Tedy, bude to náklad, ale slíbila jsem vám to.

Tak napřed životní číslo.

Životní číslo získáme součtem celého data narození:

narození: 25.8.1977

postup 2+5+8+1+9+7+7=39=3+9=12=1+2=3

Životní číslo tohohle člověka je 3

Tady je charakteristika

 Jedničce vládne Slunce. Lidé s tímto životním číslem bývají silní, velkorysí a mají obrovský potenciál, který se snaží využít. Jsou hřejiví a vitální. Často nepřemýšlí, jestli mají dostatek prostředků na dosažení některých cílů. Jsou to ale optimisté a věří v úspěch. Často jej také dosahují. Jejich chybou bývá neschopnost se přizpůsobit a nemají rádi autority. Oni chtějí být autoritami. Vcelku jsou ale oblíbení. Jedničky také těžko dokáží šetřit. Chtějí si to užít. Nebezpečím a nepříjemnou komplikací je u některých jejich horoskop, který nakloněn špatným směrem umí udělat z jedničky nadutého všeuměla, který si nevidí na špičku nosu a nosí se jako pětka do záložny. Většinou jde ale o milé lidi s hřejivou energií. Inu, Slunce umí i pálit. Klíčové slovo jedniček je radost.

Dvojkám vládne Měsíc. Lidé narození pod Lunou jsou citliví, až přecitlivělí. Ve své empatii umí jít tak daleko, že mohou trpět s druhými. Současně mají sklon k depresím a stahování se do ústraní. Vlastně lze říci, že jejich přednost, tedy schopnost vcítit se, je i jejich velkým problémem. Iluzorní nahlížení na druhé a rozplývání se ve snech a citech se nemusí vždy sejít s realitou, což dvojky vyčerpává. Naproti tomu mají cit pro umění, hudbu. Nevadí jim pracovat v týmu. Raději vyčkají a pak reagují. Mají velikou potřebu domova a citů. Jejich „tvář“ bývá dvojí. Jejich změny nálad pověstné. Nebezpečím při špatné konstelaci je pak úplný odklon od reality, chorobná lhavost nebo dispozice k alkoholu a jiným prostředkům pro navození „iluzí“. Klíčové slovo cit.

Trojky jsou pod vládou Jupitera. Jsou to lidé, jejichž záběr jde hlavně do šířky. Mají zájem o vše a všechno by rádi poznali. Jejich znalosti bývají všeobecné, leč často jdou jen po povrchu. O všem vědí něco, ale o ničem všechno. Jsou dobrými společníky a baviči. Málo odpočívají. Mají pocit, že lze stihnout všechno, a protože to fakt nejde, bývají nedochvilní. Naproti tomu umí geniálně vysvětlovat a komunikovat, takže jim to většinou odpustíme. Vynikají silou prosadit se. Ctí svobodu, ale často jí málo dopřejí druhým. Věci berou s nadhledem. S trojkou se člověk zasměje, nenudí se, ale často na ni čeká. Trojky jsou dobrými podnikateli, protože slučují intelekt a rychlé rozhodování. Mají čich pro obchod. Trojky často mluví o štěstí.

Uran. Člověk čtyřka je takový zásadový, ambiciózní dříč. Může působit samolibě a chladně. Čtyřka je mentor a dobře počítá. Jsou to jedinci spolehliví, zarputilí a pečliví. Jejich chybou bývá neschopnost se uvolnit a být spontánní. Neustále kontrolují své chování a málokdy překročí zákon. Doma jsou upovídaní, pozorní, ale rádi určují pravidla. Čtyřky se velice často se ctí zhostí role veřejného činitele či správce nebo vůdce více osob. Najdeme zde starosty, ombudsmany i našeho současného prezidenta. Klíčové slovo je povinnost.

Merkur. Pětka je takový všudybýlek, který neposedí. Je výtečný pozorovatel, ale špatný posluchač. Například děti pětky mají rády krátké pohádky… často dořeknou větu za vás, protože už mají názor a nechce se jim čekat. Jejich myšlení je rychlé stejně jako pohyby. Nechybí jim šarm a mají smysl pro humor a různé uličnické vtípky. Milují nevyzkoušené věci. Jsou hovorní a vyhovuje jim práce v komunikaci s veřejností. Jestli někdo vymámí z jalové krávy tele, pak je to pětka. A pokud ne – kráva jí ho alespoň slíbí, pro jejich neuvěřitelnou přesvědčovací schopnost. Mají úžasnou vůli žít a velice rychle jim to myslí. Klíčové slovo je poznání.

