6061b7a9b23b4cl.jpg
Foto: Shutterstock

Část rodičů považuje srknutí piva svým potomkem za roztomilé, jiní to dělají proto, aby se jejich děti v budoucnu takzvaně neutrhly ze řetězu. Chtějí, aby si první zážitky s alkoholem odbyly pod jejich dohledem.

Studie zveřejněná v magazínu Drug and Alcohol Dependence se zaměřila na necelých pět tisíc dětí ve věku od devíti do jedenácti let. Z tohoto počtu se 22 % přiznalo k tomu, že jim rodiče občas dají usrknout trochu alkoholu. Nejčastěji dostávaly pivo a dával jim ho otec.

Děti, které měly možnost alkohol ochutnat, ho vnímaly pozitivněji s ohledem na jeho účinky. Shodly se na tom, že dospělí jsou díky němu uvolněnější a lépe se baví. Přisuzovaly mu tedy pozitivní vliv na život.

Autoři studie před podáváním alkoholu dětem varují. Prý to vede k jeho normalizaci a do budoucna to u dětí může vyústit i v nadměrné pití. Doporučují vést s dětmi dialog o pozitivních, ale i negativních vlivech alkoholu na člověka a o důležitosti jeho konzumace s mírou.

Reklama