S přicházejícím jarem a teplým  počasím nás to přirozeně láká více na zdravý vzduch do přírody. Každoročně jsme upozorňováni na nebezpečí, která nám s touto dobou přinášejí onemocnění přenášená klíšťaty, přesto případů nákazy rok od roku přibývá. Větší výskyt klíšťat je způsoben úbytkem jejich přirozených predátorů, jako jsou ještěrky, mloci…, tak i změnami v podnebí probíhající v posledních letech. Průměrná roční teplota narůstá, a vytváří tak dobré podmínky pro přežívání klíšťat. Kratší a mírné zimy vedou k tomu, že první onemocnění jsou zaznamenávána již na přelomu března a dubna.

Lymeskou borreliózu (LB) řadíme mezi antropozoonózy - infekční choroby přenosné ze zvířete na člověka. Ne každé přisátí klíštěte vede k přenosu onemocnění. Na rozdíl od klíšťové meningoencefalitidy neexistují ohniska nákazy, ale klíšťata jsou infikována plošně (kolem 8-12 %), i když jejich procento lokálně kolísá a může dosáhnout až 40 %! Rezervoárem onemocnění jsou v přírodě drobní myšovití hlodavci, srnčí a jelení zvěř. V podstatě mohou být infikována všechna teplokrevná zvířata vč. ptáků, ti pak mohou infekci roznášet na velké vzdálenosti. Z přenosu tohoto onemocnění jsou podezřelá nejen klíšťata vč. všech vývojových stadií, ale i jiné druhy krev sajícího hmyzu (mouchy, ovádi, komáři).

Jak byla nemoc objevena a proč byla takto pojmenována?

Klinické projevy odpovídající LB jsou poprvé popisovány v r. 1883. První zmínky o ,,lymské nemoci“ se datují do roku 1975, kdy byl poprvé, na upozornění matek z městečka Old Lyme a East Haddam na východním břehu řeky Connecticut v USA, zaznamenán větší počet výskytu kloubních obtíží u dětí, který měl nápadně sezónní charakter. Dalším šetřením se zjistilo v předchorobí je přisátí klíštěte s následnou kožní reakcí. Trvalo ještě 6 let, než se podařila izolovat z klíšťat spirocheta, později zařazená mezi Borrelie. Byla nazvána po svém objeviteli jako  Borrelia Burgdorferi. Tato borrelie pak byla izolována z krve, mozkomíšního moku, kůže i kloubní tkáně nemocných. Následně byly vypracovány i sérologické metody, které hrají i dnes rozhodující roli při rutinní diagnostice tohoto onemocnění. Pomocí speciálních technik bylo rozlišeno několik genoskupin: skupina B, burgdorferi (B.b), proti které je již vyvinuto účinné očkování, je prokázána pouze v Severní Americe. V Evropě a Asii se vyskytují jiné genoskupiny - Borrelia garinii (Bg) a B. afzelii (Ba). Japonští vědci izolovali novou nazvanou Borrelia japonica……..

Zdá se, že existuje souvislost mezi výskytem jednotlivých genoskupin a klinickým obrazem onemocnění. Americká Bb má větší tendenci k postižení pohybového aparátu. Bg spíše preferuje postižení nervového systému a Ba postižení kůže.

Onemocní každý, kdo je nakažen?

V populaci s vysokým výskytem nákazy je ve zdravé populaci častý výskyt protilátek proti boreliím v krvi. V Praze a Středočeském kraji má protilátky přes 30 % lidí. Tyto údaje ukazují na poměrně vysoký výskyt tzv. ,,bezpříznakových“ nákaz. Odhaduje se, že po bodnutí infikovaným hmyzem dojde u člověka k infekci ve 30-40 %, onemocní však jen asi 5 %. Přenos infekce z člověka na člověka není znám. Naopak z matky na plod v období časného stadia onemocnění, kdy se borrelie hojně vyskytují v krvi, je možný, neboť borrelie pronikají placentou.

Jak se onemocnění boreliózou projevuje?

Inkubační doba (doba, která uplyne od nákazy k projevům onemocnění) má značné rozpětí: od tří dnů až do několik let. Takto široké rozpětí je dáno tím, že LB, stejně jako syfilis (vyvolaná příbuznou spirochetou) může probíhat ve třech stadiích:

I. stadium s inkubační dobou 3 dny až 4 týdny je časná lokalizovaná infekce. Postihuje především kůži – zarudlý kruh se světlejším středem nejčastěji v místě přisátí klíštěte a postupně se šíří do okolí jako tzv. erythema migrans – nebolí, může lehce svědit. Objevuje se však jen v 50 % případů. Může být provázeno tzv. chřipkovitými příznaky – únava, bolesti hlavy, svalů a kloubů, horečka s třesavkou..

