Už pozítří v neděli zapálíme třetí svíčku na adventním věnci, upozorňující, že do Štědrého dne zbývá už jen deset dnů.

 

 

Ale ještě před tím – v sobotu – si připomeneme jiný významný „adventní“ svátek. Na 13. prosinec totiž připadá svátek svaté Lucie.

 

Kým byla?

Svatá Lucie se narodila na Sicílii v Syrakusách okolo roku 286.

Ještě jako dítě tajně složila slib čistoty. Její matka Eutychie o tom nevěděla a zaslíbila dceru pohanskému mladíkovi.

Po letech však již stará žena vážně onemocněla, ale před smrtí ji zachránila právě její dcera Lucie, která ji odvedla ke hrobu svaté panny a mučednice Agáty do Katánie. Tady se stařenka zázračně uzdravila.

Vděčná matka pak vyslyšela prosby své dcery a domluvený sňatek zrušila.

To ovšem velmi popudilo ženicha, protože se tak rozplynula vidina pohodlného života po boku bohaté manželky a Lucii se pomstil tím, že ji jako křesťanku udal úřadům. Byla to éra vlády císaře Diokleciána, proslulého pronásledováním křesťanů.

Lucie byla vržena do žaláře a krutě mučena. Přesto vytrvala. Pro svou víru zemřela Lucie mučednickou smrtí 13. prosince roku 304.

 

V českých zemích navštěvoval vesnické chalupy o svátku sv. Lucie průvod masek, které vedla dívka převlečená za sv. Lucii.

V každém kraji vypadaly „Lucky“ trochu jinak. Byly zahalené do bílých plachet, na tváři měly ptačí masku s velkým zobákem, kterým se dalo i klapat. Jinde masce stačil pomoučněný obličej.

Tento den byl ženským svátkem a všude platil přísný zákaz předení lnu. Neposlušné přadleny Lucie trestala metlou. Lucky také kontrolovaly, jak je uklizená domácnost, a trestaly děti, které se v době adventu nepostily.

 

Ve skandinávských zemích zase pořádají průvod Lucií, nositelek světla, nesoucích na hlavách zapálené svíce.

 

Lucie = nebeské světlo

Jméno Lucie je odvozeno od latinského slova „lux“, což znamená světlo.

Se svátkem sv. Lucie se pojí i stará pranostika, která tvrdí, že „svatá Lucie, noci upije“. Ta vznikla v době platnosti juliánského kalendáře, kdy 13. prosinec byl termínem zimního slunovratu, tedy nejkratším dnem v roce.

Po zavedení gregoriánského kalendáře v roce 1582 došlo k přesunu zimního slunovratu na 21. prosinec. Lidová moudrost tak přestala platit a pořekadlo se rozrostlo o dovětek: „Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá!“

Reklama