Dnes má svátek Lucie. Oblíbené jméno mající svůj počátek v latinském slově lux, což značí světlo. Jeho nositelkou byla také svatá Lucie, uznávaná světice, patronka slepých a pomocnice při očních nemocech, ochránkyně švadlen a přadlen. A proč noci upije a dne nepřidá? To si přečtěte.

...když se ještě používal Juliánský kalendář, pranostika zněla „Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc“. Bylo to tím, že tehdy svátek Lucie skutečně vycházel na nejdelší den v roce. Po zavedení Gregoriánského kalendáře ale tato věta pozbyla smyslu. Vytvořila se tedy pranostika nová. 13. prosince totiž Slunce vychází stále o něco později, tedy u nás asi v 7h 50min a pokračuje to tak zhruba až do 1.ledna dalšího roku.
Zajímavostí je, že západ Slunce od tohoto dne ale nebude dříve (15:58hod). Setmění nastane další den o nějakou tu sekundu později. Jelikož Slunce sice začne zapadat později, ale stále ještě i později bude vycházet a ranní zpoždění východu bude větší, jak zpoždění západu, bude se den stále ještě zkracovat a proto tedy „noci upije, ale dne nepřidá“.

Proč je Lucie patronkou slepých a proč má svátek právě 13. prosince?

LuciePředchází tomu skoto až hrůzostrašná pověst.
Lucie se narodila se na Sicílii okolo roku 286 a ještě jako dítě tajně složila slib čistoty k Duchu svatému. Její matka Eutychie však o tom nevěděla a zaslíbila ji pohanskému mladíkovi. Po čase však matka vážně onemocněla. Lucie ji vzala ke hrobu Agáty v Katánii, kde se matka zázračně uzdravila. Vděčná matka vyslechla prosby své dcery a domluvený sňatek zrušila. Ženicha to však velmi popudilo a pomstil se Lucii tím, že ji za křesťanskou víru udal úřadům.

Lucie se od správce města se dozvěděla, že její nápadník na ní nejvíce miluje oči. Proto si je vyloupla a podala je správci se žádostí, aby je šlechtici předal. Do druhého dne se jí však zrak zázrakem opět vrátil. Panna Maria ji obdařila ještě krásnějšíma očima. Když pobouřený správce zjistil, že je prostoupena Duchem svatým, rozhodl se ji nechat zneuctít. Rozkázal, aby byla poslána do nevěstince. Bláhově si totiž myslel, že ji tak Duch svatý opustí. Přišli vojáci, aby Lucii odvedli. Nedokázali s ní však pohnout. Stejně tak neúspěšný byl i pár volů. Zlomit její vůli nedokázala ani žhavá pryskyřice, kterou jí lili na kůži. Než jí nakonec prokláli krk mečem, předpověděla pád císaře Diokleciána, proslulého zákazy proti křesťanům a povolení křesťanské víry.

Pro svou víru Lucie zemřela v pouhých 18 letech 13. prosince 304 mučednickou smrtí.
V 5. století byla prohlášena za svatou a vyhlášena patronkou města Syrakus.

Použitý zdroj: www.e-kniha.com

Čtěte také:

 

Reklama