II. stadium má inkubaci 4 týdny až 3 měsíce. Dochází při něm k akutnímu zánětu různých orgánů jako CNS, srdce, kloubů, kůže,ledvin… Může se projevit jako modročervené zduření na ušním lalůčku či okolí prsní bradavky se zduřením příslušných mízních uzlin. Z neurologických projevů to může být bolest hlavy se ztuhlou šíjí, horečka, nevolnost, obrna lícního nervu, bolesti v zádech vystřelující do nohou někdy imitující postižení meziobratlové ploténky s asymetrickými poruchami citlivosti a hybnosti. Závažným je zánětlivé postižení zrakového nervu. Při těžším průběhu může dojít až k poruchám vědomí ve smyslu celkové schvácenosti nebo naopak nadměrné excitace. Objevují se poruchy spánku i chování. Srdeční obtíže mohou připomínat infarkt myokardu. Kloubní bolesti mají tendenci měnit místo postižení.

III. stadium je již chronického rázu, vzniká za mnoho měsíců až let. Vždy je třeba komplexního zhodnocení každého případu, zda se o borreliózu skutečně jedná. Může se projevovat vleklými bolestmi kloubů, chronickými kožními změnami... Neurologické pozdní příznaky někdy napodobují roztroušenou sklerózu, jindy předčasně vzniklou demenci, poruchy řeči, duševní poruchy, obrny nervů…. Toto stadium bývá srovnáváno s pozdními formami neurosyfilis.

Kromě klinického obrazu se diagnostika opírá o průkaz protilátek nejčastěji z krevního séra. V případě postižení nervového systému je třeba vyšetřit i mozkomíšní mok. Je možný i přímý průkaz spirochety elektronovým mikroskopem či jinými specializovanými metodami.

Jaké jsou možnosti prevence a léčby?

Léčba Lymeské borreliózy musí být vždy komplexní a je třeba s ní začít pokud možno co nejdříve. Vedle antibiotik se používá léčba ulevující od aktuálních obtíží. O délce léčby rozhoduje lékař, trvá většinou několik týdnů i měsíců. Nejlepší efekt je v počátečních stadiích onemocnění. Ve třetím stadiu, kdy již jsou orgány postiženy chronickým zánětlivým procesem, léčba pouze zastaví pokračování onemocnění, nevratné orgánové změny však nezmění.

V Evropě nemoc způsobuje více odlišných kmenů, a ty jsou proti očkovací látce z USA rezistentní. To komplikuje výrobu očkovací látky, na které však vědci intenzivně pracují. (Do dvou až tří let by měla být  k dispozici.)

Proto je třeba dbát především na ochranu před klíštětem. Nebezpečí infekce vzrůstá s počtem přisátých klíšťat a dobou jejich přisátí na kůži. Před přisátím klíštěte nás nejlépe ochrání přiléhavý oděv, na odkrytá místa použijte repelent. Klíště se nejčastěji dostává  na kůži těla ve štěrbině mezi kalhotami a obuví, dále leze směrem vzhůru do teplých a vlhkých míst.

Dobu přisátí je možno zkrátit pečlivou prohlídkou kůže po návratu z přírody. V případě přisátí klíštěte je třeba jeho okolí dezinfikovat běžnými dezinfekčními prostředky (Septonex, jodová tinktura…) a teprve poté odstranit. Ať už použijete kroutivých či kývavých pohybů, nedoporučuje se odstraňovat je holýma rukama, lépe je puužít např. pinzetu. V žádném případě odstraněná klíšťata nerozmačkávat mezi prsty! Stejná pravidla platí i při odstraňování klíšťat našim zvířecím mazlíčkům, při přetržení či rozmáčknutí klíštěte hrozí drobnou oděrkou nákaza i člověku.  

         

 

 

Použité zdroje:

Duniewicz M., Adam P.: Neuroinfekce

http://www.ihned.cz/index.php?p=000000_mail&article[id]=13039130&article[area_id]=

http://www.hzp.cz/main/clanek.php?id=635

   
Reklama