Antický svět jako by patřil mužům. Ženám období starověku historikové příliš pozornosti nevěnují. K těm několika málo známějším patří bezesporu první císařovna Livia Drusilla, žena velmi inteligentní, krásná a nesmírně ctižádostivá. Běda ale tomu, kdo si ji znepřátelil či zkřížil cestu jejím plánům. To potom prý neváhala jít přes mrtvoly a to doslova…

Livia Drusilla (58 př. n. l. – 29 n. l.) pocházela z bohaté a velevážené rodiny senátora Claudia, který zahynul na bitevním poli, když bylo Livii šestnáct let. To už byla rok vdaná – z otcovy vůle - za svého čtyřicetiletého bratrance Tiberia Claudia Nerona. Tomu brzy po svatbě porodila syna – budoucího císaře Tiberia. Podle soudobých historiků byla mimořádně krásná, dokonce prý jedna z nejkrásnějších tehdejšího světa!

V manželství moc spokojená není. Dovede se však mistrně přetvařovat. Když se na jedné společenské akci seznámí s Oktaviánem, adoptivním synem zavražděného Caesara, vycítí svou šanci. Tento muž to daleko dotáhne! Co na tom, že je vdaná a navíc znovu těhotná! Ženatý je i Oktaviánus, dokonce podruhé a jeho žena čeká dítě – Julii, Oktaviánova jediného potomka. Byl to na tu dobu v Římě poměrně velký skandál, navíc žijí spolu „na hromádce“ ještě před rozvodem.

Livia Když Livia porodí svého druhého syna a ona i Oktaviánus se rozvedou, jejich sňatku už nic nebrání. Dochází k němu v roce 37 př. n. l. a manželství se jeví jako šťastné. Instinkt Liviu nezklame. Po deseti letech manželství se stává Oktaviánus císařem známým pod jménem Augustus a Livia jako jeho žena nejvlivnější ženou v říši.

Chytře na sebe neupozorňuje, o manžela se vzorně stará, šije mu dokonce šaty, sama neprovokuje žádným luxusem, šperky nenosí, žije skromně. A císař to oceňuje. Plně jí důvěřuje a navíc se s ní o mnohém radí. Je naivní, miluje ji. Vůbec si neuvědomuje, jak s ním Livia obratně manipuluje a že vlastně nevědomky plní její rozkazy. Tehdy se říkalo, že Augustus vládne Římu a Livia Augustovi…

Livia šikovně prosadí, aby důležité posty zastávali její příznivci, a její nepřátele v lepším případě čeká vyhnanství. V jedné otázce se ale Livia s ním nemůže shodnout. Kdo bude jeho nástupcem?

Ač se snaží sebevíc, společný potomek nepřichází. Proto by Livia ráda, aby se příštím císařem stal její prvorozený syn Tiberius a je ochotná pro to udělat cokoli. Jenže Augustus ho kategoricky odmítá. Údajně se s Tiberiem dvakrát zrovna „nemuseli“. Má jinou představu. Přeje si, aby jeho nástupce pocházel z jeho rodiny. Jako první přichází v úvahu Marcellus, syn jeho sestry a zároveň manžel jehodcery Julie. Jenže ten za záhadných okolností v pouhých dvaceti letech náhle umírá.

liviaJedna překážka je odstraněna. Teď jen prosadit, aby se Julie provdala za Tiberia. To se ale Livii nepodaří! S ovdovělou Julií se ožení Augustův přítel Agrippa. To se Livii vůbec nelíbí. Agrippova rodina je totiž známá svou plodností. Ostatně Julie Agrippovi porodí během desetiletého manželství pět dětí, z toho tři syny. A ti všichni znamenají pro Tiberia, tedy vlastně pro Livii a její plány, problém.

Jenže v následujících letech dojde opět k záhadným úmrtím. Nejdříve umírá Agrippa, poté jeho dva starší synové. Augustus má tedy v roce 4 n. l. už jen jediného vnuka Agrippu Postuma, kterého adoptuje, a zároveň s ním ale i Tiberia. Ten se totiž stává třetím manželem Augustovy dcery Julie. Konečně má Livia na dosah to, po čem celý život touží, tedy prosazení svého staršího syna (mladší mezitím zemřel) na trůn. Agrippu Postuma obviní z přípravy spiknutí a zařídí, aby šel do vyhnanství.

Postupně ale začíná Livia ztrácet důvěru svého manžela. Povídá se o ní ledacos… A Augustus na sklonku začíná pochybovat i o tom, že jeho poslední vnuk proti němu připravoval spiknutí, a tak ho navštíví. Dozvídá se od něj zajímavé věci. Jenže Livia má špehy všude a o návštěvě se dozví. Brzy záhadně umírá i tento poslední Augustův vnuk. Augustus je přesvědčen, že za těmito záhadnými úmrtími stojí Livia. Nemá sice důkazy, ale pátrá po nich. Livia ho raději předejde. Při procházce po zahradě ho pobídne, aby si natrhal čerstvé fíky. Ty ale byly natřené prudkým jedem… V roce 14 n. l. se z Livie stává truchlící vdova. Manžela přežila o plných patnáct let.

Zdroj fotek wikipedia.org

 

Na našem webu jste si mohli přečíst:

Reklama