Venuše. Lidé narození s životní šestkou jsou lidé Venuše. A ta je planetou lásky, tělesných požitků, krásy a všeho, co lze nazvat smyslovým potěšením. Bytostně potřebují být milováni a milovat. Potřebují harmonii a do jisté míry také obdiv. Musí mít pocit, že jsou oblíbení. Milují umění, dokáží na sebe strhnout pozornost a vyzařují příjemnou atmosféru. Svou sebestředností bývají roztomilé, protože postrádají zahrocení a dojem samolibosti. Často hovoří o lásce a milují romantické filmy. Peníze pokládají za důležité, protože jejich smysl pro krásu podporuje krásné věci. A ty jsou často drahé. Oblékají se nápaditě, ale se vkusem. Milují jídlo, masáže a vybranou společnost, jíž bývají ozdobou. Klíčové slovo je láska.

Neptun. Tak jako je tajemný a snový Neptun, takové jsou i sedmičky. Mají hluboký vhled do věcí. Jejich nadáním je pronikat do věcí. Jejich častou chybou absolutní odklon od reality. Alkohol je pro tyto lidi metlou, stejně jako jiné prostředky pro navození změněného stavu vědomí. Mají vynikající fantazii, soucit a jsou intuitivní. Sedmičky bývají umělci, výtvarníci, herci, básníci, spisovatelé sci-fi apod. Jejich nadání si ale musí někdo povšimnout. Málokdy se totiž dokážou prosadit (pokud nemají nějaký jiný, silný aspekt). Sedmička velí fantazii, snům, vizím a nápadům. Její projev bude nenásilný a jakoby zasněný. Klíčové slovo je vize.

Saturn. Osmička je mocenské a karmické číslo. Tito lidé vynikají silou vůle a inteligencí. Neradi se podřizují druhým. Pokud tak osmička učiní, musí ona sama takového jedince pro něco obdivovat nebo jej uznat za hodného jejího zájmu. Osmičky kontrolují všechno a všechny, i sebe. Mají rychlé uvažování a brilantní úsudek. Jsou náročné. Jejich vztahy jsou komplikované. Druhého si potřebují vážit, obdivovat a ctít, aby ho byli schopné milovat. Pokud najdou takový protějšek, lze se na ně i spolehnout, dokud obdiv trvá. Lidé osmičky jsou sice rozenými vůdci, ale lze s nimi vyjít, pokud jim dáme prostor. Rádi pomáhají druhým, protože jsou přesvědčeni, že každý má právo na hezký život. Na své přátele nedají dopustit. Uznávají hodnoty. A to jak hmotné, tak i duchovní. Tito lidé jdou do maxima a málokdy cokoli vzdají. Jejich potenciál je snadno viditelný. Vždyť položte osmičku a jste v nekonečnu. Ostatní je často žádají o pomoc, protože zpravidla neventilují své problémy, a tak působí jako úspěšní, schopní a pevní lidé. Klíčové slovo je vůle.

Mars. Mars je planetou války. Ne že by snad lidé s životní devítkou byli válečníci a dobyvatelé, ale jejich projev může na druhé působit agresivně. Mají vyvinutý intelekt a schopnosti, které cíleně využívají. Dokážou pro své záměry výtečně strhnout a někdy i využít ostatní. Devítka je člověk všestranně nadaný a expanzivní. Nadto je spravedlivý a ochotný pomoci. Potřebuje činnost, která se neopírá o pomoc druhých. Oni sami jsou přece těmi, kdo je tak často žádán. Bude-li takový člověk například učitel, bude to pedant, který ale pokud zhodnotí, že to má smysl, bude i zadarmo učit žáka, jehož talent okamžitě rozpozná. Děti devítky se umí dívat tak zkoumavě a přemoudřele, že rodič je někdy podvědomě nucen přehodnotit a překontrolovat obsah svých slov. Názor devítky je „vždy“ jediný správný a neradi jej opouštějí. Devítka je nejlepší stratég ze všech čísel. V Tarotu je devítka poustevník. To celkem hovoří samo za sebe. Mají sarkastický humor a jsou například osmičkami stejně dobře obdivovány, jako nenáviděny. Nesmí si totiž konkurovat. Klíčové slovo devítky je proniknutí.

