Ačkoliv jedenašedesátiletý Ludvík ze Zlínska žije relativně zdravě, ani cigaretu si nikdy nezapálil, nevyhnul se karcinomu krku. Když se dozvěděl diagnózu, na internetu si vyhledal, kolik lidí tím trpí a kolik jich přežívá, myslel, že si život raději vezme sám. „Tehdy jsem si říkal, že to udělám vlastní rukou a bez velkého předchozího utrpení, nenechám to na nemoci, kdy konci budou předcházet nesnesitelné bolesti,“ vzpomíná.

Sebevraždu si naštěstí rozmyslel. A i nemoc se daří léčit. Přitom stačilo, aby na nemoc přišel jen o trochu dřív. „Začalo to obyčejným škrábáním v krku, stejným jako při nachlazení. Protože nepatřím do žádné rizikové skupiny, nekouřím a nepiji nadměrně alkohol, nenapadlo mě, že by to mohlo být něco jiného než viróza. Přesto jsem se spíše shodou okolností než z vlastního rozhodnutí dostal k doktorovi v brněnské Fakultní nemocnici. Následná vyšetření karcinom včas odhalila. Kdyby se to tehdy nestalo, šířil by se bez dalších varujících příznaků a nic by mě už nezachránilo,“ dodává Ludvík.

Společnost About Face nedávno provedla na téma karcinom krku průzkum v sedmi zemích Evropy. Česko mezi nimi nebylo, nicméně podle odborníků výsledky korespondují s předpokládaným stavem znalostí v našem prostředí.

Průzkum byl proveden ve Francii, Německu, Itálii, Holandsku, Španělsku, Švédsku a ve Velké Británii. Zúčastnilo se jej 7 520 respondentů. Vyplynulo z něj, že většina lidí má jen mizivé povědomí o této nemoci a jejích projevech. A také to, že by i při příznacích dlouho otáleli s návštěvou doktora.

70 tisíc mrtvých Evropanů ročně

Výskyt tohoto typu nádoru celosvětově stoupá a v současnosti postihuje v Evropě 143 000 lidí. Každoročně zapříčiní úmrtí 68 000 Evropanů.„Je to šokující,“ komentoval výsledky průzkumu About Face primář Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Zdeněk Mechl. „Zabývám se nádory hlavy a krku již značnou dobu. Ve více než padesáti procentech případů přijdou pacienti na odborné pracoviště až s místně pokročilým nádorem. A to i přesto, že jsou tyto nádory dobře vyšetřitelné a mají specifické příznaky. Z toho vyplývá, že rizikové faktory a příznaky tohoto onemocnění nejsou veřejnosti dostatečně známy a jsou podceňovány. Nezbývá nic jiného než veřejnost opakovaně informovat a varovat,“ dodává Mechl.

O co tedy jde?

Karcinom hlavy a krku vychází z epiteliálních buněk (to jsou buňky pokrývající nebo lemující tkáně) rtů, dutiny ústní, nosu, vedlejších nosních dutin, hltanu, hrtanu, slinných žláz a místní lymfatické tkáně. Karcinomy těchto lokalit jsou spojeny s vysokou úmrtností a vyšším poměrem úmrtí k celkovému počtu nemocných než u karcinomu prsu, děložního hrdla nebo maligního melanomu. Nádory hlavy a krku jsou obtížně léčitelné zejména u těch pacientů, u nichž se diagnostikovaly již v pokročilých stádiích. U nemocných bývají přítomny i druhotné nádory a další choroby.

Příčiny vzniku nemoci:

Samozřejmě kouření a alkohol, ale také přílišné vystavování se slunečnímu záření a věk nad 40 let.

Léčba závisí na stadiu odhalení

Léčba karcinomu hlavy a krku závisí na stadiu a lokalizaci choroby i na celkovém stavu pacienta. Nemocný je léčen kombinací různých postupů zahrnujících chirurgické odstranění nádoru. U těch, u nichž není operační vyjmutí nádoru možné, se používá radioterapie buď samotná, nebo v kombinaci s chemoterapií, případně s novou cílenou biologickou léčbou, která cíleně ničí nádorové buňky.

K léčbě opakujícího se onemocnění, nebo když se vytvořily metastázy, mají lékaři k dispozici několik terapeutických postupů, a to včetně biologické léčby v kombinaci s chemoterapií zahrnující platinu. Biologická léčba představuje po třiceti letech výzkumů první výrazný průlom - od zavedení platiny do léčebného schématu - v terapii karcinomu hlavy a krku a pacientům přináší prodloužení doby přežití, resp. do progrese onemocnění. Léčit se dá, důležité ale je včas jej odhalit!

Zdroj: Yourcom, s. r. o. a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Myslíte si, že máte dost informací o karcinomu hlavy či krku a dalších podobných nemocech? Pokud nikoliv, je to chyba osvěty, nebo vašeho nezájmu?