiž nelze svazovat s povinností hradit výživné. Neplnění této povinnosti může být pouze podpůrným argumentem pro rozhodnutí styk s dítětem zakázat, neboť to naznačuje nezájem otce o dítě.

Nicméně samo o sobě to neznamená, že by se otec, který výživné neplatí, nemohl s dcerou stýkat.

Pokud byste chtěla otcovo právo na styk s dcerou omezit, případně zakázat, musíte k soudu – v jehož obvodě se vaše dcera zdržuje – podat návrh na omezení, respektive zákaz styku otce s dítětem.

Máte i vy nějaký právní problém? Řešíte rozvod či majetkové vypořádání? Vyhánějí vás z bytu nebo po vás chtějí nehorázné nájemné? „Nasekal“ exmanžel vaším jménem horentní dluhy? Obraťte se o radu na naši právní poradnu! Pište nám své náměty na „žhavá“ témata, která vás nejvíc „pálí“.

Konkrétní dotazy pak můžete směrovat přímo do sídla Advokátní kanceláře JUDr. Jana Křečka na adresu: Náměstí míru 15, Praha 2, PSČ 120 00, tel.: 222 518 733