Jedenáctky stojí samostatně a nemají vládnoucí planetu. Jsou to dvě Slunce vedle sebe. Jedenáctka je karmické číslo. A to jak v dobrém, tak ve špatném. Má velikou sílu. Slunce může být hřejivé i spalující. Je to těžké číslo a znamená vždy něco důležitého. Tak jako je Slunce životadárné, může být i zhoubou. Jsou to lidé vynikající silou ducha i těla. Nic není u nich jen tak. Buď je něco hodně špatné, nebo hodně dobré. Jde o extrém. Když pominu karmické negace tohoto čísla, mělo by se jednat o lidi, kteří dosahují vysokých met, a to ještě navíc zcela samozřejmě. Lidé a vlastně všechno jim jde z cesty. Jsou velmi vůdčí. Vyjadřují své pocity bez problémů a neuznávají obecná tabu. Okamžitě a velmi dobře umí rozpoznat dobré od špatného. Jedenáctku poznáte snadno. Něco jí vyprávějte a první, co vám sdělí, bude, kdo udělal v daném příběhu jakou chybu a co měl dělat. Dost pravděpodobně to také bude i pravda. Faktem a smůlou současně je, že jedenáctka jaksi automaticky očekává stejné kvality a schopnosti i u druhých a velmi nesnadno chápe něčí nedostatky. Je velkým kritikem, což je jí vyčítáno. Celkem oprávněně. Vždyť lidé jsou různí. Klíčová slova jsou také dvě. Moc a soud.

Je číslem dokonalosti a završení – vlastně jsou to dvě jedenáctky. Tito lidé jsou lidmi vyzařujícími dokonalost a harmonii ve všech oblastech. Často jsou na něco geniální. Mají rozšířené vnímání a všestranný intelekt. Jejich chybou může být pocit, že se už nemusí nic učit. Svých vlastností jsou si vědomi a jejich úsudek i hodnocení druhých jsou bezchybné. Zpravidla ale své názory nikam netlačí a někdy je ani neventilují. Sami působí neskutečně zranitelně a třeba taková osmička bude mít dojem, že tuhle éterickou bytůstku, která se támhle vznáší, musí okamžitě zachránit a ochránit, neb není schopna samostatné existence. Omyl! Jen klame tělem. Mnoho dvaadvacítek žije zcela odlišným životem od druhých, protože všechny jeho polohy si vlastně už prošla. Najdeme je stejně dobře u malířského stojanu jako na úplném okraji společnosti či s nějakou odlišností. S tímto číslem se ale často rodí i autisté a lidé duševně jiní. Dvaadvacítek je málo! Karmicky to není divné, protože klíčové slovo zde je dokončení. 

Numerologie jména je trochu složitější, ale jestli si chcete večer hrát…

 

Tady máte tabulku.

t

A teď co sní?

  • Písmena svého jména rozdělte na souhlásky, z nichž vypočítáte číslo projevu.
  • Samohlásky a jejich numerický součet vám dají číslo srdce.
  • Zredukovaný součet těchto čísel (projevu a srdce) vám později poslouží jako číslo osudu.
  • Zredukovaný součet životního čísla a čísla osudu vám dá číslo směru.

POZOR 11 a 22 se již dál neredukuje – stojí samostatně.

  • Číslo projevu napovídá, jak se jevíte ostatním.
  • Číslo srdce odhaluje vaše skryté pocity.
  • Číslo osudu ukazuje, jak se vypořádat se záležitostmi života.
  • Číslo směřování je výrazem vašeho životního cíle a karmy.

Číslo projevu

Číslo 1: Tito lidé působí sebevědomým dojmem, i když se tak zrovna necítí. Jsou to přirozené autoritu, které v každé situaci tíhnou k vůdcovství. Jsou dobří kamarádi a užiteční v nouzi, také jsou důvěryhodní a věrní.

Číslo 2: Tito lidé milují harmonii a mír s ostatními, proto je těžké opětovat jejich city. Oni touží po absolutní dokonalosti ve vztahu, která není možná, to vede k přehnané kritičnosti a rozjímání nad tím, jaký by život mohl být… Naučte se ovládat své emoce a důvěřovat ostatním.

Číslo 3: Lidí, kteří jsou ve společnosti středem pozornosti, protože chtějí upoutat pozornost. Jsou zábavní společníci, ale někdy působí vychloubačským dojmem. V soukromí jsou ale velmi osamělí.

Číslo 4: Vyjeté koleje a zvyky, v tom si libují lidé s číslem 4. Jsou spolehlivými přáteli a spolupracovníky. Neradi přijímají nové myšlenky. Podaří-li se někomu získat jejich uznání, můžete si být jisti jejich přízní, ne však v případě morálních nedostatků. S penězi nakládají opatrně až lakotně.

