Portugalsko je jedním z nejstarších národních států v Evropě. Naleznete tu významné historické památky, archeologická naleziště, která vyprávějí o způsobu života a zvycích před stovkami let.
Navštívit tu můžete zbytky maurských osad - Maurský vliv byl zde naprosto nepopiratelný - a středověké pevnosti a hrady. Najdete tu také stavby z období gotiky, ze 17. a  18. století. Stojí tu luxusní, obrovské paláce, překrásné kostely a pevná opevnění.
Je tu několik nábožensky významných poutních míst, na která můžete nasměrovat cíl svého výletu…

…to všechno a ještě mnoho dalšího si můžete dosytosti užít v hlavním městě Portugalska, Lisabonu. 

 
Lisabon se rozkládá při ústí největší portugalské řeky Tejo, která vytváří u svého ústí do moře rozlehlou zátoku Rio Tejo, která se někdy též nazývá Slaměné moře (Mar de Palha.) Tento velký přirozený přístav od nepaměti poskytoval ideální přírodní podmínky pro osídlení, které se datuje již od Féničanů. Římané pojmenovali město Felicitas Julia podle rodu, z něhož pocházel císař Augustus. Po té  je od roku 715 ovládli Arabové, kteří dali městu název Lišbuna. V průběhu dalších čtyř století bylo město součástí arabského impéria. Významný obrat nastal v roce 1147, kdy město i s pevností dobyl portugalský král Alfons I. Dobyvatel. O sto let později se Lisabon po Guimaraeši a Coimbře stal hlavním městem portugalského království. Důležitost Lisabonu vzrostla na přelomu 15. a 16. století za vlády krále Manuela I., kdy se Portugalsko stalo největší kontinentální říší. V té době do Lisabonu každý den připlouvalo průměrně 5 lodí naložených cenným zbožím z celého tehdy známého světa, a Lisabon se záhy stal nejbohatším městem Evropy.

Vydáte-li se objevovat portugalskou metropoli, začněte na Obchodním náměstí, které je jedno z nejhezčích v Portugalsku. Obrovská čtvercová plocha je ze tří stran ohraničena klasicistními budovami Ministerstev a z jedné strany omývána břehy řeky Tejo. Právě sem přijížděli v 16. a 17. století lodě za obchodem. Lisabonský přístav byl v té době nejbohatším v Evropě. Obchodovalo se tu skutečně se vším: se zlatem, drahými kameny, látkami, kořením, tropickými plody či dokonce s otroky. Jezdecká socha krále Josefa, která náměstí „střeží“ však připomíná smutné dny portugalské historie: zemětřesení v roce 1755, kdy byla velká část města zničena a zahynulo během něj tisíce lidí. Udává se, že při zemětřesení a následném požáru zahynulo 40 000 lidí. Otřesy byly tak silné, že je pocítili až na Jamajce a ve Skotsku.

Zajisté k nejnavštěvovanějším místům ve městě patří magická čtvrť Alfama – původně arabská, která je charakteristická křivolakými uličkami a oprýskanými fasádami. Na samém vršku Vizigóti postavili v 5. století hrad, který v 8. století obsadili Arabové po svém vpádu na Pyrenejský poloostrov v roce 711. Z hradu sv. Jiří je nádherná vyhlídka na celé město i řeku Tejo.


Na protější straně je Bairro Alto a pod ní čtvrť Chiado. Je tu hodně restaurací, kde se hraje fado. To jsou smutné písně, ve kterých jsou klíčovými slovy stesk, smutek, slzy, válka. Tyto pomalé písně hrají většinou muži a doprovází se na portugalskou kytaru. Dolní část města se nazývá Baixa. Je to rušné obchodní centrum města. Najdete tu typické portugalské kavárničky, restaurace, spoustu obchodů. Život v této části města prakticky začíná i končí s pracovní dobou Portugalců.
Mimo historický střed města se nachází klášter svatého Jeronýma v Belému. Tento klášter byl postaven na příkaz krále Manuela I. Stavba trvající téměř celé století započala v roce 1502. Před klášterem se tyčí pomník portugalských zámořských objevů, který byl postaven na připomínku 500. výročí smrti Jindřicha Mořeplavce, duchovního otce portugalských zámořských objevů. Nedaleká Belémská věž, dříve chránila město před nepřitelem. Námořníci, kteří vyplouvali objevovat nový svět, se modlili k Panence Marii z Belému, své patronce. Její soška se nachází na stěně Belémské věže směrem do řeky Tejo. Říká se, že dříve existovaly věže dvě (i na druhém břehu Teja). Věže měly obranný účel. Když se blížil nepřítel, bylo mezi nimi možné zažehnout oheň. Druhá věž ale pravděpodobně zmizela se zemětřesením v roce 1755.

Kontrastem všech historických pamětihodností Lisabonu je moderní areál Parku národů, který se nachází v severovýchodní části města podél řeky Tejo. Právě tady se v roce 1998 konala celosvětová výstava EXPO 1998, jejímž hlavním námětem byly oceány a jejich využití v budoucnosti. V roce 1998 uplynulo 500 let od doby, kdy známý portugalský mořeplavec Vasco da Gama otevřel námořní cestu do Indie. Areál výstavy byl komponován velmi zajímavým způsobem: mezinárodní prostranství se po skončení výstavy rozmontovala a zbylo pouze několik pavilonů, které mají své užití ještě dnes. Vznikla zde muzea, divadlo, víceúčelová hala a největší současná atrakce Lisabonu: Oceanárium. Toto největší Oceanárium v Evropě má pro návštěvníky dvě úrovně. Při prohlídce je obcházena centrální kruhová nádrž s více než 10 000 mořskými živočichy (přes 350 druhů). K ní jsou připojena další 4 akvária s habitaty jednotlivých oceánů. Celá expozice je doplněna dalšími informacemi o životě v oceánech i mimo ně.

Lisabon může ale každému návštěvníkovi nabídnout mnoho víc: jsou zde muzea, galerie, několik desítek kostelů, výtahy a lanovky, rozhledny na všech sedmi lisabonských kopcích, parky apod. Dominantou města je most 25. dubna, ke kterému před 2 lety přibyl moderní most Vasco da Gama. Centrem jezdí okružní tramvaj číslo 28, která Vás zaveze k nejvyhledávanějším lisabonským památkám.

Pokud vás naše povídání zaujalo a chtěli byste se rozjet do Portugalska a zejména do Lisabonu, zajděte napřed do cestovní kanceláře Snailtravel. Pracovníci této kanceláře vám pomohou se zorientovat při vybírání a ochotně vysvětlí a zařídí vše potřebné.
Více informací naleznete na www.snailtravel.cz ale pokud je budete chtít navštívit osobně, pak je to zde: Veleslavínova 6, Praha 1, telefon 224 813 926, 224 814 567, email internet@snailtravel.cz.

 

 

Reklama