Číslo 5:Zvídaví a učenliví jedinci se širokým polem zájmů, obvykle slouží za zdroj důvěryhodných informací, které někteří pokládají za klepy, jiní za seriózní zprávy. Vždy přitahují pozornost. Snažte se z jejich společnosti vytěžit co nejvíce, zřídka totiž setrvají na jednom místě déle.

Číslo 6:Tyto osobnosti jsou většinou populární a mají rády boj ostatních o svou přízeň. Přitahují je světlé stránky života, často chodí do kina, divadla nebo pěti hvězdičkových restaurací, nejlépe s okouzlujícím doprovodem. Málokdy provokují hádky.

Číslo 7: Tito lidé bývají mylně pokládáni za upjaté či naopak lehkovážné, ale kdo se pokusí k nim proniknout, zjistí, že jsou velmi přátelští. Zajímají se o filosofii či okultismus. Velmi rádi studují, až se mnohdy zdá, že mají jisté vrozené znalostí. Jestliže je rozvinou, mohou sami později učit ostatní.

Číslo 8: Tito lidé touží po popularitě, ale neměli by být tak panovační a nároční. Díky své velké energii se dobře uplatňují v byznysu, jejich cíl občas představuje co největší kupa peněz. Mají velké vlohy pro týmovou práci.

Číslo 9: Velmi přitažliví lidé, kteří nemají ani tak fyzickou krásu, jako krásu svého ducha. Milují svobodu a nezávislost, a proto je těžké připoutat je k jednomu místu. Často také zapomínají na schůzky. Obvykle jsou čestní a pravdomluvní, někdy až neomaleně otevření, takže od nich neočekávejte žádné pochlebování.

Číslo 11: Idealisté, kteří se rádi dohadují. Jestliže jste na jejich straně, je vše v pořádku, nesouhlasíte-li s nimi, pak se mohou stát hrozivými nepřáteli. Je těžké se k nim přiblížit. Lidé se obvykle v jejich přítomnosti cítí nesví.

Číslo 22:Lidi s tímto vládnoucím číslem obklopuje aura nevinnosti, díky níž jsou velmi přitažliví a půvabní. Ostatní se mylně domnívají, že by jim měli poskytovat ochranu, ačkoli se jedná o osoby, jež se dokáží vyznat v každé situaci a v každém člověku. Jsou vyhledávaní jako společníci, kteří umějí užívat života.

Číslo srdce

1:Mají úžasný elán, sledují neochvějně svůj cíl a jen zřídka od něčeho opouštějí. Mohou však být upjatí a hluší k radám ostatních. V lásce berou city druhých jako samozřejmost. Měli by se sami více projevovat.

2: Tito lidé bývají citliví a velmi zranitelní. Touží po spolehlivých vztazích a dokáží pro ně udělat cokoli. Jsou vlídní, starostliví a ohleduplní, což z nich činí ideální léčitele. I když tuto schopnost nerozvinou, pouhá jejich přítomnost mívá uklidňující účinek.

3:Tito lidé jsou věční optimisté, kteří stále doufají v lepší budoucnost. Je těžké nerušit jejich neochvějné přesvědčení, že život má smysl a cíl a že námaha se na konec vyplatí. Mají smysl pro humor a umí zvednout pozvednout náladu, dokáží dodat svým blízkým odvahu.

4:Lidé, kteří milují soukromí. Pozornost ostatních je dovádí do úzkých, ale jsou šťastni v kruhu rodiny, kde život běží v souladu se zažitým řádem. Jejich domov bývá uklidňující a přitažlivý.

5:Tito lidé se zabývají mnoha různými obory, ale nejraději studují v soukromí. V milostném životě jsou nestálí, mají mnoho přátel a známých a jejich domov se stává místem setkání takovýchto lidí. Uspokojení jim přináší neustálá výměna myšlenek a názorů s ostatními.

6: Lidé s 6 milují chválu a uznání, taky se proto, aby chvála byla zasloužená snaží udělat všechno. Pečují o blaho ostatních, jsou dobrými rodiči a partnery, ale neomezují se jen na rodinu.

7: Tito lidé bývají považováni za podivíny, kteří o samotě bádají nad smyslem života. K jejím vášním patří hudba a četba. Jen málokdy navazují milostné vztahy. Jestliže se o to pokusí, končí známost obvykle fiaskem.

8: Lidé, kteří si libují v úspěchu a bohatství. Dostanou se do nesnází, neustále se na něco stěžují. Líbí se jim role hlavy domácnosti, za každých okolností jsou mimořádně spolehliví. Měli by se naučit, jak se uvolnit.

9: Zruční lidé, kteří se zajímají o mechanickou stránku fungování věcí. Vyplatí se zavolat je v případě jakékoli poruchy. Potíže jím přináší jejich hloubání nad vztahy, protože na partnerech vidí jen chyby. Jen stěží ovládají svůj neklid.

11: Velice zásahoví lidé, kterým dělá potíže reagovat na náhlé změny. Vnitřní přesvědčení, že jejich poslání je vnést do světa řád, je stále nutí za něco bojovat. Ovládají je nutkání, často nerozumějí sami sobě a jsou schopni opustit domov a rodinu.

22: Lidé,kteří si připadají velmi výjimeční a věří, že jejich názor je vždycky správný. Chtějí žít v míru a souladu, čehož také jako příjemní lidé dosahují. Nebezpečí pro ně představuje soukromé snění bez vynakládání úsilí. Mívají větší schopnosti než ostatní, je však pravděpodobné, že je nevyužijí.

Číslo osudu

1: Vůdci, kteří potřebují ovládat své okolí a odmítají pracovat v podřízeném postavení. Daří se jim v povoláních, kde mohou uplatnit své tvořivé a umělecké vlohy. Doma mívají hlavní slovo. Nejšťastnější jsou ve velkých rodinách, kde udílejí příkazy mnoha lidem.

2: Lidé dvojky působí chladným a soustředěným dojmem. Nejlépe jim vyhovují zaměstnání, kde je třeba něco posuzovat. Jestliže někdo zkříží jejich plány, tak se uzavřou. Spory často vyhrávají díky své zarputilosti. Takto se chovají i v osobním životě, k blízkým někdy přistupují přehnaně ochranářsky

3: Lidé s číslem 3 touží po úspěch a často jej dosahují. Přitahuje je kariéra ve veřejných službách, dokáží kolem sebe šířit spokojenost. V osobním životě se obávají polapení do osidel rodinného života.

4: Lidé s číslem 4 jsou pracovití, vynalézaví a vyhovuje jim postavení zaměstnance, jen málo kdy tráví čas klábosením. Bývají také starostliví, ale nemají rádi vytváření trvalých vztahu, proto si raději pořizují domácí zvíře.

5: Těmto lidem vyhovuje jim proměnlivé zaměstnání, zejména obnáší-li komunikaci s veřejností. V osobním životě často dávají přednost svobodě před vážnou známostí. Někteří mají nutkání cestovat a nakonec se usazují v místě daleko od svého rodiště.

6: Mnoho lidí s číslem 6 si často si vydělávají tím, že ostatním dělají radost (ošetřovatelka, kadeřnice, herec). S penězi zacházejí opatrně a obratně, jestliže založí vlastní firmu, mívají úspěch. V osobním životě jsou ale netolerantní a bez rozpaků umí ukončit vztah.

7: Lidé, kteří usilují o lepší svět. Věří, že lidé by si měli pomoci především sami, což z nich činí vynikající učitele. Při práci se sociálně slabými nebo tělesně postiženými postupují překvapivě otevřeně a prakticky. Pokud partneři příliš nezasahují do jejich soukromí, bývají vztahy s nimi uspokojivé.

8: Jedinci s organizačními schopnostmi, schopnostmi pracovat v politice nebo místní správě. Tito lidé potřebují ovlivňovat své prostředí a tvrdě pracují, aby se udrželi na vrcholu, a to mnohdy na úkor rodinných vztahů.

9: Lidé, kteří umí rychle najít řešení zdánlivě neřešitelného problému. Na pomalé jednání ostatních reagují netrpělivostí a kritickými poznámkami. Mají rádi změny a chtějí vyzkoušet vše, co život nabízí. Když někdo získá jejich náklonnost, může se na ně spolehnout i v těch nejtěžších časech.

11: Tito tvořiví lidé mívají potřebu předat lidem poselství a nejlépe jim vyhovuje práce v oblasti módy, filmu, v televizi nebo v nějakém vydavatelství. Dokáží ovlivnit masy. Je třeba, aby svou moc používaly rozumně, protože ostatní je poslouchají.

22:Lidé s tak mocným číslem jsou zrozeni pro vyniknutí v každé společnosti. Umí se rychle dostat ze dna na vrchol. Neměli by podléhat uspokojení, nebo o své nikoli zanedbatelné úspěchy přijdou.

Číslo směřování

Číslo 1:

Vlastnosti: nadvláda, síla, kontrola, sebeuplatnění, zasvěcení, tyranie, arogance, uvědomění, nepřátelství, nezávislost, frustrace, autorita, optimismus, pesimismus, tolerance, sebedůvěra, sebeúcta, tvořivost, přizpůsobivost, srdečnost, sláva, sebezveličování

Číslo 2:

Vlastnosti: emoce, výchova, soudržnost, pasivita, nálady, pocity, citlivost, reakce, obavy, plachost, podvádění, paranoia, vlídnost, stálost, opatrnost, kompromis, poklid, mučednictví, přizpůsobivost, spolupráce, rovnováha, přesvědčování, uvažování

Číslo 3:

Vlastnosti: expanze, veselost, výstřednost, nadřazenost, chlubivost, chvála, znalost, rada, domýšlivost, marnotratnost, pokrytectví, netolerantnost, chtivost, entuziasmus, vyrovnanost, dokončení, osobnost, závist, horlivost, radost, smělost, realismus, výmluvnost, štěstí

Číslo 4:

Vlastnosti: vytrvalost, spořádanost, rozhodnost, věrnost, důvěra, samolibost, úcta, odolnost, solidnost, nepružnost, útlak, tradice, rutina, váženost, opatrnost, domáckost, zdatnost, bezpečí, oddanost, pevnost, strnulost, houževnatost, moralizování, úspornost, práce

Číslo 5:

Vlastnosti: zvědavost, komunikace, důvtip, prodávání, inteligence, pohyb, nesourodnost, nestálost, nedbalost, proměnlivost, různorodost, humor, myšlenky, učení, upřímnost, čestnost, genialita, výmluvnost, neklid, plynulost, vynalézavost, zručnost, přizpůsobivost, obratnost

Číslo 6:

Vlastnosti: harmonie, rovnováha, šarm, spokojenost, pochopení, sobeckost, lenost, materialismus, shovívavost, panovačnost, nenasytnost, cynismus, bezstarostnost, porozumění, umění, blahobyt, poctivost, soucit, upjatost, krása, ocenění, uspokojení, popularita

Číslo 7:

Vlastnosti: mystika, dokončení, idealismus, vnímání, iluze, klamání, představivost, svádění, únik, zmatení, podvody, osamělost, rezervovanost, nereálnost, metafyzika, hledání, tvořivost, vize, slitování, poklid, poslání, soukromí, pokání, sebezapření

Číslo 8:

Vlastnosti: ambice, úsilí, odhodlání, odolnost, vytrvalost, izolace, samota, žádostivost, materialismus, praktičnost, vůdcovství, dozor, zaujatost, kontrola, detaily, zodpovědnost, úspěch, síla, náročnost, závist, nutkání, spolupráce, rozmrzelost, zanedbání, konvenčnost

Číslo 9:

Vlastnosti: čin, elán, svěžest, vitalita, energie, neklid, agrese, nedšení, počátek, soutěž, spěch, neohroženost, výzva, prudkost, přitažlivost, magnetismus, nespolehlivost, čestnost, strohost, analýza, podnikavost, originalita, konstruktivnost, duchapřítomnost

Číslo 11:

Vlastnosti: moc, síla, elán, odvaha, projev, inspirace, rozhodnost, obdiv, úcta, ustrašenost, idealismus, zásady, věrnost, vliv, tvořivost, vemlouvavost, přesvědčení, víra, podpora, fanatismus, nadřazenost, pragmatismus, chápavost, reformy

Číslo 22:

Vlastnosti: dokonalost, uspokojení, naplnění, znalost, pochopení, osvícení, lenost, nevinnost, moudrost, dosažení, uskutečnění, uvědomění, mistrovství, představivost, lidskost, soustředěnost, sny, lhostejnost, diplomacie, cíl, rovnováha, nerovnováha


Numerologie je vyčerpávající. Ovšem pro váš běžný život doporučuji přihlédnout u zkoumání člověka nejvíc ke slunečnímu znamení a životnímu číslu. Kombinace toho vám řekne až dost.

Přeji příjemný zbytek dne.

Zmiňovaný zázrak od VICHY letí za Libi: Napoprvé a krátce

Gratuluji Ti!

Reklama